Utgiven i Forum nr 1976-15

Multinationellt företag i kalkylatorbranschen

Forum 1976-15, sida 26, 06.10.1976

Taggar: Bolag: Hewlett-Packard

26

FORUM 15 : 76

Multinationellt företag i kalkylatorbranschen

Namnet Hewlett-Packard är välkänt för alla som i något sammanhang behövt en avancerad kalkylator. Företaget har dock ingalunda specialiserat sig enbart på kalkylatorer, fastän just dessa gjort det amerikanska bolaget känt bland den stora allmänheten. Av övriga viktiga produkter kan nämnas elektroniska mätinstrument, minidatorer, sjukhuselektronik och instrument för kemisk analys.

Från en anspråkslös start i ett garage för 37 år sedan har Hewlett-Packard expanderat till ett stort multinationellt bolag med 30 000 anställda i ett tiotal länder och en årlig försäljning till ett värde av nära fyra miljarder mark.

FORUMS medarbetare tekn stud Bo-Christer Björk besökte Hewlett-Packard i Palo Alto, Kalifornien, och samtalade om kalkylatorer med några experter. Följande personer deltog i diskussionen:

John Kane, Press relations

MikeMalone, Special projects

LarryShergalis, Technical publicit | Vad tror ni orsakat Hewlett-Packard framgång inom kalkylatorbranschen — En viktig faktor är naturligtvis det försprång vårt bolag hade ännu för ett par år sedan. Vi kom först ut på marknaden med en kalkylator med matematiska funktioner (HP-35 i januari 1972) och ifråga om teknisk know-how var vi ett par år före våra konkurrenter. Vär bakgrund som tillverkare av smådatorer var naturligtvis till stor hjälp och dessutom hade vi ett gott rykte inom branschen. Vi har även hela tiden specialiserat oss på tillverkning av avancerade kalkylatorer, vilket kanske varit en fördel jämfört med många konkurrenter. En annan typ vi hann först med var den programmerbara kalkylatorn, HP-65.

Under de senaste åren har prisen på kalkylatorer sjunkit synnerligen kraftigt. Vad anser ni vara de viktigaste orsakerna till denna utveckling — Produktionsteknologin har naturligtvis utvecklats snabbt och man har följaktligen kunnat sänka produktionskostnaderna. Samtidigt har även en hårdnande konkurrens ytterligare pressat ned priserna.

Har överflyttning av en del av produktionen till utvecklingsländer även inverkat på prisnivån — Vi tillverkar kalkylatorer i tex Singapore, men alla de kalkylatorer vi säljer i USA även är tillverkade här. De exemplar ni köper i Finland kommer antagligen från Singapore. Jag tror dock inte att priseffekten är speciellt stor.

Vi kom in på området utländska dotterbolag. Är dessa blott produktionsenheter eller bedriver de även egen forskning och produktutveckling? Till vilken grad är de inhemska bolag och till vilken är de beroende av moderbolaget här i USA — Ett par exempel bör kunna klarlägga denna fråga. I Japan arbetar i vårt dotterbolag blott ett par tre amerikaner och i Storbritannien är de anställda till hundra procent britter. Våra dotterbolag bedriver även egen forskning och har introducerat egna produkter. HewlettPackard strävar i allmänhet till decentralisering till att ge mindre enheter inom bolaget en så stor rörelsefrihet so möjligt.

Kan ni särskilja några speciella kundgrupper — Om vi talar om olika kategorier av konsumenter så kan man nämna ingenjörer, forskare, ekonomer, bokförare samt skolelever och studerande.

— Vi har just gjort en intressant undersökning om bruket av kalkylatorer inom skolundervisningen. Det ser ut som om skollärarnas tidigare motstånd mot att eleverna använde kalkylatorer nu håller på att brytas. Tidigare ansåg ju många att detta skulle leda till att eleverna inte lärde sig att räkna för hand.

— Nu har man kommit över denna rädsla och istället har man börjat undersöka hur man på bästa sätt kan använda kalkylatorerna som ett hjälpmedel. Bla har man i vissa experiment upptäckt att elever med stora svårigheter i matematik börjat lära sig mycket effektivare då de fått börja använda kalkylatorer. De behöver inte i samma mån som tidigare kämpa med de fyra grundläggande räknesätten och kan på detta vis framskrida snabbare, Vilket återigen tycks stimulera deras intresse för ämnet.

Den snabba utvecklingen inom kalkylator- och kontorsdatorbranschen har utan tvivel inverkat på andra datorbranscher. Hur har tex time-sharingen klarat sig — Det är klart att försäljningen av timesharing system gått tillbaka under de senaste åren. I ett skede såg det dock litet ljusare ut. Man trodde sig ha hittat en lucka mellan stordatorer och kontorsdatorer som time-sharing kunde fylla, men det blev just ingenting av denna comeback.

När får vi ett billigt datorsystem för hembruk, ett system som förutom mera traditionella uppgifter även sköter om tex väckning och morgonkaffe?

Vänd!

Utgiven i Forum nr 1976-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."