Utgiven i Forum nr 1988-12

Leningrad blir Östersjöns Hongkong?

av Urpo Kaila Forum 1988-12, sida 67, 25.08.1988

Taggar: Teman: ekonomi

Leningrad blir

Ostersjöns Hongkong åri östra grannlands rykte som ett tax VY inopaada är ganska blygsamt.

Men nu skall shoppingturisterna få ett alternativ i österled. Det nygrundade företaget Baltic Expocentre i Leningrad säljer västerländsk elektronik, alkohol och tobak till priser som ligger 30—50 procent under de västliga konkurrenternas nivå.

För att få fart på tax free-försäljningen i Leningrad har det sovjetiska rederiet Baltic Shipping Company grundat företaget Baltic Expocantre i Leningrads färjhamn.

Den finländska samarbetspartnern heter First Interntional Expocentre Ov Lid. Det lilla och ännu relativt okända företaget vann Baltic Shipping Companys förtroende i en internationell konkurrens — Vi litar på vår finländska samarbetspartners vilja och förmåga att sköta rörelsen, säger Vladimir Malik, marknadsföringsdirektör på Baltic Shipping Company.

Stephen Lowe, VD för Expocentre i Finland, talar om behovet av ett nytänkande inom östhandlen.

— Den traditionella östhandeln utgår från stora enheter och stora leveranser. Men man kan även exportera mindre enheter än fartyg och fabriker till Sovjetunionen. Tack var sitt läge bjuder Finland på enastående möjligheter för småföretag att idka östhandel, säger Lowe.

Expocentres snabba expansion har väckt misstankar hos många observatörer. Andra ser Lowe som en stor reformator av vår sovjethandel. Förutom affärerna i Helsingfors och Leningrad har företaget planer på att utvidga verksamheten till andra turistorter i Sovjetunionen. Man är även intresserad av de turister som anländer till Leningrad med buss eller tåg.

Stephen Lowe är en omstridd person. Han skiljer sig från de traditionella finländska affärsmännen. Lowe är född i Sri Lanka och har flyttat till Finland efter studier i London.

— De finländska bankerna var till en början mycket försiktiga med att finansiera vår verksamhet, säger Rodney Tharmarat Text;

Urpo Kaila

Expocentre i Leningrad ska sätta fart på tax free-försäljningen. Från vänster VVD R Rusin, Baltic Shipping Company, VD Stephen Lowe, Expocentre Ltd Oy och VD Victor Kharchenko, Baltic Shipping Company. nam, finansdirektör på Expocentre. Största delen av Baltic Expocentres kunder kommer till Leningrad och med Konstantin Simonov, som trafikerar rutten Riga— Helsingfors—Leningrad. Även fartyget represerterar det nya tänkandet inom den sovjetiska turistbranschen. Fartyget har en högklassig inredning som är gjord i väst men synnerligen billiga biljettpriser. Man försöker i stället locka turisternas pengar med cen tullfria försäljningen. []

MÄSTERTRANSPORTÖREN ÄR

ALLTID REDO FÖR ALLA UPPDRAG

MÄSTERTRANSPORTÖREN har över 200 paketbilar, med vilka vi kan erbjuda Dig ett ekonomiskt, effektivt och tryggt transportsätt.

Som företagare är Din tid dyrbar. Låt Mästertransportören sköta alla Dina engångskörslor och återkommande transporter.

Ring Mästertransportören — beställningar 758 813 ! — avtal 756 81

MESTARIKULJETTAJA

UTNYTTJA VÅRA TJÄNSTER Hemholmsgatan 5, 00550 Helsingfors Tel. 756 81, Telex 124367 ktkhe Telefax 756 826 67

Utgiven i Forum nr 1988-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."