Utgiven i Forum nr 1979-16

Ljus framtid för keramikindustrin

av Rolf Ekman Forum 1979-16, sida 29, 24.10.1979

Taggar: Teman: keramikindustrin

ländare för finländskt bruk

Industribatterier för stationärt bruk.

Ackumulatorbatteriet är en viktig kraftkälla även på många andra områden utöver trafik och transporter. Stationära batterier ger energi och reservkraft bl.a. på sjukhus, i adb-centraler, telefoncentraler osv. Pakkasakkus modellurval täcker även dessa behov. Lågantimoniskt bly i kombination med övriga noga valda råmaterial minskar batteriernas servicebehov och garanterar lång livstid.

God service — alltid till hands. oe. .

Marknadschef Matti Konkari: — Även ett bra batteri är bra först då, när det kan fås färskt och fulladdat. För att garantera smidig betjäning och tillförlitlig service har vårt land uppdelat i nio Pakkasakkur-distrikt. Varje distrikt leds av en ansvarig distriktschef. . . — Pakkasakkus försäljningsnät täcker hela landet. Batterierna sälji specialaffärer, bilaffärer, biltillbehörsaffärer och på bensifistationer” Dessa yrkeskunniga försäljare ansvarar även för serviceverksamhetéå. Vid behov bistår åven’ härvid vår fabrik och våra filialkontor. Vi försäkrar att den som köper ett Pakkasakku batteri,

Så fördelar sig produktionen.

Produktionen av ackumulatorbatterier fördelar sig på olika produktgrupper närmast på basen av efterfrägan i hemlandet. Den snabbaste tillväxten uppvisar produktionen av industribatterier — stationära och truckbatterier — samt exporten.

  1. Startbatterier för ersättningsbruk (366 2. Batterier för bilindustrins förstmontering (14960) 3. Export (306) —.

4, Stationära batterier (1 v 5. Truckbatterier (996) & får även efter sitt köp en god service. ss see tt : te NR RE ös orter

Utgiven i Forum nr 1979-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."