Utgiven i Forum nr 1987-06

Manhattan-plan ger ny skyline?

av Håkan Nylund Forum 1987-06, sida 17, 02.04.1987

Taggar: Orter: Jyväskylä

I | a |

Manhattan-plan ger ny skyline?

Jyväskylös trånga stadskärna får välkommet nytt expansionsutymme, när Schaumanbolaget arar sig tillbaka från sitt industriområde vid standen av Jywäsjörvi. Fabrikerna flyttas till rymligare tomter, och i stället byggs ett nytt affärs- och bostadscentrum.

på den bästa tomtmarken är en vanli företeelse i många finländska städer. Den bottnar i att städerna i tiden uppkommit kring den industri som först grundats på orten. Även om både industrin och staden senare kommit att sitta trångt är det ovanligt att industrin flyttar bort, eftersom det vanligen är fråga om ”oftyttbar” tung industri.

Schaumans anbud att flytta bort sina fabriker från Lutakko-området på en udde i Jyväsjärvi bakom järnvägsstationen och | ndustrianläggningar i hjärtat av stade omedelbar anslutning till centrum är därför för finländska förhållanden unikt. Jyväskylä stad har tacksamt tagit emot anbudet, och ett principavtal godkändes för några veckor sedan av stadsstyrelsen.

För trångt för modern industri

Schauman har en fanér- och en spånskivefabrik, en såg och en balk- och träskivefabrik samt en viss administration på det ca 32 ha stora området. Enligt bolagets uppfattning är verksamhetsförutsättningarna begränsade för modern industri. Fanérfabri Idéskissen utgår från ett tättbebyggt skyskrapsormråde, som gett planen smeknamnet Manhattan. Beslutsfattarna I Jyväskylä tror dock inte att tillväxten räcker för att fylla skraporna.

Bilden från luften ger en bättre uppfattning om områdets läge. Järnvägsstationen ligger i förgrunden, medan udden omges av Jyväsjärvi. Stadens nuvarande expansion sker på den andra stranden I bildens bakgrund.

Jyväskyl ken är inte längre beroende av en strandtomt för flottning av råvaran, och spånskivefabrikens moderna teknik passar inte in i stadsmiljön och håller på att flyttas till bolagets anläggningar i Pellos i Kristina. Sågen har för litet utrymme för Stockhanteringen.

Enligt avtalet får Schauman köpa en ny tomt på ett annat ställe i Jyväskylä för en ny fanérfabrik och annan mekanisk träförädling. Bolaget har förbundit sig att fortsätta fanériillverkningen och för den delen trygga sysselsättningen. Schauman har ett dominerande grepp om fanértillverkningen i Finland, och produktionen är lönsam och lider närmast av arbetskraftsbrist. Den övriga mekaniska skogsindustrins fortsatta öde är däremot mer osäkert och beroende av lönsamhetsutvecklingen. Spånskivefabrikens flyttning till Pelios tar med sig ett hundratal arbetsplatser. Totalt sysselsätter Schauman ca 550 personer i Jyväskylä.

Skyskrapsplan ger idéer

Då Schauman kom ut med sitt förslag presenterades också en arkitektvision över hur området kunde utvecklas. Planen, som utvecklats av arkitektbyrå Olavi Noronen i Jyväskylä, hade arbetsnamnet Rauhanniemi, men dubbades snabbt till Manhattan pg a sin djärva skyskrapsarkitektur. Scenariot bygger på en byggnadsrätt på 1,5 och omfattar kongress- och kulturbyggnader, utrymmen för småindustri med betoning på datateknik, hotell och bostäder. Området skulle också inrymma parker, småbåtshamnar och en helikopterflygplats.

Från Schauman har man understrukit, aft planen är ett scenario som skall ge idéer och impulser för planeringen och ingen färdig stadsplan. Planen motiogs inte alltför entusiastiskt av beslutsfattarna I Jyväskylä, som ansåg den alltför utopistisk. Risken finns enligt dem att alltför avancerade planer blir ofullständigt genomförda, eftersom tillväxten inte längre är så stark i Jyväskylä.

Enligt stadsdirektör Jaakko Lovén siktar man på att omedelbart ta I bruk en del! av de existerande byggnaderna efter att Schauman flyttat. Jyväskylä har bla brist på utrymmen för småindustri. Lutakko-området kunde därför till en början användas för småindustri och kontor, för att sedan senare byggas ut i större skala. Planeringen i staden är nu inriktad på Kuokkala-området på andra sidan av Jyväsjärvi, men enligt Lovén börjar Kuokkala bl fullt utnyttjat då Schauman område blir ledigt.

Avtalet mellan Schauman och staden utgår från en byggnadsrätt på minst 220 000 kvadratmeter. Förslaget till stadsplan skall bli färdigt i år, och kan eventuellt ge området mer byggnadsrätt. Håkan Nylund 17

Utgiven i Forum nr 1987-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."