Mer än tusen ord

av Kaj Arnö Forum 2010-11, sida 15, 25.11.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

Mer ä tusen orc

KAJ ARNÖ il http://kaj.arno.f

I vinjetten för denna kolumn ingår en kamera. Och det är ingen slump. Fotografering knyter ihop arbete och fritid, till nytta och glädje.

Det vimlar av bilder omkring oss, vackra som fula. Var och varannan telefon har kamera. De sociala näten svämmar över av bilder. Som turister knäpper vi foto på foto. Tonåringar tar självporträtt och kompisporträtt nästintill dagligen.

Fotoöverflödet utmanar oss på flera sätt, i egenskap av förmenta herrar över vår arbets- och fritid. Hur riktar vi fotouppmärksamheten rätt? Hur kan vi dra nytta av de bilder som finns? Hur kan vi se till att våra medmänniskors bild av oss inte blir allt för skev? Och hur kan vi gestalta fotandet så det blir möjligast avkopplande och givande?

Liksom i så många andra sammanhang är vi människor irrationella och låter slumpen och humöret avgöra vad vi fotograferar. Vackert så, för det vi har lust att fotografera, tar vi bättre bilder av. Men funderar vi ett varv på vilka mål vi har i livet, och hur vi kan stöda målen med fotografier, kan vi rikta fotouppmärksamheten bättre och få vackra bilder som både blir nyttiga att använda och lustfyllda att skapa. Fota kaoset på vinden eller källaren, före och efter uppröjningen, Satsa en del av företagets budget på slående profil- och gruppbilder, tagna av en proffsfotograf under nästa större möte. Engagera arbetskollegans halvvuxna, fotointresserade barn som semi-proffsfotograf för att fånga stämningen under en tillställning som förväntas bli minnesvärd,

De bilder som redan finns ligger ofta osorterade på en hårddisk och saknar backup. Egen dumhet. Alla våra bilder kan vi inte med ett slag sortera och göra tillgängliga för vänner och kolleger, men vi kan relativt mödolöst skapa ett webbalbum på, säg, Picasa och lägga upp åtminstone valda nytagna bilder, Det har jag nu gjort sporadiskt

Arbete och fritid konkurrerar om vår begränsade tid. Med den här EH spalten vill Kaj Arnö skapa en diskussion mellan Forums läsare, om etttema som berör oss alla, Och vi är alla experter.

itvå år. Även om jag på picasaweb.google. com/kaj.arno.fi eller Facebook lagt bara en bråkdel av bilderna jag tagit, har utbytet av bilderna klart ökat. Picasa lagrar även bilder som inte är offentligt länkade men nog syns för dem jag publicerat länken till, såsom deltagarna på privata fester. Och rätt valda foton blir bra gåvor, som stärker gemenskapen mellan givaren och mottagaren både i yrket och privat.

Därmed kommer vi till våra medmänniskors bild av oss. I ålderskategorin 15 till 25 år är de flesta både medvetna och angelägna om det intryck de gör på bild; de smilar reflexmässigt upp sig då en kamera tas fram, rensar bums bort dåliga bilder och sätter tid på att få de rätta bilderna att synas både på nätet och i realvärlden. Vi över 25 har inte lika mycket ork till detta, men gör oss själva en björntjänst om vi negligerar saken totalt. Andras bild av oss påverkar vårt liv, Det hjälps inte annat än att vi själva ägnar saken uppmärksamhet.

Men framför allt ska fotografering vara skoj, både framför och bakom objektivet. Och det blir det, om vi gör det till något socialt och estetiskt. Fota med vänner. Skaffa nya vänner via fotografering. Hitta fotografer. Motivera andra att ställa upp på bild, bland arbetskolleger, familj, släkt och vänner. Koppla in andra intressen. I något jag skämtsamt kallade ”Furuvik Fashion Festival” (se Picasa-länken ovan) kombinerade jag Facebook-identiteten Bertel Nagubo med modeintresset hos vänner till min estniska byggentreprenörs döttrar (tala om omvägar!) och fick oförglömliga bilder av mitt sommarhus som resultat. På kuppen fick jag lärdomar för arbetslivet: Att leda fotomodeller skiljer sig inte fundamentalt från att leda programmerare.

Kameran blir rätt använd ett verktyg för skapande och dokumentation. Bildernas mer än tusen ord kan vi dra nytta av i arbetet och ha glädje av på fritiden, “Vi över 25 har inte lika mycket ork till detta, men gör oss själva en björntjänst om vi negligerar saken totalt. Andras bild av oss påverkar vårt liv”

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."