Utgiven i Forum nr 2010-11

När priserna blir fel

av Henrik Palmén Forum 2010-11, sida 31, 25.11.2010

Taggar: Teman: placering

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors

När priserna blir fel

Prisbubblor uppstår då det, lite scen förenklat uttryckt, finns för mycke pengar som jagar samma sorts investeringar. Då teknologibolagen var eftertraktade skapades ett stort antal placeringsfonder och venture capital-fonder som samlade pengar för att investera i dylika bolag. Priserna på teknologibolag hade stigit kraftigt och aktieägarna hade blivit rikare (åtminstone på pappret). Alla ville vara med, och teknologifonderna fick “för mycket” kapital i förhållande till storleken på branschen de skulle placera i. I sinom tid sprack den bubblan.

Motsvarande obalanser kan man argumentera för att uppstod några år senare inom såväl fastighetsbranschen som riskkapital.

God historisk avkastning inom något segment kan locka för mycket kapital och trissa upp prisen. Med stigande priser ökar kapitaltillströmningen ytterligare och bubblan växer. Ett ekorrhjul uppstår.

Då bubblan spricker blir det problem, Snabb nedgång i priserna leder ofta till störningar i finansmarknaden eller rentav till bankkris. Om en för stor del av ekonomin lider av hög skuldsättning och uppskruvade priser kan krisen sprida sig till den övriga ekonomin.

Bankkrisen började med nedskrivningar av tillgångar som köpts för dyrt. Nedskrivningarna ledde till förluster varmed bankernas riskkapital minskade, vilket ledde till att bankerna måste minska på sina balanser och risker ytterligare. Det uppstod ett massivt säljtryck på ”lättsålda” tillgångar. Framtidsutsikterna försämrades visserligen snabbt

Lejonparten a framtidsförväntningarna, En av bovarna i dramat, bostadspriserna i Förenta Staterna, sjönk långsammare och mycket mindre, Bostäder är inte särskilt likvida, eftersom de kan inte säljas lika snabbt som många andra placeringar.

Man skulle ju tro att bubblor och prisras inte borde uppkomma om kapitalet förvaltas av sofistikerade proffs, som förstår att köpa billigt och sälja dyrt. Lejonparten av det placerbara kapitalet förvaltas av pensionsbolag, försäkringsbolag, placeringsfonder och andra finansinstitutioner, som har råd att hålla sig med duktig personal.

Många institutioner regleras dock så att just regleringen förstärker över- och underdrifterna på marknaden. Det gäller såväl reglerna för bankernas minimikapital och maximala belåningsgrader som pensionsfondernas placeringsrisker, Reglerna tvingade finländska pensionsbolag under finanskrisen att sälja aktier och masskuldebrev i bolag vars kreditbetyg försämrades, Säljtrycket och kursraset kunde ha blivit ännu värre ifall inte myndigheterna utfärdat ett undantagstillstånd för pensionsbolagen att underskrida solvensreglerna,

Detsamma gäller i lägen av stigande marknader. Finansbolagens balans stärks, vilket ger utrymme för större placeringar i risktillgångar vilket ytterligare höjer kurserna. Överdriften förstärks av intresseklyftor mellan placeringsproffsens kortsiktiga karriär- och bonusambitioner, och samhällets nytta av prissättningsstabilitet.

”Bonusproblemet” botas inte av förbud eller straffskatter, utan av regler som tvingar finansbolagen att bin och mycket, vilket ledde till att d et pla c erb ara da bonusen tillrisker, och inte bara priserna gick ned. Kurserna på : a till avkastningar. Eftersom överdriven likvida värdepapper, som ak- kapitalet förvaltas risktagning kan pågå i flera år, måste dame ora av pensionsbolag, — “Tärnan äka se a Ett belysande finländskt ex- förs äkringsbolag, minska på de självmatande elemenempel är skogsbolaget M-Reals på ac erin gsfon d er teniregleringen av finansbolag. Me masskuldebrevslån vars pris sjönk till 25 procent av sitt nominella värde! Bara några månader senare var värdet uppe i 90 procent. Aktiemarknaden sjönk med närmare 60 procent, för att sedan repa sig snabbt till en nivå som motsvara och andra finansinstitutioner, som har råd att hålla sig med duktig personal.

det är lättare sagt än gjort. Det skulle förutsätta att myndigheterna både kan bedöma när priserna är ”fel’ och enas om förnuftiga åtgärder. Sådana gurun existerar knappast då globala marknaderna blivit mångfacetterade, komplicerade och tempot skruvats upp till nuvarande höga nivå. m

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."