Utgiven i Forum nr 1993-13

Mercedes-Benz håller positionerna

av Ragnhild Artimo Forum 1993-13, sida 14-15, 14.10.1993

Taggar: Bolag: Mercedes-Benz Teman: bilar

Mercedes-Benz

Ragnhild Artim håller positionerna

Nya C 180 väntas med “gamla” priset 219 900 mk bli prisledare. Men inte bara priset utan i synnerhet rymligheten har begeistrat publiken. Nu är metallfärger trumf i paletten.

ringar och innovationer som ger kunden en ännu bättre bil men till ”gammalt” pris. Det är ett sätt att parera depressionen och anpassa sig till ett förändrat och tufft marknadsläge.

Litet större kakbit

Strategin har klart varit korrekt: MB är i dagsläget det enda bilmärke som ökat försäljningsvolymen jämfört med föregående år — snudd på 1 000 vagnar år 1992, klart

Vision A93 är en vision av framtidens småbil och presenterades i Stuttgart i september.

säga upp i Tyskland. Hur påverkar operationen vad som sker på Veho — Inte direkt eller på kort sikt, säger direktör Heikintalo. — Vi har redan situationsanpassat organisationen här, och egentligen har Tyskland drabbats av recessionen långt senare än Finland — det är nu man där kommer in i oroligt farvatten.

“C” som “Compact”

Precis före midsommar är knappast bästa tiden att lansera en ny produktlinje i Finland. Men på Daimler Benz jobbar man i euro-, inte fennoperspektiv. MB:s nya C Personbilsmarknaden krymper. Från toppåret 1989 har försäljningen av nya bilar rasat till en dryg fjärdedel. Vem har i dessa tider råd att köra Märssa?

Eller borde man fråga: vem har råd att inte köra Märssa? Mercedes-Benz är nämligen det enda personbilsmärke som ökat sin volym i år. Och sin marknadsandel. Men inte sina priser.

LJ vertygade Mercedes-Benz-ägare (i Qän runt 60 000) tycker att det är med MB som med brännvinet: alltid värd sitt pris. Det märker de senast då det blir dags att byta: priset för en begagnad MB är häpnadsväckande.

Före det har bilen som regel tjänat sin användare i många goda år — inte sällan tio, femton. Och genom sin starka konstruktion många gånger räddat livet på sin ägare.

Bestående värden

Också Satu Heikintalo tycker att MB är värd sitt pris. Speciellt då priset sackat efter produktutvecklingen, relativt sett. Value for money är en fokusfråga för allt fler kon 1 sumenter, och value. värde. har många dimensioner.

Satu Heikintalo är direktör för Vehos MB-personbilsgrupp sedan i våras, men har lett divisionen ett och ett halvt år — och tjänat Veho sedan 1987. Hon är diplomekonom från Hanken. men också kandidat i fysisk fostran från Jyväskylä universitet — före vilket hon hann studera lantmäteri vid Tekniska högskolan ett år. (Ingenting går upp mot gedigen utbildning.)

Vad avses med att MB-priset sackat efter MB:s produktutveckling? Det betyder marknadsanpassning, med ett ord sagt.

— Då vi lanserat den nya E- och i somras C-klassen har företaget hållit den gamla prisnivån, men erbjuder tekniska förbätt = Då det är ont om pengar måste man ge folk mer för pengarna, säger Satu Heikintala, direktör för

Vehos Mercedes-Benz-division. - Del är marknadsanpassning!

SåLP 7318

Speciell uppmärksamhet har fästs vid att minimera utsläpp och bränsleförbrukning. Vad som mest imponerade på premiärpubliken var i alla fall rymligheten, som många ansåg vara i en klass för sig i “kompaktklassen”. Och priset, som höll tidigare nivå.

På Veho ser man framför allt nya C 180 som en potentiell och konkurrenskraftig prisledare. Utöver C 180 finns också € 220 och 280 på marknaden; C 200 lanseras efter årsskiftet.

Mercedes-Benz klassrevolution har fortsatt med E-klassen som blev ny klassificering av 200- och 300-modellerna. På bilmässan I Stuttgart i september presenterades också “framtidsklassen” Vision A93, en prototyp för framtida småbilar.

Raskt ras, långsamt lyft

Satu Heikintalo ser med försiktig optimism på branschens utsikter de närmaste åren.

— Raset från toppåret 1989 med 180 000 sålda nya bilar i landet har varit raskt och dramatiskt. Att komma upp ur gropen går inte lika snabbt, det är klart. Men jag tror att bilbranschen mer eller mindre nått vågdalen, och att det vänder uppåt. Inte genast, och inte lika snabbt för alla. Om riksprognosen 53 000 bilar i år nås är kanske ännu osäkert.

För Mercedes-Benz del är nya C-klassens goda mottagande en viktig källa till glädje, likaså att köparna av nya MB-bilar i snit blir yngre, en redan tydlig mellaneuropeisk trend.

Att den allmänna ekonomiska stämningen lättar visar också efterfrågan på andra färger än de för vår marknad typiska mörk Mercedes-Benz E 220. E-klassen är ett led i MB:s “klassrevolution”, efter C-klassen som kom i somras över 1 000 i år, kanske i bästa fall 1 100. Psykologiskt tilltalande är också ökningen av marknadsandelen från 1.7 90 1992 till 2,1 0 nu. Med tajtare svångrem, det är givet: divisionens tidigare runt 20 anställda har på ett drygt år bantats till tio.

Men det är en trimning i liten skala jämfört med de 40 000 Daimler Benz nödgat klass Europa-lanserades sista veckan i juni, också här. Med massiv framgång.

Den nya C-klassen (som “fortsätter” bolagets linje kompakta familjebilar) satsar på ännu mera säkerhet, större miljöansvar och individuella behov (modellnamnen Classic, Sport, Elegance och Esprit indikerar användarkategorierna).

Vid tillverkningen används freonfria, miljövänliga produktionsmetoder och optimalt mycket återanvändbara komponenter.

blåa och gråa. Nu är konsumenterna intresserade av metallfärger, ljusare färger och t.0.m. extrema nyanser.

Marknadsandelen på 2,1 inom personvagnar är remarkabel för en sk. lyxbil, men missvisande på märkesnivå, för det är ju taxisektorn som bär MB-businessen: var tredje taxibil är en Märssa. Också dieselsektorn är viktig, och efterfrågan på dieselmodeller även för annat än taxibruk ökar på ett angenämt sätt.

15

Utgiven i Forum nr 1993-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."