Utgiven i Forum nr 2012-11

Möter vi Japans öde?

av Lars-Erik Öller Forum 2012-11, sida 18, 22.11.2012

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2012

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

Är vi på väg in i ett decennium av låg tillväxt, kanske på grund av en åldrande befolkning i den utvecklade världen?

Ser vi på jordbruket blev det ne | väl ganska uselt på många håll landet. Men gudskelov står och faller inte Finlands ekonomi på det, grundnäringarna står för bara några ynka procent av BNP nuförtiden. Skörden i resten av ekonomin blir kanske inte fullt så dålig som i jordbruket, men blir det i slutändan ändå en liten uppgång blir den blygsam, Med en utrikeshandel som upptar 40 procent av BNP är det inte så underligt med tanke på hur det ser ut i avnämarländerna,

Internationellt sett har det mitt i mörkret kommit några små ljusglimtar. Eller är det kanske bara önsketänkande som gör att man griper tag i minsta halmstrå? I Storbritannien har arbetslösheten minskat och näringslivet har kvicknat till, om än avvaktande. Om ekonomin reser sig är det från ungefär nivån år 2008. Senare tiders makrostatistik för USA visar också tecken på svag uppgång. Börserna har varit försiktigt positiva.

Men frågan är om man i USA diskonterat in årsskiftet då George W Bushs skattelättnader upphör och nya sparåtgärder sätter in. Nyårstiden blir även kritisk för Europa. Har man faktiskt fått penningsystemet, inklusive bankunionen att fungera tills dess eller fortsätter man att bara prata? Näringslivet i Tyskland ställer sig enligt Ifo-barometern oförändrat pessimistiskt allt sedan försommaren,

I Kina tar en ny ledning över. Den kinesiska statistiken har under lång tid uppvisat en tillväxt runt 10 procent, men nu är prognosen på ”bara” 7 procent för i år. Kinesisk statistik skall tas med en nypa salt, men själva avmattningenkan vara reell. De senaste siffrorna tyder dock på att retardationen har planat ut.

Ryssland fungerar hyggligt tack vare att oljepriset ligger run ”Hur vågar någon investera i välbehövlig ny tjänste- oc öter vi Japans öde redan otillräckliga pensionsfonder.

Situationen såg också mörk ut ännu strax innan det vände under 90-talskrisen. Likadant var det under IT-krisen ett decennium senare. Men efter Lehman Brothers krasch i september 2008 blev det ingen ”boom” Det blev något år av svag återhämtning och inte ens överallt.

Är vi på väg In i ett decennium av låg tillväxt, kanske på grund av en åldrande befolkning i den utvecklade världen? Är det Japans öde vi möter?

Som jag förut skrivit är Japans 20-åriga stagnation förknippad med demografin, men beror inte enbart på den. Japans roll har övertagits av Kina, Där somiJapan ser man också hur flaskhalsar uppstår när en strukturell, och då menar jag främst organisatorisk, styvhet bromsar en sund ekonomisk utveckling.

Dess främsta fiender: stora statliga bolag med förankring i partiet och en tilltagande korruption, som inte tycks kunna bromsas av repressionen, Därtill kommer framöver ett betydligt större demografiskt problem än Japans, där regeringen lyckligtvis aldrig somi Kina infört någon lag om ett barn per familj. Är XiJingping den nye Deng Xiaoping som släpper fram utvecklingen?

Frågan kvarstår i Europa om de skuldsatta ekonomierna kan räddas på något sätt. Hur vågar någon investera i så välbehövlig ny tjänste- och varuproduktion under nuvarande osäkerhet och med de höga löner och strukturella stelheter vi har, speciellt i Sydeuropa? Tills vidare har Europeiska centralbanken ECB någotsånär lyckats lugna penningmarknaden med löftet om obegränsad kredit.

Men man kan med Bundesbanks chef, Jens Weidmann, ställa sig frågan: ”Om en centralbank potentiellt kan skapa obegränsade mängder pengar från ing 110 dollar per fat. Detta trots att varuproduktion enting, hur kan den då säkra att president Vladimir Putin sä ljer under nuvarande pen gar är tillräckligt mycket ” framtida tillväxt för lite värme . » bristvara så att värdet bevaras?” just nu, då han börjar elda upp OS äkerhet? Som man sår får man skörda. m

Utgiven i Forum nr 2012-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."