Utgiven i Forum nr 2012-09

Motigt på börsen för sociala nätverk

av Leif Bergström Forum 2012-09, sida 18-19, 27.09.2012

Taggar: Orter: USA Teman: börsen

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NHR 9 2812

Motigt på börsen ör sociala nätverk

I USA. Facebooks börsintroduktion blev en så stor flopp att även riskkapitalisterna börjat bli tveksamma till sociala nätverk i allmänhet. Investerare som köpt in sig vid introduktionen i maj hade vid slutet av sommaren förlorat hälften av pengarna. Under hösten väntar en rad rättegångsfall och en offentlig utredning om vad som gick fel.

LEIF BERGSTRÖM NEW YORK

X I den amerikanska debatten om floppen kring börslistningen av Facebook fördelas skulden på alla inblandade parter. Investmentbankerna, ledda av MORGAN STANLEY, som tycktes tro på sina egna uppskruvade förväntningar och gång på gång höjde introduktionskursen.

På Facebook självt och dess finanschef som till sist sade ja till bankernas propå att sälja 25 procent fler aktier än ursprungligen planerat. Och på Nasdaq-börsen och dess ägare NASDAQ OMX, som också driver bland annat Helsingforsbörsen, för de tekniska missöden som försenade handeln i Facebook med en halvtimme och som under resten av den första handelsdagen gav handlare oklara eller fördröjda besked om huruvida deras transaktioner verkställts. Den amerikanska banken uBs hävdar att den drabbades av kostnader på 350 miljoner dollar enbart på grund av dessa fördröjningar.

Kompensation från Nasdaq. Facebooks börs listning, som hade beskrivits som århundradets introduktion, blev i stället en gene rande missräkning för Nasdaq OMX. Då och då under sommaren har det i pressen uppgivits att Facebook övervägt att överge Nasdaq för värsta konkurrenten, NEW YORK STOCK EXCHANGE - visserligen handlar det om uppgifter som i samtliga fall varit obekräftade och oftast saknat ens källhänvisningar.

För att söka blidka sina närmaste affärsparter har Nasdaq OMX lovat att betala 62 miljoner dollar kontant i skadestånd för förlusterna under den första handelsdagen. Det är ett bättre erbjudande än det ursprungliga budet som främst bestod av rabatter på framtida handel.

Men bankerna UBS och ciTiGRouP har kritiserat budet som otillräckligt. De amerikan ska finansbolagen KNIGHT CAPITAL Och CITADEL SECURITIES har accepterat budet. Men Knight Capital skrev i en inlaga till sec, den amerikanska värdepapperscentralen, att Nasdaq OMX:s krav att de som accepterar budet inte senare kan stämma börsen, skulle utgöra ett farligt prejudikat. Det är dock en ganska vanlig formulering i uppgörelser av amerikanska tvistemål.

Nasdaq väntar sig ett beslut från SEC idecember. Börsen anlitade teknologibolaget ism för att finna tekniska lösningar som kan und vika liknande missöden i framtiden. Samtidigt väntar en rad juridiska stämningar, mot Facebooks vd och styrelse, mot bankerna bakom introduktionen och mot Nasdaq.

LinkedIn undantag på börsen. För branschen som helhet förvärras situationen av att frifallet i Facebooks aktiekurs på intet sätt är ett undantag. Sociala nätverksbaserade spelsajten ZYNGA har fallit till nära nog en fjärdedel av december månads introduktionskurs på 10 dollar. Rabattleverantören GROUPON handlas till en fjärdedel av sitt introduktionspris förra året.

Naturligtvis finns det också undantag. LINKED IN, som ibland räknas som en konkurrent till Facebook, har dubblat sitt introduktionspris. Men analytiker påpekar att Linked In genom sin mer professionella inriktning är en helt annan sak.

Branschbedömare menar att Linked In mycket framgångsrika börsintroduktion delvis ligger till grund för Facebooks flopp. Linked In hade nämligen kunnat fylla sina kistor mera, om introduktionspriset satts högre. Facebook var fast beslutet att inte upprepa misstaget, och sade därför ”ja” varje gång bankerna ville höja priset.

Utvecklar ny sökmotor. Facebooks grunda re och vd MARK ZUCKERBERG försökte i början av september lugna skeptikerna vid sitt första offentliga framträdande sedan börsintroduktionen. Han medgav att kursutvecklingen varit en besvikelse, och att den till en del sargat arbetsmoralen bland de anställda. Men han manade såväl sina bästa tekniker som investerare att fokusera på hur han menar att Facebook kommer att ses om tio elle tjugo år: som ett företag som hjälpte världsmedborgarna att hålla kontakten.

Samtidigt lovade han att företaget snart ska tjäna mer på mobila användare, eftersom de använder sajten oftare än de som går in via datorn. Och han avslöjade att företaget har ett utvecklingsteam som arbetar på en ny sökmotor som kan dra nytta av informationen på nätverket.

GOOD MORNING, » WAKE UPAND = EXPLORE LIFE.

WARCA

Master’s Degree Programme in International Business Manage

Apply 24.9-12.10.2012 UNIVERSITY OF APPLIED LIFE.

Utgiven i Forum nr 2012-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."