Utgiven i Forum nr 2012-09

Nokias småsparare har blivit optionsspekulanter

av Ander Löflund Forum 2012-09, sida 46, 27.09.2012

Taggar: Teman: placering

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2012

Nokias småsparare har blivit

Figur 1 här intill visar den för oss alla finländare så plågsamt bekanta utvecklingen av Nokias aktiekurs. Efter lanseringen av Iphone den 9 januari 2007 låg kursen påcirka 15 euro. Lite visste man då om de kommande turbulenserna och kursen uppnådde sin toppnotering på cirka 32 euro i början av 2008 före finanskrisens fulla utbrott.

När världens aktiemarknader sedan vände i mars 2009 som en följd av aktiv centralbankspolitik fortsatte Nokia dock att sjunka. Orsaken var bolagets försvagade konkurrenskraft inom smarttelefoner.

I februari 2011 befann sig Nokia redan på en ”brinnande platform” och kursen bröt under försvarslinjen 10 euro till omkring 7 euro — och har fort satt att söka bottenkontakt efter det. En hoppingivande vändning skedde i somras då aktien exploderade från 1,36 euro noterat den 18 juli till 2,70 euro den 27 augusti!

Vad ska man tro av sådana kraftiga kursrörelser uppåt och nedåt? Figur 2a visar Nokias årsvolatilitet och figur 2b relaterar volatiliteten till Nasdaq 100-indexets årsvolatilitet. Nokias årsvolatilitet är ett mått på total risk för Nokias aktieägare och låg på en ovanligt lugn nivå på under 20 procent före Iphone-lanseringen 2007 men ökade dramatiskt under finanskrisen under år 2008 till över tre gånger högre risknivåer. Men så skedde även för hela marknaden vars panik kulminerade under senhösten 2008 då Nasdaq 100 nådde sin volatilitetstopp.

Figur 2b visar hur avvikande Nokias utveckling varit sedan år 2009: Nokias totala placerarrisk var cirka 20-50 procent högre än Nasdaq-indexets volatilitet under åren 2006-2009, men började öka dramatiskt i och med att Nokias konkurrenskraft successivt försvagades.

Som vi ser av figur 2a och 2b är Nokias risk för tillfället på rekordhög absolut och relativ (i förhållande till Nasdaq-100 indexet) nivå. Nokia är som placering tre gånger mer riskabel än en placering i Nasdaq-indexet — nära nog en ”lottokupong!

Förutom den ovanligt stora osäkerheten i försäljningen och lönsamheten av de nya Windowsbaserade Lu Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi på Hanke samt rådgivare för Corporate

Advisor Group.

mia-telefonerna finns det ett för Nokia nytt element av risk som hjälper till att förklara varför aktien är så volatil: Marknadsvärdet har rasat från cirka 100 miljarder euro 2007 till cirka 8 miljarder euro i dag. Därför beter sig Nokias aktiekurs som en “under vatten’köpoption.

Fastän Nokias kassa alltjämt är stark i förhållande till skuldsättningen är kassaströmmen för tillfället såpass svag att skuldsättningen också belastar aktiens risk utöver de stora affärsmässiga osäkerheterna. En ”out-of-the-money” köpoption beter sig som en slags lottokupong: vinna eller förlora allt.

När vi trogna Nokiasparare suttit och väntat på vändningen har vi alltså i smyg förvandlats till optionsspekulanter. Fastän sakens natur säkerligen klarnat åt alla utgående från kursutvecklingen, är det så det känns att placera i (oskyddade) optioner - på gott och ont.

Utgiven i Forum nr 2012-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."