Utgiven i Forum nr 1994-12

Niord fyller tidens och medlemmarnas krav

av Peter Hermansson Forum 1994-12, sida 12, 06.10.1994

Taggar: Organisationer: Niord

Nior fyller tidens oc medlemmarnas krav

Peter Hermansson

Niords huvudsakliga uppgift är aft fungera som ett kollektivt språkrör för finlandssvenska ekonomer och då främs forna hankeiter. För att en förening inte skall förtvina måst den alltid vara lyhörd för tidens — läs medlemmarnas — krav, och det strävar Niord kontinuerligt till at göra.

iord är, förutom handelns och sjöfartens gud i den nordiska mytologin de näststörsta ekonomföreningen i vårt land med över 3 000 medlemmar.

— Inte nog med det, vår medlemskår hör dessutom tilllandets aktivaste, berättar Kathe Ramm-Schmidt. diplomekonom, privatföretagare och ordförande för Niords PR- och infoutskott.

— Den finlandssvenska gemenskapen fungerar inom Niord på ett positivt sätt, berättar Kathe. Man identifierar sig starkt med Niord och är inte bara en av flera tusen ekonomer i SEFE.

Att Kathe har rätt visar inte minst det faktum att Niords medlemskår har föryngrats markant under de senaste tio åren. Dessutom är medlemskåren också geografiskt utspridd: i Österbotten är Niords medlemmar lokalt organiserade i Ekonomgillet Wasa. Dessutom fungerar samarbetet med Ekonomföreningen Merkuri Åbo och Ekonomklubben i Mariehamn väl.

— Inte så att vi har samarbete för samarbetets skull, men i synnerhet inom SEFE:s styrelse har vi ett naturligt samarbetsfält. Vid behov utökas det samarbetet.

Fingret på tidens puls

Men för att föreningens verksamhet skall fortsätta att attrahera medlemskåren och de potentiella blivande medlemmarna gäller det alltså för dem som besluter om verksamheten att hålla sig ajour och utveckla den såsom tiderna det förutsätter. Och helst bör man sia lite om framtida behov. Det tycker Kathe att man har lyckats med. I slutet av 70- och början av 80-talet var det utbildning och fortbildning som i stort präglade Niords verksamhet. Niord Fortbildning, som senare blev Ab, startade redan 1982, I början av 80-talet infördes också arbetslöshetsförsäkringen som automatisk för alla medlemmar.

Om fortbildningen på 80-talet i första hand riktade sig till de yrkesaktiva medlemmarna har man nu under 90talet speciellt kommit ihåg de med 1 — Niords medlemskår är en av landets aktivaste, konstaterar Kathe Ramm-Schmidt, privatföretagare och ordförande för föreningens PR- och infoutskott.

lemmar som tillfälligt fallit ur arbetslivet.

— Stödet till våra arbetssökande medlemmar i form av olika aktivitetsprogram utgör idag en markant del av vår verksamhet. berättar Kathe och nämner som exempel tre kurser som nyligen hållits — “Nya vägar 1” och “2"och “Doldaekonomresurser” är karriärplanerande och kompetensbevarande utvecklingsprogram som har blivit verkliga succéer, och många av kursdeltagarna har idag tack vare kurserna antingen hittat en arbetsplats eller startat eget.

De två kurserna som Kathe nämner — som för övrigt kommer att få en uppföljare i och med “Nya vägar 3” som startar nu i höst — ledde de facto till grundandet av en tekniskekonomisk arbetsgrupp, Techteam, där utöver Niord såväl Driftingenjörsförbundet DIFF som Tekniska Föreningen i Finland TFiF ingår. Techteams målsättning är, precis som de ovannämnda kurserna, att hjälpa sina arbetssökande medlemmar att hitta nya utmaningar.

Jubilerande Niord

Allt fler hankeiter med

Njord sysslar inte bara med medlemsvård. det må sedan gälla yrkesaktiva eller arbetssökande medlemmar. Föreningen har ett nära samarbete med Svenska Handelshögskolans Studentkår. — Vi har bland annat sponsorerat en snabbläsningskurs och en kurs i studieteknik, och varit med om arrangemangen av olika diskussionsseminarier, berättar Kathe Ramm-Schmidt.

Kurserna är en del av Niords juniorverksamhet, som alltså riktar sig till studerande vid Hanken. SHS har också två adjungerade medlemmar i Niords styrelse, så hankeiterna informeras kontinuerligt om Niords verksamhet. Dessutom håller sig Niord framme då det gäller till exempel inskrivning i eller promovering från Hanken.

— Vi brukar till exempel bjuda på ett glas champagne och överräcka en ros till färdigblivna ekonomer.

Nya medlemmar behövs

För att en förening skall förbli livskraftig krävs naturligtvis förutom en god och framåtriktad verksamhet också friskt blod i medlemskåren. Bland annat mot den bakgrunden ordnade Niord härförleden en medlemsvärvningskampanj i samband med det kommande 70-årsjubiléet.

Men man får inte heller glömma att medlemsvärvningen pågår hela tiden. Att föreningen ordnar en kampanj innebär bara en lite intensivare pe” riod.

Tjo och tjim också

Av texten här ovan kan man få en bild av att Niord bara sysslar med väldigt “allvarliga” saker, och visst är det viktigt att hjälpa medlemmarna yrkesmässigt. Men Niord är mycket mer än så, föreningen är också ett forum för fritid, avkoppling och glatt umgänge bland goda vänner. Niords fester brukar vara både efterlängtade, välbesökta och minnesvärda.

Och det är inte bara festerna. Talkoandan för att ställa i ordning festerna brukar vara nästan lika rolig att få ta del av som att delta i själva festerna. Ett slags fortsättning på verksamheten inom studentkåren, alltså, enligt de invigda. Om Du vill höra till deras krets går det bra att ta kontakt med Niords kansli, uppgifterna hittar Du i rutan här nedan. Observera att Niords 70-årsjubileum firas med stor fest på Casa Academica fredagen den 28 oktober! &

Niords kansli Banvaktsgqatan 00520 Helsingfors tel 1590 274/275

Utgiven i Forum nr 1994-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."