Utgiven i Forum nr 1988-02

Nokia nordisk datoretta

av Peter Nordling Forum 1988-02, sida 19, 04.02.1988

Taggar: Bolag: Nokia Teman: datorer

et var nu andra gången inom en måD nad Nokia meddelade om ett före tagsköp i miljardktassen. Exakt hur stor köpesumman är vägrar man i vanlig ordning att uppge.

I affären får Nokia Ericssons utveckling, tillverkning och försäljning av dataterminaler, persondatorer, minidatorer samt företags- och banksystem. Nokia Data, där Ericsson får en andel på 19,9 procent, rankas som sjua bland de europeiska datateknikföretagen. Etta är Siemens med en årsomsättning på drygt 4 miljarder USD.

VD för det nya företaget, vars huvudkontor placeras i Kista utanför Stockholm, blir Nokias Kalle Isokallio.

EIS" datadivision har nu verksamhet vid tre fabriker och säljbolag i Sverige, Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz, Holland, Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Affären omfattar också finländska Dava som är EIS’ datadivislion i Finland. Därmed har Nokia köpt upp sin värsta konkurrent på hemmamarknaden i den här branschen.

Utanför affären hålls några mindre europeiska försäljningsbolag och den nordamerikanska verksamheten.

Problembarn

EIS har allt sedan början av 80-alet varit ett problembarn för Ericsson. I mitten av 80-talet var EIS inne i en ordentlig skuldspiral. Totalt kostade EIS företaget ca 1,3 miljarder SEK. Enbart 1985 var förlusten 804 miljoner SEK.

Bakom det ekonomiska misslyckandet finns en alltför snabb expansion på den amerikanska marknaden och en felsatsning vad produktsortimentet beträffar.

Efter detta har Ericsson kraftigt sanerat de tre divisionerna inom EIS.

— Verksamheten har kraftigt effektiviserats under de två senaste åren. Omkostnaderna har reducerats och kapitalanvändningen har minskat i produktion, lager och kundfordringar, heter det i Nokias pressmeddelande.

För fjolåret utlovas ett nollresultat och redan i år förväntas datadivisionen bli lönsam i händerna på den nya ägaren. Men även om mycket redan är gjort är det en tuff uppgift för Kalle Isokallio att få miljardinvesteringen att ge en hyfsad avkastning.

Också Dava har genomgått den typiska företagspuberteten med alltför snabb tillväxt och försämrad lönsamhet. Företaget rycktes upp med hjälp av ett trestegs program som började år 1985. Det tredje steget inleddes i fjol.

Nokia nordisk

Text: Peter Nordlin etta på datorer

Nokia blir i ett slag Nordens största dataföretag i och med köpet av svenska Ericsson Information Systems datadivision, Ur affären föds ett nytt företag Nokia Data med en årsomsättning på ca 5 miljarder mark oc ca 8000 anställda.

Dava omsatte ca 550 Mmk ifjol och sysselsatte 600 personer.

Utanför affären står Davas dotterbolag Facit och Rotabyte. Facit blir kvar hos Ericsson medan Valmet behåller Rotabyte.

Hur Dava skall inlemmas i Nokia är inte ännu avgjort. Men man kan anta att det inte blir särskilt mycket kvar av Dava då verksamheten i de två bolagen till största delen överlappar varandra

Kalle Isokallio drar Nokia Data.

Jätteemission

För att finansiera köpet genomför Nokia den genom tiderna största aktieemissionen hos ett finländskt industriföretag. I emissionen, där aktiekapitalet höjs med 278 Mmk till 1258 Mmk suger Nokia upp 802 Mmk i nya friska pengar.

Enligt koncernchef Kari Kairamo förstärker emissionen Nokias utveckling i allmänhet och speciellt dess elektronikindustris tillväxt till en betydande europeisk tillverka re av konsumentelektranik. Genom emissionen vill bolaget också bibehålla sin starka finansiella ställning för att garantera den framtida tillväxten.

Emissionen är en kombinerad ny- och fondemission. I nyemissionen ger sex gamla aktier rätt att teckna en ny. Priset på en stamaktie blir 105 mark, medan preferensaktien tecknas för 65 mark. I fondemissionen ger tio gamla aktier en ny.

Också optionsbevisen ger rätt till teckning i nyemissionen, men inte i fondemissionen. Detta kompenseras genom att aktiernas omsättningspris korrigeras till ett belopp som motsvarar fondemissionen. Det betyder att omsättningspriset sjunker från 169,40 mark till 155 mark för optionslånet på 100 miljoner USD. För anbudsoptionslånet på 400 Mmk sänks priset från 155 till 140,91 mark.

Beskedet om Ericsson-affären och emissionen resulterade omedelbart i små glädJeskutt för kurserna på Nokias aktier. Men redan två dagar efter nyheterna började kurserna komma ner igen. Åtminstone delvis kan fallet bero på att en del placerare säljer ut nu i hopp om att kupongerna blir så billiga att aktierna kan köpas tillbaka för en billigare penning i samband med emissionen. Trots det ogynnsamma marknadsläget får Nokia knappast problem med att få nyemissionen fulltecknad tack vare ett väldigt spritt ägande. Men efter denna emission och KOP:s miljardemission finns det knappast kvar några pengar för sekundärmarknaden. Utländska bedömare anser redan att den finländska aktiemarknaden är sönderemitterad.

Emissionen inleds den 17 februari och avslutas den 25 mars. .

FORUN, 2/198 el. Byxpress.

En egen herrbetjänt som pressar DINA byxor medan Du sover.

RING. 90-658 530 — 571 873

Nu endast 980, oy EuroContact ab Sjötullsgatan 20, 00170 H:fors

PS. då o då har vi demonstrationspressar mk 750,- 19

Utgiven i Forum nr 1988-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."