Utgiven i Forum nr 2010-11

Nördarnas högborg

av Jens Finnäs Forum 2010-11, sida 32-33, 25.11.2010

Taggar: Organisationer: Helsinki Hacklab

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNI exempel vara en textilhackare och sy häftiga saker. En crackare däremot är en person som bryter upp program och som olovligt tar sigin idatasystem”, säger Häggström.

Filosofen PEKKA HIMANEN definierar i boen THE HACKER ETHIC AND THE SPIRIT OF THE INFORMATION AGE från 2001 hackerism som inte bara en hobby, utan en metod, en etik och en ivsfilosofi. Till skillnad från den traditionela arbetaren drivs hackaren av passion, nyfi enhet och vilja att dela med sig av sina upp- Me och finningar, snarare än vinstintresse och löne- : | Ni Hans Hägganspråk. Det är, enligt Himanen, den här fi- strömtestar |osofin som legat till grund för de senaste de- en potentiell . . motor tilldecenniernas IT-revolution.

ras planerade flygsimulator.

BLIVANDE FLYGARE.

ÖVNINGSPROJEKT.

RP-01 är Robin Renlunds första robotbygge. Den styrs med fjärrkontroll och kan bland annat undvika farliga kanter och slå på lampor när det blir mörkt.

Nördarnas högbor

I Teknikklubb. Genom kollektivt och frivilligt arbete har datanördar gett oss allt från Linux till Wikipedia. Nu tar allt fler steget ut i verkligheten för att pröva open sourceidéns gränser i en icke-virtuell värld.

JENS FINNÄS TEXT Ö FOTO

X Det första man slås av är avsaknaden av kaos. I ärlighetens namn förväntar man sig inte att en hobbylya för tekniknördar ska vara någonting annat än ett bombnedslag.

Men i själva verket är det riktigt välstädat. Inga tomma pizzakartonger så långt ögat kan nå, utan bara skruvar, lysdioder, säkringar och transistorer som ligger prydligt sorterade i väl utmärkta små fack. Verktygen, som hänger uppradade på väggen, har alla försett med små klisterlappar för att markera ägarskap. Ordning och reda.

Det här är Helsinki Hacklab, en nystartad förening för teknikintresserade i Vallgård, Helsingfors och Finlands andra så kallade hackerspace. Ett hackerspace är en fysisk plats där hackare samlas för att leva ut sitt teknikintresse. Det är ett nytt och snabbt växande internationellt fenomen med omkring 250 föreningar runtom i världen.

Här kan det för övrigt vara på sin plats att förtydliga begreppet hackare, somioffentligheten nästan helt övertagits av sin onda tvilling - crackaren. HANS HÄGGSTRÖM, Helsinki Hacklabs informatör och en av de grundande medlemmarna, förklarar skillnaden.

”Den ursprungliga betydelsen av ordet hackare är en person som på egen hand gör coola tekniska saker. Det behöver i själva verket inte ens handla om datorer. Man kan till

Självnavigerande robot. Men tillbaka till lysdioderna och transistorerna. Varje tisdagskväll är Helsinki Hacklabs dörrar öppna för allmänheten. Hans Häggström håller på att planera en fullskalig glidflygssimulator, OTTO MÄKELÄ gör kylskåpsmagneter av gamla tangentbordsknappar och ROBIN RENLUND skissar på sitt andra robotprojekt.

”Roboten kommer till en början att vararadiostyrd, men jag hoppas kunna göra den autonom så att den själv ska kunna navigera och undvika hinder. Om tiden och ekonomin tillåter kanske jag också bygger in en GPS-modul så att roboten kan ta sig från plats A till B uta att krocka med någonting”; säger Renlund.

Ett annat större projekt i Helsinki Hacklab är bygget av en 3D-printer, som ska klara av att producera små plastdelar, bland annat för att kunna replikera sig själv. Bygget är en del av det internationella open source-projektet Reprap.

Det var en professor vid Bath-universitetet i England år 2005 som började bygga en tredimensionell printer och samtidigt lägga ut alla ritningar på nätet. Hobbytekniker välkomnades att delta iprojektet, som snabbt lockade entusiaster från hela världen att bygga sina egna skrivare och bidra med nya idéer och utvecklingsförslag.

Även om Reprap till största delen varit ett rent hobbyprojekt, så har det också visat sig finnas en viss kommersiell potential. I fjol släpptes en första populariserad version av skrivaren, Makerbot, som i dag sålt i över 2000 exemplar.

Växande fenomen. Helsinki Hacklab och andra hackerspaces handlar alltså inte bara om att ge tekniknördar en IRL-sandlåda att leka i, utan också om att tillämpa nätets hackerfilosofi om öppen och kollektiv innovation i enicke-virtuell värld.

”Vi ser flera exempel på att open source-idén håller på att ta steget ut i verkligheten”, säger JARKKO MOILANEN, som är forskare vid TAMMERFORS UNIVERSITET Och själv aktiv hackare sedan många år tillbaka.

Som exempel ger han Tammerforsprojek tet Elbilar - Nu! vars syfte är att, utan ekonomiska vinstambitioner, öppet och med frivilliga arbetsinsatser göra om vanliga bilar till elbilar. Alla ritningar, modeller och idéer redovisas öppet för omvärlden.

”Det finns ett mänskligt behov av gemenskap som har blivit allt mer marginaliserat i samhället i dag. Jag ser uppkomsten av hackerspaces och liknande projekt som ett uttryck för det här behovet”, säger Moilanen.

Hans Häggström, som till vardags arbetar inom dataspelsindustrin, har erfarenhet av att jobba med både öppen och sluten källkod. Han har därmed sett de båda sidorna för- och nackdelar.

”Öppen källkod-projekt är som en hobby, som drivs av en passion, medan sluten källkod är någonting man gör för pengar, utan samma entusiasm Är du mera kreativ när du jobbar i öppna projekt ”Visst, kreativiteten får större utrymme när man får vara med och påverka projektet själv”

Förhoppningarna om att tjäna pengar på meckandet i Hacklabverkstaden är inte speciellt stora, men det är inte heller meningen. Det är som sagt intresset, snarare än pengarna, som driver en äkta hacker.

”Det är mänskligt att dela med sig. Hela den vetenskapliga processen baserar sig på idén om fritt utbyte av information. Man bygger vidare på vad tidigare vetenskapsmän kommit fram till”

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."