Utgiven i Forum nr 2010-11

Stockmann störst i St:Petersburg

av Patrik Lindfors Forum 2010-11, sida 40, 25.11.2010

Taggar: Bolag: Stockmann Orter: St:Petersburg

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 11 2618

Stockmann störst i S:t Petersburg

IH Handel. Stockmann öppnade sin första affär i Ryssland 1989. I dag har koncernen affärer i de större städerna i landet och det största varuhuset i Sankt Petersburg.

PATRIK LINDFORS BH SANKTPETERSBURG X Det var en uppenbart lättad ledartrojka som den 11 november öppnade Stockmanns nya varuhus i centrala Sankt Petersburg. VD:n HANNU PENTTILÄ, varuhusgruppens chef MAISA ROMANAINEN och utvecklingsdirektören LAURI VEIJALAINEN konstaterar att Stockmann nu äger det första stora köpcentret med ett “full size” -utbud av mode och restauranger i Sankt Petersburg.

Stockmann har investerat 185 miljoner euro i köpcentret som är beläget vid huvudgatan Nevskij Prospekt i centrum av staden. Bolagets ledning räknar med att få tillbaka de investerade pengarna inom några år. Enbart hyresintäkterna ger den investerade summan tillbaka på tio år. Till det kommer vinsterna från den egna varuhusverksamheten.

För Stockmann är köpcentret en viktig del av koncernens riskhantering. Verksamheten är nu koncentrerad främst till varuhus och modeaffärer i Finland, Ryssland och Baltikum. År 2007 köpte Stockmann modekedjan LINDEX i Sverige. Koncernens resultat är därmed inte längre lika beroende av konsumtionen i Helsingfors som för ett antal år sedan.

Krävande byggprojekt. Stockmann förvärvade tomten för varuhuset i Sankt Petersburg år 2006. Bolaget rev ner de gamla hus som fanns på tomten och byggde upp fasaderna på nytt i samma stil som de ursprungliga husen. Efter att de gamla husen hade rivits göt byggbolaget en bottenplatta och fortsatte sedan att bygga varuhuset uppåt och parkeringsutrymmena neråt samtidigt. Byggprojektet har planerats av PÖvYRY CM medan kinesiska KITAI sTROI har ansvarat för uppförandet av fastigheten.

”1 början var frågorna många, men det har visat sig att samarbetet med de kinesiska byggentreprenörerna har fungerat utmärkt. Många ryska underleverantörer har också deltagit i projektet”, säger Lauri Veijalainen.

Samarbetet med myndigheterna har enligt Stockmanns ledning löpt väl, även om det har krävts en hel del tålamod och arbete att få alla tillstånd som krävts för bygget.

Sammanlagt har myndigheterna skrivit ut 368 tillstånd, varav tillståndet för att öppna varuhuset beviljades dagen före den officiella invigningen. Ett av de viktigaste dokumenten är intyget som visar att Stockmann äger fastighetskomplexet i sin helhet. Med en ny fastighet i centrala Sankt Petersburg hör varuhuset till en av de värdefullaste fastigheterna i staden.

Lanserar ny matkultur. På det lokala planet har Stockmann fått ta emot en hel del kritik för att en del av taket är gjort av glas och inte ärilinje med den ursprungliga fasaden. Hannu Penttilä avfärdar kritiken med att Stockmann planerat huset tillsammans med myndigheterna och de bästa arkitekterna med kunskap om historiska fasadmiljöer.

”Man kan inte skydda en stad till döds”, konstaterar han.

Köpcentret har sammanlagt närmare 100 000 kvadratmeter. Av den ytan använder Stockmann 20 000 kvadratmeter för sitt eget varuhus och hyr ut resten till övriga affärer. Alla butikslokaler är uthyrda och endas några kontorslokaler är fortfarande lediga.

”Viär nöjda över att kunna öppna ett köpcenter som är fullt uthyrt”, säger Maisa Romanainen.

Romanainen är speciellt stolt över delikatessavdelningen i varuhuset. Hennes ambition är att föra in nya element i den lokala matkulturen. Till delikatessavdelningen hör ett eget kök som tillreder sallader och övriga maträtter enligt samma modell som Stockmanns varuhus i Finland.

”Ekologiskt tillverkade produkter efterfrågas ännu inte. Maten är mer köttbetonad, och det äts inte lika mycket fisk som i Finland”, säger Romanainen.

Sammanlagt anlitar Stockmann 250 lokalaleverantörer till delikatessavdelningen. Enligt Maisa Romanainen tar Stockmann ocksåin västerländska varumärken och livsmedel som inte säljs i övriga affärer i Sankt Petersburg.

En stor del av sortimentet av bland annat barnkläder består av finska varumärken. Varuhuset kan därmed ge en betydande försäljningsökning åt vissa finska bolag.

Z 2 & 2 I [=] = å z

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."