Utgiven i Forum nr 1980-06

Norden bygger

av Maria Planting Forum 1980-06, sida 21, 02.04.1980

Taggar: Teman: byggbranschen

NORDISK BYGGDAG 14

Stockholm 7—9 maj 1980

Två storsatsningar inom byggbranschen — Nordisk Byggdag 14 och NORDBYGG 1980-utställningen — äger rum i Stockholm i maj. Både Byggdagen och utställningen hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö. 1500 deltagare väntas till konferensen och över 300 utställare har anmält sig till NORDBYGG-utställningen.

Ö ”Nyteknik — Bättre miljö” är temat för Nordisk Byggdag 14, den vart tredje år återkommande nordiska byggnadskonferensen. Konferensen äger rum 7— 9 maj och kombineras med en stor byggnadsutställning, NORDBYGG 1980 som hålls 6—11 maj på Stockholmsmässan i Älvsjö, ca 7 km söder om Stockholm.

Syftet med de två storsatsningarna är att samla nordiska byggexperter och intresserade för att diskutera dagens frågor inom byggnadsbranschen. Samtidigt vill arrangörerna också erbjuda byggfolk från Europa och den övriga världen en möjlighet att på utsällningen bekanta sig med högklassig nordisk byggteknik och med den know-how som finns på detta område i Norden.

Nordisk Byggdag 14

Får har 30 år förflutit sedan den stora Stockholmsutställningen 1930, den epokgörande utställningen där de funktionalistiska idéerna presenterades på

FORUM 67/80

NORDEN BYGGE verkligt bred bas i Norden. På sätt och vis har Byggdagen samma tema som den stora utställningen då.

— Då, som nu, ville vi diskutera hur våra tekniska resurser bäst kan utnyttjas för att ge oss en praktisk och vacker miljö för boende, arbete och fritid, framhåller arrangörerna. — Problemen är dock inte idag desamma som då. Nu har vi fyllt de städer som man då började bygga ut. Vi har sett deras egenskaper, både bra och dåliga. Nu måste vi underhålla, förnya och förbättra dem — detta arbete kommer att prägla byggandet på 80-talet och den teknik som byggandet kräver.

Den första Byggdagen hölls 1927 i Stockholm. Sedan dess har konferensen hållits tre gånger i Finland, åren 1932, 1955 och 1971. Konferensen alternerar mellan de nordiska länderna och hålls härnäst på Island 1983. Finland arrageras konferensen sannolikt igen år 1986, men ännu är det oklart i vilken stad den arrangeras.

Nordisk Byggdag 14 inleder ett stort antal aktiviteter kring miljö- och teknikfrågor som arrangeras i Stockholm nästa sommar. Stockholmsmässan 1930 har inspirerat flera utställare, bl a kommer man att i olika konst- och miljöutställningar visa hur de funktionalistiska idéerna påverkat byggandet både på gott och ont sedan dess.

Programmet under själva konferensen är indelat i tre kategorier — en blå, en röd och en gul kategori.

Den blå kategorin erbjuder föredrag, diskussioner och exkursioner som främst är avsedda för byggherrar, förvaltare och projektörer. Den röda serien vänder sig främst till materialtillverkare, leverantörer och entreprenörer oc 6-11 MAJ 1980 Stockhol till dem som arbetar på byggplatser. Den gula serien — som arrangörerna påpekar att är den minst teoretiska av de tre — riktar sig till förtroerfflevalda och konsumenter, alltså ”vanliga människor”. Ingen är dock bunden vid en och samma serie, utan det står konferensdeltagarna fritt att själva komponera sitt program ur de erbjudna alternativen.

För de finska deltagarna ordnas simultantolkning under föredragen och finska tolkar finns vid behov med på exkursionerna.

Rubrikerna som penetreras under konferensen omfattar ett synnerligen brett register av byggnads-, boende- och miljöfrågor. Som plock ur rubrikfloran kan nämnas bla ”Norden som byggmarknad”, ”Stadsbyggandets villkor 1930—1980”", ”Nya produkter och metoder”, ”Nöden är uppfinningarnas motor” samt frågan ”Ar ny teknik välkommen?”

NORDBYGG 1980

I direkt anslutning till och i samarbete med Nordisk Byggdag 14, arrangerar Stockholmsmässan en fackmässa som omfattar hela byggvaruregistret. Utställningen har samma tema som Byggdagen: Ny teknik — Bättre miljö.

I utställningen deltar främst nordiska byggföretag, maskin- och materialtillverkare samt entreprenörer, men även företag från andra länder finns med bland utställarna i Stockholm.

Från Finland deltar ett femtontal företag, bla skivmaterialgruppen vid Enso-Gutzeit Oy med sin nya produkt, Enso fasadpanel, Excelsior Ab och Huurre Oy från Tammerfors, I-Laite och Rakennusvalmiste Oy från Forssa.

21

Utgiven i Forum nr 1980-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."