Utgiven i Forum nr 1995-10

Nordens största företag 1994: God tillväxt!

av Fredrik Nars Forum 1995-10, sida 18, 24.08.1995

Taggar: Teman: företag

Nordens största företag 1994:

God tillväxt!

Fredrik Nar 1994 blev ett gott år för de flesta storföretag i Norden. Nya resultatrekord — speciellt hos många exportorienterade företag — noterades.

Gott klimat för Sveriges industri

De flesta storföretagen i Norden är svenska. På listan syns tydligt de två industrier som landet byggt sin välfärd på: verkstads- och skogsindustrin. Av de 20 största företagen 4 i Sverige hör sju till verkstadsindustrin: ABB, Volvo, Electrolux , Tetra-Laval, SKF, Saab-Scania och Sandvik. Om det går dåligt för Sverige vad gäller statsfinanser så kan man glädja sig över hur storartat industrin i landet klarat sig under 1994. Sveriges basindustrier, skogs- och stålindustrin, har inte bara gagnats av den billiga svenska kronan, utan har också haft nytta av förbättringen i den internationella konjunkturen. Högkonjunkturen under 1994 drev bl.a. fordonsmarknaden, speciellt lastbilar, vilket orsakat god efterfrågan för företag som Volvo och Scania och deras underleverantörer, t.ex. SKF (Svensk kullagerfabrik). Volvo hade ett superår, från att ha gjort förlust 1993 ökade företaget 1994 omsättningen med 40 procent och uppnådde en rekordvinst på 16 miljarder kronor! Företaget har under årets lopp gått in för “back to basics” och aktivt sålt bort divisioner som inte haft med kärnverksamheten att göra. Under våren såldes livsmerdelsdivisionen Procordia till norska Orkla och bankirfirman Alfred Berg till holländska ABN Ambro. Den andra fordonstillverkarens. SaabScanias, tillväxt var också god. Under våren har företaget spjälkts upp till det profitab lastbilsproducerande Scania och till flygplanstillverkande Saab (bla. JAS och trafikflygplanet Saab 2000). Sveriges största företag, svensk-schwei 1 ziska Asea Brown Boveri (ABB) med den svenska vingen Asea, ökade inte på omsättningen men visade god avkastning. Upplysningarna i listan gäller hela ABB trots att företaget ägarmässigt skall räknas som halvt svenskt och halvt schweiziskt.

Telekomleverantören Ericsson ökade kraftigt på sin omsättning och ärien tillväxtfas. Företaget kan stoltsera med att ha ökat orderingången 14 kvartal i rad. Mera om Ericsson på sidan 33 i denna tidning.

Telia är Nordens ledande telekommunikationsoperatör. Hemmamarknaden är Sverige, “världens mest avreglerade telemarknad”, men företaget har som mål att bli nummer två i Norge och har också etablerat sigi de baltiska staterna. Bolagiseringen av

Volvo, Nordens största “helnordiska”, företag hade ett rekordår mycket tack vare sin lastbilsdivision.

Sveriges 20 största Omsättning i Änd företag 1994 milj. SEK KX 1 ABB 229125 1 2 Volvo 155 866 40 3 Elektrolux 108 004 8 4 Ericsson 84 326 33 5 Tetra-Laval 63 000 3 6 Stora 48 894 3 7 ICA-HAndlarna 42319 0 8 Telia 37 939 ? 9 Skanska 37 527 12 10 SAS-Gruppen 36 886 (2) 11. SCA [Sv. Cellulosa) 33 676 1 12 SKF 33 424 13 13 KF 31 965 1 14 Saab-Scania 31 500 24 15 Astra 28030 = 24 16 Pharmacia 26 450 ? 17 Sandvik 25 285 16 18 Vattenfall 25 209 El 19 I 23778 10 20 Posten 21 916 1

Källa: Affärsvärlden Folnot: 1 SEK = 0,6447 FIM [FB:s genomsnittskurs dec. 1994)

Televerket till Telia Ab skedde 1993. Byggnadsjätten Skanska klarade sig lindrigt undan trots att byggbranschen i Sverige befinner sigiettsvagt skick. Företaget grundade i mars 1994 ett dotterbolag i Finland. Sveriges skogsindustri går på högvarv. Stora var störst i skog under 1994 men har sedan dess körts om efter att SCA köpte tyska PWA. SCA är idag europas största skogsindustribolag. I SCA ingår bl.a. hygienpappersproducenten Mölnlycke. Flygbolaget SAS gjorde en ordentlig comeback vad gäller vinst. Förlusten 1993 på en halv miljard kronor förbyttes till en vinst på 1,5 miljarder. Det är en kostnadsjakt och volvmtillväxt som förklarar uppsvinget. Sveriges för tillfället värdefullaste företag är läkemedelsproducenten Astra. “Världens sexigaste läkemedelsföretag” har haft framgångar med läkemedel mot magsår och astma, och aktiekursen har skjutit i höjden. Verksamheten är extremt forskningsintensiv: 14 procent av omsättningen går till att utveckla nya produkter och förbättra de gamla. 9

ANLITA VÄR EXPERTIS FÖR ERA TRANSPORTER TILL EUROPA

Vi betjänar också med transporter till Baltikum och Ryssland. Vår nya terminal i Vaalimaa vid ryska gränsen öppnas våren 1996.

BEWESHIP

Helsingfors » Åbo + Tammerfors - Tallinn + St. Petersburg

Tel. (90) 351 661

Forum nr 6/95

Utgiven i Forum nr 1995-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."