Utgiven i Forum nr 2008-12

Nya bevis för mörk materia?

av Leif Bergström Forum 2008-12, sida 19, 22.12.2008

Taggar: Personer: Mark Pearce Teman: fysik

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 12 2088

VARLDEN:

USA

Nya bevis för mörk materia?

LEIF BERGSTRÖM I NEW YORK Just i tid för den mörka årstiden säKOMMENTAR ger sig forskare ha funnit spår från universum, som kanske - utgör de första indikationerna att mörk materia inte existerar bara i vetenskapliga rapporter. Vetenskapsmän har varit på jakt efter mörk materia sedan 1930-talet, då astronomen FRITZ zwIiCkykonstaterade att det måste finnas en helt okänd massa i universum för att hålla samman galaxerna. Men försöken att finna denna massa har varit fruktlösa — hittills. » I november publicerade en grupp ledd av JOHN P. WEFEL På LOUISIANA STATE UNIVERSITY en rapport om att en ballong över Sydpolen upptäckt en oväntat stor mängd högenergielektroner och deras antipartiklar, positroner. » Tidigare i höstas rapporterades satelliten Pamela ha funnit en stor mängd positroner med hög energinivå. » Europeiska rymdorganisationen ESA:s satellit Integral har upptäckt gammastrålar som härrör från Vinergatans mitt, en indikation på föreomsten av positroner. » De senaste kartorna över kosmisk bakgrundsstrålning från universums uppkomst visar en dimma som forsare tror består av laddade partiklar runt Vintergatan. Var för sig skulle dessa rön bara förtjäna en fotnot. Sammantagna har de skapat mycket debatt och stora förhoppningar bland fysiker och astronomer. Samtliga data kan härröra från en ännu inte upptäckt pulsar, resterna av en explosion av en supernova, men en mer spännande förklaring skulle vara att partiklarna orsakats av partiklar av mörk materia som kolliderat och förintat varandra i rymden.

”Vi kan inte motbevisa möjligheten att signalerna kan komma från något astrofysiskt objekt. Vi kan inte heller eliminera möjligheten att viide senaste data sett bevisen för förintelse av mörk materia”, säger Wefel.

Pamela är ett samarbete mellan forskare i Italien, Tyskland, Ryssland och Sverige. Deras rapport hävdade att deras data ”kan utgöra de första indirekta bevisen på förintelsen av mörk materia-partiklar” — eller förekomsten av en närliggande pulsar.

Nobelpris på kommande? Skulle nu de mest hoppfulla tolkningarna bekräftas i kommande rön, ja då ökar vår förståelse av naturlagarna. Det skulle sannolikt också leda till ett eller flera Nobelpris.

Fysikprofessorn MARK PEARCE på KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLANI Sverige är knuten till Pamela-projektet.

”Sammantagna har dessa rön skapat mycket debatt och stora förhoppningar bland fysiker och astronomer ”Till sommaren bör vi ha möjlighet att studera högenergikällor inom ett ännu högre energiområde”, säger han till FORUM.

Anledningen att detta inte gjorts ännu är helt enkelt att det finns färre av dessa partiklar, och att det därför tar längre tid att samla in materialet.

Upptäckten av antielektroner eller positroner med högre energinivå skulle utesluta en del andra möjliga förklaringar till de uppmätta fenomenen.

Till sommaren bör också data från Fermi Gamma-ray Space Telescope vara tillgängliga, och forskare påpekar att världens största partikelaccelerator LHC i marken under Schweiz och Frankrike efter sin snöpligt korta start tidigare i år åter bör vara i gång. Nya observationer i rymden kan ge ledtrådar för utformningen av dess experiment.

vsa

Utgiven i Forum nr 2008-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."