Nya utmaningar för EFTA

av Håkan Nylund Forum 1987-10, sida 11, 04.06.1987

Taggar: Personer: B O Johansson Teman: ekonomi

BO Johansson: EFTA behöver bättre förhandlingsberedskap

EFTAs förnonalingsmosk överläggningarna me ner! bör slipas så att EG kon sköta smidigt, anser organisationens nyvald biträdande generalsekreterare BO Johansson. Han understryker också att EFTAlönderna är EG:s största handelspartiners och har mycket att ge det europeisk samarbetet.

ör B O Johansson är utnämningen till Fin det tredje karriärbytet, låt var inom i stort sett samma sektor. Efter sin juristutbildning arbetade han först i 10 år vid — utrikesministeriet på bla press-, juridiska- och handelspolitiska avdelningarna, och tjänstgjorde utomlands i Alger, Washington och Rio de Janeiro. Johansson var redan utnämnd till vår OECD-representation i Paris när dåvarande Finlands Industriförbund, som senare utvidgades till Industrins Centralförbund, år 1970 lockade honom över till sig för att få expertis i Nordek-tfrågan, som han berett som tjänsteman.

Nordek-exper — Två veckor efter att jag tillträtt tjänsten kraschade Nordek definitivt, berättar Johansson. — I stället fick jag börja jobba med frihandelsfrågorna och EG-avtalet.

Sedan dess har Johansson tilsammans med Aarne Castrén och efter dennes pensionering ensam basat för ICF:s internationella avdelning.

— Exakt vad jag skall ta itu med för uppgifter som biträdande generalsekreterare kan jag ännu inte säga. Eftas statuter säger bara att uppgiften är att biträda generalsekreteraren, så praktiken utformar jobbet. Hittills har jag bara kort diskuterat saken vid Efta-mötet i Interlaken med generalsekreterare Per Kleppe och hans utsedaa efterträdare, förklarar Johansson.

Norrmannen Kleppe efterträds av österrikaren G Reisch, en karriärdiplomat som för närvarande är sitt lands ambassadör vid de internationella organisationerna i Geneve, Efta bland dem.

— Eftas uppgift har hittills varit att främja frihandeln mellan medlemsländerna. Genom att integrationen inom EG fördjupas har Efta fått en ny uppgift som instrument för samarbetet mellan handelsorganisationerna. För EG är det ju en fördel att kunna diskutera frågorna med en organisation i stället för sex länder, påpekar Johansson.

FÖRUN, 10/1987

BehöverEFTA utvidgat mandat — För närvarande pågår det en diskussion inom Efta om de nuvarande statuterna ger organisationen tillräckliga möjligheter att klara av den nya uppgiften. Frågan är om det behövs ett utvidgat, skriftligt mandat eller om det räcker med en muntlig viljeyttring från medlemmarna. Men det är alldees klart att Efta aldrig får en överstatlig natur som EG. Antingen fattas beslut samstämmiat eller så inte alls, understryker BO

Johansson. — Dessutom är det skäl att understryka, att Eftas sekretariat inte är en förhandlande instans, utan att förhandlarna kommer från medlemsländerna.

B O Johansson anser dock att Eftas förhandlingsmaskineri behöver rustas upp med tanke på de nya uppgifterna. — Det är viktigt att ha en sådan beredskap, att de som förhandlar med EG inte bara behöver lyssna och sedan måste föra varie ärende tillbaka till organisationen för beslut.

EFTA värdefull del av Europa

Johansson tillbakavisar skarpt åsikten om att Efta skulle behöva stå med hatten i hand inför EG och be om välgörenhet. — Efta är en intressant och lönsam samarbetspart. Efta är EG:s största exportmarknad, större än Japan eller USA, och EG hade i fjol ett överskott på 6,4 mrd USD i sin handel med Efta. Efta-länderna bildar ett enhetligt block av rika länder, vilka representerar ett högtstående teknologiskt och industriellt kunnande. Vi har mycket att ge åt det europeiska samarbetet.

— Det är förståeligt men inkorrekt att hävda, att Efta-länderna bara vill plocka russinen ur kakan och åka snålskjuts på EGsamarbetet. Efta-länderna betalar för sig p fortsättning på s 32

B O Johansson lämnar ICF och Södra kajen för åtminstone tre år vid EFTA i Genåve. Biträdande generalsekreterarposten är den högsta någon finländare haft vid EFTA:s sekretariat.

11

Utgiven i Forum nr 1987-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."