Utgiven i Forum nr 2011-04

Nyanställningar ger amerikanerna hopp

av Leif Bergström Forum 2011-04, sida 20-21, 28.04.2011

Taggar: Orter: USA

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

VÄRLDEN: USA

Nyanställningar ger amerikanerna hopp

Fallande arbetslöshetssiffror ses som en politisk och ekonomisk vattendelare i USA. Om trenden håller i sig väntas det förbättra Obamas ställning och dämpa kritiken mot hans stimulanspolitik.

LEIF BERGSTRÖM H NEW YORK X Slutligen kom allt säkrare bevis för att den amerikanska ekonomin äntligen vänt i rätt riktning. Just som vårsolen börjat ge hopp för frusna amerikaner, visade statistik att arbetslösheten fallit igen. För Vita huset och för demokrater i gemen väckte det förhoppningar inför valet 2012.

Detta för ett parti som mest varit på defensiven sedan det förödmjukande nederla get i kongressvalet i november. Arbetslöshetsstatistiken för mars månad tolkades också av ekonomer som en möjlig politisk och ekonomisk vattendelare. De senaste fyra månaderna har arbetslösheten fallit en hel procentenhet. Det är det snabbaste fallet sedan återhämtningen 1984 — när RONALD REAGAN var president. Håller trenden i sig kommer det att bekräfta effektiviteten av president

BARACK OBAMAS ambitiösa stimulanspolitik —- och därmed underminera argumenten från hans konservativa kritiker.

Oberoende observatörer påpekar att arbetslösheten ännu ligger på 8,8 procent. Med nuvarande takt i antalet nyskapade jobb skulle det antal arbetstillfällen som gick förlorade under den djupa lågkonjunkturen återvinnas först år 2014.

5 4 = lm 3 3 = S S =]

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 201 Ändå fick siffrorna Wall Street att ta ytterligare ett glädjeskutt. Aktiemarknaden anses ju förutse utvecklingen ett halvår eller så framåt i tiden. Om det håller streck måste vi gå mot härliga sötebrödsdagar.

Analytiker förundras över det senaste rallyt: Dow Jones industriindex är upp 6,4 procent efter årets första kvartal. Och det trots omvälvningar i Nordafrika och Mellan östern som åter orsakat höjda oljepriser, trots jordbävning, tsunami och kärnkraftskris i Japan, och trots fortsatt oro över skuldkrisen i Europa. Räknat på de tre kvartalen sedan förra sommaren har Dows index stigit 26 procent.

Varning för överoptimism, De senaste jobbsiffrorna utlöste omedelbart en debatt i media mellan flera av ledamöterna icentralbanken Feds styrelse om å ena sidan behovet av fortsatt stimulans för att garantera att tillväxten tar rot ordentligt, och å den andra sidan risken för en ny inflationsera.

WILLIAM DUDLEY, Som leder NEW YORKS FED-bank, betonade att vägen ännu är lång till den säkra tillväxt banken söker. Den positiva statistiken vid kvartalsskiftet utgör inget skäl att lägga om kursen, sade han. Detta sedan tre andra medlemmar framhållit att de positiva siffrorna kan framtvinga räntehöjningar redan i år för att mota inflationen i grinden.

Chefen för Fed i Richmond, JEFFREY LACKER, framhöll att inflationshotet nu ökat.

Men Dudley varnade för överoptimism. Den amerikanska ekonomin skapade i mars 216 000 nya jobb. Även om den siffran accelererar till 300 000 imånaden, hävdade Dudley att arbetsmarknaden sannolikt kommer att fotsätta vara svag till slutet av 2012.

Oberoende ekonomer talade om möjligheten att antalet nyanställningar lockar tillbaka jobbsökande som för bara några måna der sedan givit upp hoppet, något som kan leda till att siffran för antalet arbetslösa åter kan stiga.

”Det är alltid möjligt att människor åter börjar söka jobb när arbetsmarknaden förbättras, något som kan orsaka arbetslöshets siffran att gå upp. Men normalt sett brukar den fortsätta att gå ned när den väl börjat falla så snabbt som den har de senaste må naderna”, sade JOHN HANCOCKS chefsekonom BILL CHENEY.

Gynnar Obamas ställning. Vad de nya jobbsiffrornainnebär för president Obamas återvalsmöjlighet —- eller för den delen för en fortsättning av aktierallyt - är ännu osäkert. Demokrater ser statistiken som en bekräftelse att presidentens politik äntligen bär frukt. Menihöstas vann republikanerna valet på ett utbrett missnöje över bland annat den ekonomiska politiken.

Kongressens nya republikanska majoritet har redan pressat igenom nedskärningar på 10 miljarder dollar, och söker kraftigare budgetprutningar. Det fruktar demokrater kan omintetgöra de mivarande ekonomisk “Det är möjligt att människor åter börjar söka jobb när arbetsmarknaden förbättras, något som kan orsaka arbetslöshetssiffran att gå upp. Men normalt sett brukar den fortsätta att gå ned när den väl börjat falla så snabbt som den gjort nu framgångarna. Men kanske kan en sådan utveckling utnyttjas av Barack Obama.

”Om ekonomin fortsätter att stärkas förbättrar det Obamas ställning. Och skulle ekonomin åter bromsa kan han använda argumentet att hans politik gav effekt, men att republikanernas prutningar omintetgjorde framgångarna”, säger en demokratisk strateg.

Aktiemarknaden förmodas redan ha förutsett de goda ekonomiska nyheterna. Vad som nu krävs är enligt analytiker bekräftelser från företagen i vårens och sommarens kvartalsrapporter. Endast med ökad omsättning och starka vinster i företagen, och en hälsosam utveckling för den ekonomiska aktiviteten förmodas rallyt kunna fortsätta mot nya höjder. m

Annons Connectare 90 x 140

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."