Utgiven i Forum nr 2011-04

Skulderna hopar sig

av Patrik Lindfors Forum 2011-04, sida 07, 28.04.2011

Taggar: Teman: statsskuld

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Till de viktigaste uppgifterna för den nya regeringen hör att upprätthålla tillväxten i ekonomin och att bromsa upp skuldsättningen.

Skulderna hopar sig

De nyvalda riksdagsledamöterna har ett svällande problem att ta it med: en statsskuld som växer sig större dag för dag. Under 2011 tar Finland 9 miljarder euro i nya lån. Det betyder att statsskulden ökar till cirka 83 miljarder euro fram till årsskiftet.

Statsskulden kommer sannolikt att fortsätta växa under de kommande åren, trots att partiledarna före valet var eniga om att skuldsättningsspiralen måste brytas. Finansministeriet räknar med att Finland i snitt kommer att ta 8 miljarder euro i nya lån per år under de kommande åren. Under perioden 2005-2008 minskade skuldsättningen, men efter att finanskrisen bröt ut har skulderna skjutit i höjden.

Enbart räntekostnaderna uppgår i år till 1,9 miljarder euro. Staten betalar i år 2,3 procent i snittränta på sina lån. Med största sannolikhet kommer räntenivån att stiga under kommande år, och därmed stiger också räntekostnaderna.

De krisdrabbade euroländerna Grekland och Portugal är varnande exempel på hur det kan gå när ett land inte lyckas få bukt med sin skuldsättning.

Jämfört med de flesta övriga EU-länder är Finlands skuldsättning på en rimlig nivå, Men i något skede måste trenden brytas och statsskulden börja minska i stället för at öka. Skulden blir allt tyngre att hantera när räntekostnaderna stiger och de sociala utgifterna ökar i takt med att de stora årskullarna går i pension.

Nordiska Investeringsbankens vd Johnny Åkerholm varnar i en intervju i det här numret av Forum för de finansieringsproblem och allvarliga störningar i försörjningsbalansen som kan vänta det finländska samhället. Han konstaterar att tillväxten i Finland riskerar att minska betydligt och en allt större del av statens inkomster kommer att gå till den växande del av befolkningen som står utanför arbetslivet.

Till de viktigaste uppgifterna för den nya regeringen hör att upprätthålla tillväxten i ekonomin och att bromsa upp skuldsättningen.

I USA påminns medborgarna om sin enorma statsskuld av en “National Debt Clock; som tickar på i rasande fart på Manhattan i New York.

En motsvarande skuldklocka kunde gärna installeras i vårt riksdagshus för att påminna om att det behövs beslut som stöder tillväxten och ger staten inkomster också i framtiden. HI Gå in på Forum - det finlandssvenska affärsnätverket på Linked In och kommentera. Diskussionen om valresultatet och vad som väntar fortsätter i gruppen. En länk till Forumgruppen finns på www.forum-fet.fi/affarsnatverket.

Henrik Mitelman ny kolumnist i Foru » I det här numret har vi äran att introducera en ny kolumnist i Forum: Henrik Mitelman, som kommer att skriva i vartannat nummer. Mitelman har tidigare varit chefstrateg på SEB-banken i Sverige och hör till de mest uppskattade ekonomiska analytikerna i Sverige. Han sadlade nyligen om för att arbeta som oberoende skribent och föredragshållare. I sin första kolumn lyfter han fram de fördelar Finland har i förhållande till de övriga EMU-länderna. Under valkampanjen tävlade par tiledarna i att måla upp dystra utsikter för Finland. Dags alltså att se på det positiva. Läs Henriks kolumn på sid 16.

» Nu har vi drygt 2300 medlemmar i Forumgruppen på Linked In. Starta en diskussion i gruppen om det är någon fråga som du vill ha synpunkter på. Gruppen kan vara till nytta för dig i ditt arbete. Där finns också en anslagstavla för lediga jobb, under sektionen Jobs! www.forum-fet.fi/affarsnatverke www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI ‘OBS! Forum har nya telefonnummer

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20A 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Heidi Furu, redaktionsche 010 322 5254, heidifurugdforum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikaellonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikaellonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 20n

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och My Brite Matt 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."