Utgiven i Forum nr 2011-04

Svar på Maximera BNP

av Göran Andersson Forum 2011-04, sida 13, 28.04.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

Maximera BNP

X Kaj Arnös kolumn ”Maximera BNP” i Forum 3/2011 var tankeväckande. Här är några tankar som den väckte hos mig:

Jag tror att BNP-utvecklingen i olika samhällen rätt så väl historiskt också har återspeglats i samhällets välmående i stort. Möjligen kan man misstänka att fördelningen av välmående i länder eller samhällen som snabbt har blivit nyrika genom till exempel nyupptäckta naturresurser har blivit oönskvärt ojämn sedd med våra nordiska ögon.

Jag tror också att den goda balansen mellan BNP och välmående i ett samhälle har grundat sig på tillräckligt utbrett samförstånd om vad som är rätt och orätt, inkluderande frågor om välmående och ekonomiskt välstånd.

Frihet och ansvar hänger samman, ju större handlingsfrihet (ett samhälle eller) en individ har, desto större är hans/hennes ansvar för att friheten tillämpas på ett etiskt riktigt sätt.

Tack vare global operationell och ekonomisk integration har bland annat finländarnas ekonomiska välstånd och handlingsfrihet ökat mycket snabbt.

Den ökade handlingsfriheten hos många av dem som dragit nytta av den har inte uppvägts av insikten om ett ökat ansvar för hand landets konsekvenser.

På företagsnivå betyder det här att olika slags belöningsprogram för ledning och personal inte kan ersätta gott och tydligt ledarskap, utan gott ledarskap (för uthålligt aktieägarvärde) stöds av klara belöningssystem., Så tycks inte alltid vara fallet.

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackOforum.f

På samhällsnivå betyder det här att den ekonomiska tillväxten (läs BNP) till en del måste kanaliseras så att inte en växande skara medborgare upplever den som orättvis.

» Ifall samhället styrs med devisen “efter oss syndafloden; det vill säga så att den personliga ekonomiska egennyttan får styra otyglad av allmänt accepterad uppfattning om rätt och fel, kan utvecklingen gå åt samma håll som i Frankrike för drygt 220 år sedan.

» Kanske fenomenet Sannfinländarna är ett symtom på detta » Om vi vill undvika att utvecklingen fortsätter i riktning mot ökande protester och ökande slitningar mellan olika grupper i vårt land måste vi börja med oss själva, med vårt eget vardagliga handlande mot andra människor » Men det räcker inte. Vi som ”har och kan” måste också börja lyssna ochreagera på etiskt ohållbara beslut. Till exempel genom att rösta på ”rätta” kandiater i val, genom att hålla dem alerta också mellan valen och genom att ‘rösta” med våra konsumtionspengar och placeringar.

Så när vi tänker själv kan vi gärna ställa oss framför en spegel! m GÖRAN ANDERSSON

KAJ ARNÖ svarar: Jag håller med om det mesta i Görans tankegång. Dock ser jag en växande friktion mellan tillväxt och livskvalitet. Och många vantolkar eller rentav missbrukar Görans sunda konservativa värderingar. Därmed tackar jag Göran för att han inspirerat till en kommande spalt! m

Annons webbforum (210 x 110)

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."