Utgiven i Forum nr 2011-04

svår regeringsbildning att vänta

av Janne Salonen Forum 2011-04, sida 10, 28.04.2011

Taggar: Teman: regerignsbildning

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

SPEKTRU “Moan kan fråga sig om det är Sverige eller något annat land som sk dra nytta av skatteintäkterna - kanske skulle de göra bättre nytta i

Indien?” Ikeas tidigare koncernchef Anders Dahlvig kommenterar Ingvar Kamprads skatteplanering, i Dagens Industri 20.4.2011.

Svår regeringsbildning att vänta

JANNE SALONEN

Centrala element i Sannmm finländarnas program är mot ståndet mot EU, samt mot invandring. Därmed är Sannfinländarnas jordskredsseger iriksdagsvalet den 17 april faktiskt ett mycket europeiskt fenomen. Partier med motsvarande ideologiska element har de senaste åren vunnit stort i val ibland annat Frankrike (Le Pen), Nederländerna (Geert Wilders’ Frihetsparti), Österrike (FPÖ), Danmark (Dansk Folkeparti) och Sverige (Sverigedemokraterna).

I europeiska medier har sådana partier vanligen försetts med ytterhögerstämpeln, och i europeiska medier har även Sannfinländarna givits samma stämpel.

Det stämmer dock endast delvis: partiets ordförande och stora magnet Timo Soini har inte profilerat sig som främlingsfientlig, däremot nogytterst EU-skeptisk. Inom partiet finns det likväl en starkt främlingsfientlig ytterhögerfalang, som leds av nyvalde Helsingforsriksdagsmannen Jussi Halla-Aho. I hans släptåg har även ett antal likasinnade personer kommit in iriksdagen.

De arga männens parti. Sannfinländarnas stora valframgång, där de mycket effektivt lyckades kanalisera missnöjda väljare till sig själva, skvallrar om att det i det finländska samhället finns mera djupgående klyftor än vad många har velat tro. Sannfinländarna kan bland annat betecknas som de arga männens parti: partiets väljarkår och ledamöter består till största delen av medelålders eller yngre män.

En stor del av vad kan kallas arbetarklassens män gav sin röst åt det partiet, de har uppenbart känt att de gamla partierna inte längre representerar dem själva. I synnerhet verkar dettagälla Socialdemokraterna, det forna arbetarpartiet, av vars riksdagsgrupp i dag två tredjedelar är kvinnor.

Så gott som alla andra partier gick back i riksdagsvalet (utom Svenska folkpartiet). I synnerhet gamla statsministerpartiet Centern led en brakförlust och backade med hela 16 mandat till35 Också De gröna led en lika stor relativ förlust, med 5 tappade mandat av 15.

“Det är nödvändigt att se till att regeringsprogrammet spikas fast på ett mycket detaljerat plan, i synnerhet beträffande den ekonomiska politiken, där motsättningarna innan valet var störst.”

Stora motsättningar. I rösträkningen såg Sannfinländarna ett tag ut att rentav bli det största partiet, men tack vare väljarna i Helsingfors och Nyland lyckades dock Samlingspartiet uppnå den positionen, och dess ordförande Jyrki Katainen är nu först på plan att sondera bildandet av en nyregering. Det blir en mycket svår uppgift. I första hand måste han försöka få ihop en regering bestående av hans eget parti, plus Socialdemokraterna och Sannfinländarna, möjligen utspäddmed SFP.

SDP:s och Sannfinländarnas positioner är dock i många frågor helt olika än Samlingspartiet, och statsministerns parti riskerar därmed att i många frågor bli i minoritet i sin egen regering. Därför är det nödvändigt för regeringsbildaren att se till att regeringsprogrammet spikas fast på ett mycket detaljerat plan, i synnerhet beträffande den ekonomiska politi ken, där motsättningarna innan valet var störst.

Det kommer därmed att ta tid innan den nya regeringen står klar. Den svåraste frågan kommer att bli EU-stödpaketet till Portugal: både Sannfinländarna och SDP motsatte sig detta i valdebatten. Regeringssonderaren Katainen igen hävdar att detta måste vara ett oundvikligt element.

Detta blir en svår fråga att lösa, och det är inte alls säkert att Katainen lyckas med sin regeringsbildning. I så fall går budet vidare till 5ocialdemokraterna och deras ordförande Jutta Urpilainen: för henne blir det då minst lika svårt att pussla ihop en ny regering där vare sig Samlingspartiet eller Centern ingår (läget förändras ifall Centern ändrar sin ståndpunkt att gå i opposition till följd av katastrofnederlaget). Summa summarum kan regeringsbildningen i Finland denna gång dra ordentligt ut på tiden. m

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."