Tidsperspektiv

av Kaj Arnö Forum 2011-04, sida 18, 28.04.2011

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

LOS oerspektiv

KAJ ARNÖ i http://kaj.arno.f | Ett gott sätt att tänk efter är att anlägg ett långt tidsperspektiv. Själv ges jag tillfälle härtill då min gamla studentklass från Lönkan 1981 ska begå 30-årsträff i maj. Gick det som vi hade tänkt oss? Hade vi ens förutsättningar att tänka oss något? Och blev vi intalade att tänka åt något givet håll?

I den mänskliga naturen ligger det att jämföra sig med andra. Ju mer man låtit sig påverkas av samhällets ytliga strömningar, desto sannolikare baserar sig jämförelserna på finansiella framgångsmått. Vem har gjort mer pengar? Vilka yttre framgångsbevis kan företes? En djupare analys beaktar hälsa, människorelationer, vad man åstadkommit av värde för sina medmänniskor. De mognaste kanske förstår att ta lätt på jämförelserna, och nöjer sig med att ge och ta emot inspiration,

Jämför jag mina egna förväntningar från 1981 med utfallet 2011, står det klart att de flesta omvälvande händelser under dessa trettio år varit oväntade, men att hem och skola, och sedermera studentlivet på Teknologföreningen, rustat mig förvånansvärt väl för den oberäkneliga tid vilevt i 1981-2011.

Minst av allt hade jag väntat mig en så öppen, internationell värld. Resandet har exploderat, både i yrke och fritid. Samtliga språkkunskaper skolan gav har utnyttjats. Speciellt år 1989 gladde jag mig åt att jag i det stora hela följt med på historietimmarna: Så rätt att våra bröder och systrar i öster får sin frihet! Meningsutbyte med forna sovjetmedborgare, östtyskar och övriga som vuxit upp under totalitära regimer har sedan 1989 lärt mig mycket om den visdom människor kan utveckla, då de vet att de blir manipulerade. Min brutalaste insikt har blivit hur mycket effektivare västerländsk, nyliberal hjärntvätt är, eftersom vi har en stor skenbar frihet att tänka själva. Vi förleds att tro att andras tankar är våra egna.

Än om vi växlar tidsperspektivet fram I teorin är tanken och viljan fria. De facto manipuleras vi av medier, reklam, politiker, företag och samhällets värderingar. I denna spalt ifrågasätter Kaj Arnö slentriantänkande, och uppmanar Forum läsare att tänka själva och nå längre.

åt? Vad har de senaste 30 åren lärt oss, som vi kan dra nytta av under de nästa 30 åren? Vilka beslut kan jag fatta nu, som leder till långsiktig välgång för mig och dem jag bryr mig om?

Om vårt inträde i EU och våra särskilt inom it-branschen täta affärskontakter till USA karakteriserat 1981-2011, blir det nu Asien som gäller. Och lika rädda som vi traditionellt varit för ryssen, lika avoga är många av oss nu mot indier, araber, kineser, Jag har via personligt umgänge övervunnit min russofobi och blivit närapå russofil. Under de kommande 30 åren väntar jag mig kunna byta fobier mot sympatier för de flesta asiatiska länder, via ökad kunskap, god mat, resor och personlig interaktion. Folk är de också, asiaterna.

En trendändring tror jag sker rörande levnadsstandarden., Jag tror vi konsumerar klart mindre om 30 år än i dag. Vi har inte råd, på grund av miljöskäl, dyra råvaror, energibrist och samhälleliga skuldberg. Hur det blir med konflikthärdarna är svårt att säga. Växer inkomstskillnaderna bortom det uthärdliga, dels inom Finland och Europa, dels mellan olika länder? Knakar samhällsfreden i fogarna? Rättmätig avundsjuka kan göra världen betydligt osäkrare att beresa än i dag. Och problemen skjuts på framtiden, för vi irrationella människor tänker i ett alldeles för kort tidsperspektiv.

Men inget hindrar att livskvaliteten kan stiga från 2011 till 2041 för dagens Forumläsare. Vi kan tänka och välja att handla rationellt, och lyckligt navigera efter eget huvud.

Och en sak är säker. 2041 vimlar det av pensionärer, Min eventuella pension vid fyllda 77 år blir en bråkdel av dagens lön. Kanske jag rentav vill jobba?

Med kännedom om ålderns subjektiva betydelse intalar jag mig säkerligen 2041 inför Lönkans 60-års abi-81-träff att ”folk som är 80 år, de är egentligen inte så gamla; min syster och svåger fyller ju ändå snart 907 ”Min brutalaste insikt har blivit hur mycket effektivare västerländsk, nyliberal hjärntvätt är, eftersom vi har en stor skenbar frihet att tänka själva. Vi förleds att tro att andras tankar är vår egna”

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."