Utgiven i Forum nr 1979-07

Nytt fortskaffningsmedel: tåg eller flyg?

av Sixten Johansson Forum 1979-07, sida 20, 25.04.1979

Taggar: Teman: transportmedel

Nytt fortskaffningsmedel: tåg eller flyg?

Ett nytt fortskaffningsmedel för fjärrtrafik på land — ett mellanting mellan flygplan och snabbtåg — blir resultatet av det redan rätt långt hunna utvecklingsarbetet på Siemens forskningscentrum i Erlangen, där tre företag, AEG,

Brown Boveri och Siemens på en för ändamålet uppförd provbana testar sitt gemensamma magnetsvävfarkost-projekt.

we” En av tyngdpunkterna i projektet, som för övrigt befrämjas av Förbundsrepubliken Tysklands forskningsministerium, har varit utvecklingen av svävfarkostens helt nya drivsystem. En konventionell motor i själva farkosten existerar inte, utan motorn — eller rättare sagt den drivande kraften — är i stället inbyggd längs med hela banan. Uttrycket drivkraft är rättare på grund av att motorn helt saknar mekaniska delar; i stället består den av en kabellindning längs banan och i själva farkosten finns en supraledande mag 2 net, nedkyld till —2699C. Då tåget är i rörelse behöver dess magnet ingen energitillförsel utifrån emedan strömmen i den — då den en gång tillförts — tack vare den supraledande effekten inte avtar.

Då elektrisk ström kopplas till kabellindningen i banan bildas det från avsnitt till avsnitt ett ”vandrande” elektromagnetiskt fält, som beröringslöst ”drar” till sig den supraledande magneten ombord på farkosten och sätter den så i rörelse. Topphastigheten kommer att röra sig mellan 400 och 500 km/h. ”Svä vartåget” (rätt benämning är svår att avgöra) kommer således att fylla luckan mellan järnvägen (maximalt 300 km/h) och flyget (från 600 km/h).

Bilden visar den 17 ton tunga testfarkosten i Erlangen. För närvarande har svävproven med farkosten just slutförts och banan ska nu byggas om innan fartproven tar vid. Det optiskt tilltalande mönstret i mitten av banan bildas av de betongkärnor, på vilka den elektriska kabeln ska lindas. På fackspråk kallas det nya drivsystemet: ”Järnfri lineär synkronmotor med långsträckt stator”. [1]

FORUM 7/79

Utgiven i Forum nr 1979-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."