Utgiven i Forum nr 1981-19

Oga-Teem segrade på vikande marknader

av Håkan Nylund Forum 1981-19, sida 22-23, 02.12.1981

Forums företagsledarspel:

Oga-Teem segrade p vikande marknader

Finalomgången i Forums företasledarspel spelades den 19—21.11. på Haikko gård. Efter en otroligt jämn kamp tog Oga-Teem hem segern i finalen, som omfattade 18 spelperioder. Avgörandet fälldes först då marknaderna i slutet av spelet började vara mättade och alla lag fann sig stående med överkapacitet och stora lager. Företagsledarspelet, som nu spelades för första gången, samlade 40 deltagarlag och spelas igen nästa år.

| — De fyra finallagen spelade spelade fantastiskt bra och jämnt, säger professor Alf-Erik Lerviks, som konstruerat spelet och som tillsammans med ekon mag Mikael Paltschik fungerade som spelledare under finalen på Haikko.

Fram till mitten av spelet låg kurvorna för ”företagens” vinster nästan på varandra och det var summan av de små detaljerna som avgjorde spelet. Vinsterna var höga — ibland 10 miljoner per omgång — då alla spelade en stretegi med höga priser som gav ett högt bidrag.

Snabbt växande markna — Marknadsutvecklingen i detta spel präglades av snabb tillväxt så att efterfrågan länge överträffade utbudet. Detta berodde inte på spelledningens beslut utan på att alla lag satsade hårt på reklam. förklarar professor Lerviks. Reklamsatsningarna var ofta så stora att de inte längre ökade marknadsandelarna

Professor AIlf-Erik Lerviks, konstruktör av Forums företagsledarspel.

22

Det segrande laget ”Oga-Teem” bestod av Markku Kajan, Gustav Båsk, Jarl Nordin och Gustav Ulander, Samtliga är avdelningschefer vid Oy Grönholm Ab.

för lagens enskilda produkter, men de körde hastigt upp totalmarknaden till en hög nivå. Å andra sidan medförde lagens prisstrategi att låginkomsttagarsegmenten i marknaden kom in ovanligt sent i detta spel.

Strejker, övertidsförbud och framförallt ett prisstopp ställde lagen på hårda prov. Då prisstoppet snabbt följdes av vikande marknader, överkapacitet och sänkta priser sjönk vinsterna så att slutskedet av spelet blev avgörande.

Segrarlaget Oga-Teem, ”avdelningschefsligan” från Oy Grönblom Ab, satsade på strategin att skaffa sig stora marknadsandelar och stor tillverkningskapacitet. — Vi ökade kapaciteten maximalt och jobbade med full övertid, berättar Gustav Båsk. Den höga kapaciteten räddade oss då vi gjorde en miss och hade låga priser när prisstoppet började. Andra misstag var att vi i slutet av spelet gjorde fellanseringar av nya produkter och hyrde ut vår överkapacitet för sent.

Spel mot konkurrenterna Oga-Teem analyserade hela tide noggrant konkurrenternas resultat, inverkningarna av prissänkningar mm. — Vi arbetade med ett fast system, som gjorde det lätt att fatta besluten sedan alla uträkningar gjorts, säger Båsk.

Alf-Erik Eerviks konstaterar också att ett jämnt spel som detta snarare blir ett spel mot konkurrenterna än mot marknadsmekanismerna.

— Oga-Teem lyckades faktiskt dra undan benen på oss andra under slutspurten, ansåg spelarna i tvåan Superhus, i det civila anställda på Datasaab-Valmet. Superhus lyckades bra med sina bedömningar av marknadssegmenten och kom ut med spelets första lågprissatsning — men för tidigt. — En chock var hur fort man tappade marknadsandelar och produkternas korta livslängd, tycker Jan Lindholm.

Trean Markkinamix, ett veteranlag som tidigare bl a deltagit i EMG-spelen, körde denna gång med en balanserad stretegi. — Tidigare har vi försökt att hastigt bygga upp kapaciteten och dominera marknaden, berättar Jorma Huhtala. Nu introducerade vi möjligast fort nya modeller, men blev i slutet

FORUM 19/8 sittande med ett stort och dyrt lager. Det snabba speltempot gjorde också att vi måste fatta besluten på känn och behandla ”företagets” produkter som en klump i stället för individuellt.

Medlemmarna i Murof Ltd Indeed, som blev fjärde i finalen, var också försiktiga generaler. — Vår linje var att med möjligast liten kapacitet och så små kostnader som möjligt ta ut maximala bidrag, förklarade Sakari Lehtola vid slutgenomgången. Murof hade som de andra svårigheter att finna rätt produktpolitik och produkternas korta livslängd kom som en kalldusch. Liksom de andra lagen i finalen var Murof ett rent firmalag, där medlemmarna arbetar på Kemira.

FORUM 19/8 . Oga-Teem (Gustav Båsk, Markku Kajan, Jarl Nordin, Gustav Ulander)

Laget ”Superhus” placerade sig på andra plats. Från vänster: Kristian Blomqvist, Jarmo Mäki och Jan Lindholm. Alla är anställda på DatasaabValmet.

På tredje plats placerade sig laget ”markkinamix”, som tidigare bl a deltagit i EMG-spelen. IH laget deltog Aaro Jokela, Kai Mäkelä, Keijo Huhtala, Jouko Wickman och Jorma Huhtala.

Kemira-laget ”Murof Ltd Indeed” kom in som god fyra. De försiktiga spelarna är Tina Schrey, Kari Laurikainen, Sakari Lehtola, Markku Hälli och Björn Sjöberg.

Markkinamix (Jorma Huhtala, Keijo Huhtala, Aaro Jokela, Kai Mäkelä, Jouko Wickman)

Murof Ltd Indeed (Markku Hälli, Kari Laurikainen, Sakari Lehtola, Tina Schrey, Björn Sjöberg)

Prissättningen svårast

Trots att spelet var ett ganska utpräglat högprisspel var Superhus lågprismodell den mest lönsamma produkten med ett bidrag på 134 miljoner. Fem modeller gick över 100 miljonersstrecket i bidrag, två av Oga-Teems modeller och en från vart av de Övriga lagen. Murofs modell Bluff sålde trots namnet mest.

Oga-Teem och Superhus var marknadsundersökarnas trognaste kunder medan Murof sparade på det kontot. Samtliga lag fann det dock svårt att helt kunna utnyttja all den information som undersökningarna gav, inte minst på grund av tidsbristen.

Prissättningen ansåg finalisterna alla vara det svåraste problemet att lösa. Vid slutgenomgången avslöjade också professor Lerviks att priselasticiteten i finalen var högre än i de tidigare spelomgångarna.

Spelet fortsätter 1982

Vid avslutningen premierade Kurt Kääriäinen, VD för konsult- och utbildningsföretaget BACK UP som arrangerat spelet, samtliga finalister med diplom för god kamp. Oga-Teem hemförde Forums vandringspris, en mastig tennpokal. Samtidigt utlovade Kurt Kääriäinen en fortsättning på spelet nästa år. Finallagen var alla beredda till en ny omgång, Oga-Teem för att ta en ny inteckning i pokalen och de övriga törstande efter revansch.

Nästa spel kommer i stort sett att följa samma tidtabell som detta. Spelinstruktioner och anmälningsblankett kommer att ingå i Forum för ekonomi och teknik nr 1 1982, men det är ingalunda för tidigt att redan nu börja samla ett lag för spelet.

Spelet erbjuder — förutom spänning — redan i grundomgången ca 50 timmars företagsledarutbildning för varje deltagande lag. Det lämpar sig för alla som är intresserade av att utöka sina kunskaper i företagsekonomi och speciellt strategisk planering och marknadsföring.

Håkan Nylund

FORUMS FÖRETAGSLEDARSPEL Spelomgång ill, finalresultaten 88,8 Mm 74,3 Mm (Kristian Blomqvist, Gunnar Damberg, Jan Lindholm, Jarmo Mäki 61,5 Mm 57 Mm 23

Utgiven i Forum nr 1981-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."