Utgiven i Forum nr 1990-06

Öhman siktar på ”det lilla extra”

av Christian Schönberg Forum 1990-06, sida 08-09, 05.04.1990

Taggar: Orter: Tammerfors Teman: kulturhus

Inte ens de tiotal intervjuer överintendent Carl Öhman har hunnit med de senaste veckorna har lagt sordin på entusiasmen när det gäller att förevisa Tammerfors stolthet.

Text och foto: Christian Schönber ulturstaden Tammerfors har äntli gen fått sitt efterlängtade kultur us. Storsatsningen på 330 Mm ger staden en ypperlig chans att befästa si ställning som nummer två i viktighetsord ning i republiken Finland. Både i kon gresshänseende och ur kulturellt perspektiv betraktat.

Överintendenten siktar in sig på att ska pa ”that little extra” vilket han hoppas skall lyckas. Lyckas Tammerfors tillsammans med doktor Carl Öhman i sina föresatser att rista in stadens namn i det nordiska medvetandet eller varför inte på världskartan, bör allaktivitetshusets mångsidighet och tekniska lösningar ges en stor del av äran. En ära som dessvärre inte spontant kan tilldelas byggets arkitektoniska framtoning.

Ett humoristiskt kritikeröga förleds närmast att förlika stora delar av huset vid en österbottnisk gurkodlingsanstalt. Måtte ingen skugga falla på gurkodlarna för det. Men kombinationen glasstål, som ju i sig ger en härlig känsla av ljus och rymd, för otvetydigt tankarna till växthusarkitekturen.

Man förstår även kritikerna som uppfattar de vita glansiga kakelytorna med sina ljusblåa ränder som en del av ett modernt badrum. Folkhumorn har redan följdriktigt döpt skapelsen till ”Ohmanin kylppäri”.

Möjligheternas hus

Allaktivitetshuset med nordens största scen, som de facto är större än det pågående nationaloperabyggets motsvarighet, kan om allt går enligt planerna bli en tillgång inte bara för staden utan även för landets kulturella liv. Kanske dock inte i ekonomiskt hänseende. Totalkostnaderna enligt pennningvärdet år 1985 uppgår til 330 Mmk. till vilket man vttermera bör addera ärliga driftskostnader på cirka 30 Mmk.

Tammerforshuset i foku Öhman siktar på “det lilla extra”

Tammerforshuset, gemenligen kallat “Öhmans badrum”, håller ur teknisk och funktionell synvinkel hög klass, medan åsikterna om den arkitektoniska genialiteten däremot skär sig rät markant.

Den internationella konkurrensen inom konferenssektorn kommer att vara stenhård. För närvarande byggs 63 liknande byggnader i världen. Av dem 33 i Europa och 7 i Norden. I inkörningsskedet har Tammerforshuset en klar fördel framom redan etablerade institutioner genom en kortare bokningstid. En något avvikande verksamhetsinriktning, i jämförelse med Finlandiahuset. skapar på sikt en jämnare aktivitet. Finlandia fyller sina bokningslistor till 80 procent med konferenser och mötesverksamhet, medan Öhman räknar med förhållandet 50—50 mellan konferens- respektive underhållningsverksamhet. Enbart inom kongressektorn räknar man med att omsätta cirka 500 Mmk.

Akustiken i fokus

Det har har lagts ner stort arbete och mycket pengar på att skapa en god akustik för Tammerforshusets varierande behov. En symfoniorkester kräver sin speciella efterklang för att inte bli för torr och en ensam föreragshållare hörs bäst om inställningen kan varieras speciellt för detta ändamål.

Efterklangen i stora salen kan på 10 minuter, med vändbara skivor, ändras frå 1,5 till 2.5 sekunder. Manuellt, på grund av att automatiken skulle ha ställt sig alltför dyr att installera. Finlandiahusets 1.1 sekunders efterklang är definitivt för kort och torr i musiksammanhang.

— Inte för att man skall klaga alltför mycket på Finlandiahusets akustik heller. Enligt den världskände dirigenten Lorin Maazel håller salen medelmåttlig klass.

För att komma fram till den bästa möfliga inställningen. testas och bokförs akustiska fenomen individuellt för varje uppträdande under husets inkörningsperiod denna vår.

Publikvänlig sal

Man sitter skönt och avslappad i konsertsalarnas bekväma ryggvänliga stolar. Ett beröm som rätt sällan spontant kan tilldelas landets stoldesigners. I någon av de 1850 smakfullt gråblåa sittplatserna blickar man upp mot det brutna, akustiskt välformade, taket i ljus björk. Ett varmt träslag som för övrigt går igen även i golvkonstruktionen. Portförbud för de akustikdämpande heltäckande mattorna alltså. Scenen, den största i Norden. består av ett större antal separata delar som individuellt med hydrauliska hissanordninga 6/1990 FÖRUN

Få besökare kan undgå att notera den växthusstänming som råder i stora delar av kulturpalatset. På gott och ont. I bakgrunden ett prov på badrumsvisionen.

kan höjas och sänkas allt efter behov. Scenens storlek och tekniska utrustning kan följaktligen betjäna även omfattande operaproduktioner.

Joint venture

En stor del av filosofin kring Tammerforshuset baserar sig på joint venture-principer uppskisserade av överintendent doktor Carl Öhman. för de flesta i detta land en bekant skepnad. Åtminstone för de som någon gång under sin livstid haft kontakt med kulturlivet i riket. Intendent för Finlandiahuset och teaterchef för Svenska Teatern hör till de mera framträdande åtgandena.

Calle, som gärna kastar titlarna även med frågvisa journalister. utstrålar ett gediget kunnande i alla frågor med anknytning till dessa verksamhetsformer. Mål FORUN, 5/199 medvetet och hängivet går han in för sin uppgift att skapa ett starkt konferens- och kulturcentrum i Tammerfors, rikets andra stad.

Ett grundmurat rykte som effektiv marknadsförare av konferensarrangemang i internationell atmosfär var en av de bidragande orsakerna till att Öhman erbjöds jobbet. En tjänst han de facto inte alls hade sökt. Insatsen som inkallad sakkunnig år 1985 gjorde att man slutligen stannade för Öhman som dragare av mammutprojektet.

— Jag har ett fint och sporrande jobb, fastslår Öhman. Men nog har det blivit onödigt mycket fixerat vid min person.

En av Öhmans kungstankar är att man skall kunna sätta sig på ett tåg i Helsingfors efter arbetsdagens slut, åka upp till ett evenemang i Tammerfors och vara tillbaka 1 huvudstadsregionen igen lagom till läggdags. Tågtidtabellerna anpassas i god säm ja med SJ och Handelskammaren till Tammerforshusets behov. Redan i september skall det vara möjligt att tillryggalägga sträckan på 95-100 minuter jämfört med dagens 120. För att inte tala om de projekterade snabbtågen som år 1995 kanske klarar av sträckan på 75 minuter,

En inkapslad gågata leder direkt från perrong till festplats, varför damer i finskor och nylagt hår inte behöver ängslas för att regn och blåst skall förstöra deras kreationer. Hotell, ett flertal under byggnad, och restauranger i anknytning till centret ger möjlighet att förlänga vistelsen i kulturstaden.

Service på tre språk

Marknadsföringen är främst inriktad på hemmamarknaden, till vilken man numera kan hänföra nästan hela Skandinavien. All skyltning i huset är föredömligt trespråkig, på finska, svenska och engelska. Att man inte i alla ljusförhållanden kan uppfatta vad det står på de blänkande informationstavlorna i rostfritt stål. är en annan femma. Utseendemässigt är de fina. men funktionellt helt undermåliga.

Trots den massiva satsningen på Norden glömmer man ingalunda bort stora världe fortsättning på sid 46

Stora salens ljusa harmoniska färgsättning kombinerat med bekväma och ryggvänliga stolar skapar harmoni. Salens akustiska egenskaper har ägnats stor uppmärksamhet. Genom vridbara skivor kan efterklangens längd varieras mellan 1,5—2.5 sekunder.

Utgiven i Forum nr 1990-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."