Utgiven i Forum nr 2009-02

Omvärlden testar Obama

av Leif Bergström Forum 2009-02, sida 18, 26.02.2009

Taggar: Personer: Barack Obama Orter: USA Teman: politik

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

VARLDEN:

USA

Omvärlden testar Obama

LEIF BERGSTRÖM I NEW YORK Ännu njuter BARACK OBAMA av KOMMENTAR sin internationella smekmånad, med hyllningar från Europa, och antydningar om töväder från Ryssland. I båda fallen såg man GEORGE W BUSHS sorti med samma lättnad som en majoritet av de amerikanska väljarna.

I den nya administrationens första europeiska framträdande förklarade vicepresident JOE BIDEN vid säkerhetskonferensen i Mönchen ibörjan av månaden att det nu var dags att söka samarbete med Ryssland. Ryske vice premiärministern SERGEJ IVANOV förklarade att talet ”alstrar optimism”.

Stora delar av omvärlden har högt ställda förväntningar på Obama och hans administration. Bland annat minns man den senaste demokratiske presidenten BILL CLINTON, som under Bush -åren tjänat storkovan som konsult och talare tack vare sin internationella popularitet. Och nu sitter naturligtvis hans hustru, HILLARY, som utrikesminister.

Förhoppningarna från omvärlden gäller mer samarbete, mindre konfrontation - mer pragmatism, mindre ideologi. Den nya hållningen i Washington, som hittills bara demonstrerats i ord, är enligt några bedömare särskilt viktig under den pågående ekonomiska krisen, vars lindring bör ligga närmare ju fler parter som kan dra åt samma håll utan att känna behov att av prestigeskäl profilera sig.

Men i utrikespolitiken, liksom i den ekonomiska politiken är Obama naturligtvis ännu ett oskrivet kapitel. En ny bok av DAVID SANGER, Washington-korrespondent för NEW YORK TIMES, gör gällande at den nye presidenten kanske inte har så mycket svängrum att genomföra den “change? - eller förändring hans kampanj utlovade. Boken har den passande titeln ”Inheritance - Arvet — och påpekar att många amerikanska intressen fortsätter oförändrade från en administration till nästa. Så, skriver Sanger, fanns det i utrikespolitiken mer som förenade än som skilde Bush och Clinton åt. Han väntar att förhållandet blir detsamma mellan Obama och Bush.

Kanske är det vad tidigare Obama-beundrare i arabvärlden redan upplevt, då hans relativa tystnad under Israels invasion av Gaza enligt många bedömare fick många muslimer att karakterisera honom som bara ännu en i raden av amerikanska presidenter.

Problem i Afghanistan. Ryssland har välkomnat Vita husets nya vilja att söka samarbete om Irans kärnprogram. Och Ryssland är i det fallet en allierad USA och Västeuropa behöver. Men efter Obamas tillträde sade Kirgizistan upp det avtal som låtit USA utnyttja landets flygbas för militära transporter till och från Afghanistan. Washington misstänker att Moskva hade mer än ett finger medi beslutet från Kirgizistan -— som samma vecka fick 2 miljarder dollar i bistånd från Ryssland. Beslutet försvårar USA:s situation just som administrationen vill sända 30 000 fler soldater till Afghanistan, och dess sändebud RICHARD HOLBROOKE karakteriserat den militära och politiska situationen i landet i mycket grava toner. Stängningen av flygbasen tillhör den typ av oväntade situationer varje ny president väntas ställas in ”Stängningen av flygbasen tillhör den pav oväntade situationer varje ny president väntas ställas inför när andra ledare testar honom för när andra ledare testar honom. Vilken lösning Obama finner - och hur han når den - kan komma att säga mer än retoriken om presidentens utrikespolitiska talang.

Den situation han fått i arv tvingar honom att prioritera ekonomin och de två krigen i Irak och Afghanistan. Frågan om kärnvapenspridning för Iran och Nordkorea högt upp på dagordningen. Men sedan väntar också Latinamerika med spänning på nya utspel från Vita huset. Ledare bland USA:s södra grannar har bland annat föreslagit en försonligare inställning till Kuba för att söka närma öriket till den amerikanska kontinenten.

OLOHDAIOLST

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."