Utgiven i Forum nr 2009-02

Övergår recessionen i en depression?

av Janne Salonen Forum 2009-02, sida 11, 26.02.2009

Taggar: Teman: finanskris

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 208 ”Om barnen råkar välta en tänd lampa förvandlas rummet tillen sane- Lii | ringszon” Affärsvärldens reporter Åsa Ekelund om att lågenergilamporna som ska ersätta glödlamporna i EU innehåller kvicksilver.

Övergår recessionen i en depression?

JANNE SALONEN

Den ekonomismm kanedgången lättar inte. I allt fle länder börjar den nu anta en depressionsliknande karaktär, där ekonomin krymper med många procentenheter på årsnivå och arbetslösheten ökar mycket snabbt.

De officiella prognoserna kan fortfarande visa sig vara för optimistiska. Både EU och valutafonden IMF förutspår för detta år en mild tillbakagång för euroländerna på mindre än 2 procentenheter. Nedgången under sista kvartalet 2008 var dock mycket kraftigare än så, och under första kvartalet detta år verkar det branta fallet fortsätta. I många stora exportländer, såsom yskland, Japan och Sydkorea, sjönk industriproduktionen och exporten under det sista kvartalet med tvåsiffriga belopp. Taiwan har noterat den kraftigaste nedgången i BNP, med över 8 procent enbart under det sista kvartalet. Också den japanska ekonomin kontraherade med närmare 13 procent på årsnivå.

”Paradoxalt nog är det USA, där hela finanskrisen startade, som har den bästa möjligheten att i år undgå e regelrätt depression ett socialt nätverk med cirka 120 000 registre rade användare som lanserades för ett år sedan. Ironstar Helsinki har grundats av JOAKIM ACHRÉN.

Open Ocean gick i fjolin som ägare i mjukvaruföretaget IT-MILL. Bolagets produkt ITMill Toalkit försnabbar utvecklingen av internetapplikationer. Bolaget erbjuder även konsultering.

I mitten av februari 2009 investerade Open Ocean också i bolaget wEB OF TRUST, WOT, som erbjuder en avgiftsfri tilläggsmodul till webb De branta rasen i industriproduktionen och exporten i många länder betyder att de officiella tillväxtprognoserna för i år fortfarande är alltför optimistiska, även om de redan entydigt förutspår en recession.

Det sannolika verkar dessvärre vara att ekonomin detta år i många länder krymper så snabbt att det är korrektareatt tala om en depression än en recession. Definitionen av depression kontra recession är inte entydig, men en depression kännetecknas av en ekonomisk kontraktion som ligger ordentligt över 5 procent på årsnivå, och framför allt av en mycket snabbt stigande arbetslöshet. Och där är vi nu i många länder, inte minst i Finland, där uppsägningarna inom industrin under de senaste månaderna haglat tätt.

Paradoxalt nog är det USA, där hela finanskrisen startade, som har den bästa möjligheten att i år undgå en regelrätt depression. Orsaken är den kraftiga stimulans som både centralbanken och den federala regeringen satt igång.

Styrräntan ligger nära noll, vilket ändå inte hjälper så mycket eftersom utlåningsräntorna är höga: bankerna behöver goda räntemarginaler för att reparera sina balansräkningar. Ännu under detta år kommer bankerna inte att helt kunna avskriva alla förluster som skulle behöva avskrivas. Dess uppskattas uppgå till minst 2000 miljarder dollar. Det finansiella stödpaketet som Obamas administration nu söker hos kongressen uppgår till 350 miljarder dollar.

Förmodligen kommer inget ordentligt uppsving att komma igång förrän dessa förluster klarerats från systemet. Och det kommer inte att kunna göras under detta år, om inte Obamas regering sätter in mycket kraftfullare åtgärder. Men USA kan dock undkomma en depression, främst tack vare det stimulanspaket på närmare 800 miljarder dollar som Obama fått igenom ikongressen.

Men för både Europa och Asien ser det nu mycket dystrare ut.

Kina kommer förmodligen att fortsättaatt ha en positiv tillväxt, om också mycket lägre än vad kineserna har varit vana vid. Men den kinesiska regeringen har också satt igång ett stort stimulansprogram och de kinesiska bankerna har inte varit drabbade av finanskrisen. Kina har dock råd med ännu kraftigare stimulans.

Det är allt osannolikare att en svängning till det bättre kan börja skönjas i Europa ännu under detta år. Men det är möjligt att nedgången dämpas under slutet av året, om ECB fortsätter sänka styrräntorna och regeringarna bedriver en stimulerande politik. läsare, som gör nätsurfandet tryggt genom att varna för olika former av faror som kan finnas på webbsidor. WOT samlar in säkerhetsdata från öppna källor och dess användare poängsätter säkerheten på nätet.

Till de färska investeringarna hör också bolaget OSTAJANMARKKINAT.COM, Bolaget kommer under första halvåret 2009 att lansera en nätbaserad tjänst där samlare kan hitta unika föremål, Bolaget kommer att samarbeta med antikaffärer och professionella handlare på marknaden. m

Rykande aktuell bok om finanskrise en finlandssvenska tankesmedjan Lokus D: nyligen gett ut en bok om den ekonomiska krisens bakgrund, förlopp och följder. Redaktör för boken FÖRTROENDEKRIS - GLOBALA FINANSER - LYCKOHUL ELLER RYSK RULETT är NILS TORVALDS. De övriga författarna är SvEN ERIK KJELLMAN, KIM LINDSTRÖM, SUSANNE STENFORS OCh PETER STORSJÖ. Boken kan laddas ner pdf-format på www.lokus.fi. m

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."