Utgiven i Forum nr 2009-02

Snabbtänkande får dig på gott humör

av Ragnhild Artimo Forum 2009-02, sida 39, 26.02.2009

Taggar: Teman: psykologi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

Snabbtänkand får dig på gott humör RAGNHILD ARTIMO

Att tänka positivt kan bryta dysterhet, ned stämdhet och dåligt humör. Men att tänka snabbt är ännu effektivare. Det rapporterar forskartea vid HARVARD OCh PRINCETON UNIVERSITY, SOM Utfört experiment för att kartlägga hur snabb textläsning på dator (med försnabbad scrollning) problemlösning inom en given tidsram och video tittande med snabbspolning framåt påverkade försökspersonernas sinnesstämning och humör, jämfört med en grupp försökspersoner som fick

I KORTHE > PÄRLEMOR MODELL FÖR MÄNNISKOBEN: Ett spanskt-portugisiskt forskarteam har som första i världen ä upp. Detta är ett för: 2 för att artificiellt b upp materialet, me tillämpningar inom biomedicin, till exempel fö att återbilda människoben. Pärlemor bygg skiljs åt av membran av polysackarider o proteiner, på samma sätt som tegel och mur cer, enligt en studie vid wASHINGTON UNIINE. FO daund

VERSI GOL OF MED tidigare utf det mellan levnadsvanor och c na ana lyserade ökninga sjukna i tj: cer med 24 procent. Alla former av motion är gynnsamma. Tjocktarmscancer är den nästdödligaste cancerf > ÄGG ÄR OKEJ: Det är inte längre farligt att äta ägg - färska undersökningar visar at kolesterolinnehållet i ägg inte påverkar blo genom si av förhöjda med rökning ”Vad får du om du korsar en dammsugare med ett träd? En lösning inom geoingenjörskonst som kallas luftinfångning, med målet att sänka koldioxidhalterna i atmosfären genom att bokstavligen suga upp växthusgaserna” www.sciencemag.org, 13.2.2009.

utföra samma uppgifter i’subnormal’ takt. Resultaten visade att ‘snabbteamets’ deltagare kände sig mera kreativa och uppåt. Många uppgav att de kände större självtillit och blev mer energiska. EMILY PRONIN, som ledde försöken, menar att snabbtänkande, snabbregistrering av information och läsande av problem ‘mot klockan’ är mer belönande än att utföra uppgifter i långsam takt. Snabbhet verkar stimulera hjärnan och sådana biokemiska processer - bland annat utsöndring av dopamin - som ökar känslan av välbefinnande. Utöver takten har också själva tankeinnehållet betydelse för sinnesstämningen. Ett brett spektrum incitament borgar för tillfredsställel se, medan däremot snabbt upprepande av en enda tanke kan skapa nedstämdhet och ångest. De positiva effekterna av accelererade mentala processer kan inom vissa gränser sättas i system på individ- och gruppnivå. Man kan lyfta sig själv ur nedslagenhet eller mental trötthet genom att ta en snabbtänksession, ett slags psykiskt kondispass. Aktiviteter som stöder snabbtänkande - hjärnstorm, snabbläsning av texter, till och med snabbt lösande av ett lätt korsord höjer energinivån, ger initiativkraft och en känsla av belöning. Understruket långsamt tänkande förbrukar mera mental energi och skapar olust, nedstämdhet och handlingströghet.

Vetenskapliga fakta

Hemligheten med pärlemor avslöjad

Forskare har upptäckt den mikroskopiska struktur som bygger upp pärlemor - det regnbågsskimrande inre skiktet av musslor, i synnerhet skalen hos pärlostron.

Lika hårt som kisel

Pärlemor består till 95 procent av aragonit, ett kalkmineral kemiskt bestående av kalciumkarbonat. Pärlemor är emellertid 3 000 gånger starkare än aragonit. De övriga 5 procenten av pärlemor är organiska biopolymerer som kitin och silkeslika proteiner som musslan själv producerar.

» I kraftfulla elektronmikroskop framgår att pärlemor är uppbyggt av hexagonala plattor av aragonit (kristaller av kalciumkarbonat) arrangerade i parallella lager eller lamelle + Lamellerna åtskiljs av lager av organiska biopolymerer, en grupp biomolekyler, som gör materialet starkt och spänstigt

Odlade pärlor Pärlemorskiktet hos en öronmussla (ovan). Pärlor kan odlas genom att en rund pärlemorkula placeras i musslan tillsammans med en bit muskelvävnad från en annan mussla. Musslan : NR 4 4 SSkGA lägger därefter lager på nm Zz lager av pärlemorsub- — — Pärlemor i genom- stans runt inkräktaren skärning sett i ett . elektronmikroskoj Starkt material (ovan) & Lamellernas slumpmässiga kombination av spröda och elastiska lager gör materialet överraskande starkt.

Källa: University of Wisconsin-Madison physicist Pupa Gllben, Berkeley Laboratory, MCT Photo Service Graphic: Helen Lee McComas & 2008 MCT/Bull tegelstenslika arrangemang

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."