Utgiven i Forum nr 2009-02

Stresstesta ditt bostadslån

av Nicholas Anderson Forum 2009-02, sida 14, 26.02.2009

Taggar: Teman: bostadslån

EHN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland oc chef för SEK:s rådgivningsenhet.

När du tar ett bostadslån är det du själv som ansvarar för att du klarar betalningarna. Räkna också med att räntan stiger igen.

Stresstesta ditt bostadslån

Till och med i dagens marknadsläge är det en god idé att ta lån för att köpa bostad, om du behöver bostaden och har råd med lånet. Allt du behöver göra är att stresstesta dig själv för att kolla att du klarar av de månatliga betalningarna.

Kom ihåg regel nummer ett. Precis som då det gäller investeringar är din bankdirektör den sista du ska fråga. Det är du och bara du som bär ansvaret för denna kalkylering. Ett stresstest inkluderar en summering av hur mycket du kommer att förtjäna i snitt varje månad under de kommande åren, förutsatt att allt går väl. Det gör det vanligen, men lämna ändå spelrum för temporär arbetslöshet eller till exempel föräldraledighet.

Låt oss säga att du och din maka/make tillsammans förtjänar 4 000 euro i månaden. Efter skatteavdrag har ni 2 400 euro. Ni har bil och två barn, vilket betyder att 400 euro går till utgifter för dem. Låt oss anta att en lägenhet kostar 200 000 euro. Det betyder att ni behöver låna 180 000 euro, om ni har sparat 20 000 euro.

Den månatliga låneamorteringen för ett lån på 20 år blir i genomsnitt 1 000 euro. Det är hälften av den summa som återstår före inköp av mat och kläder, Om räntan stiger högre än 4 procent, vilket är mycket sannolikt, kommer de månatliga utgifterna att öka med 300 euro!

Ta aldrig ett lån där den månatliga låneamorteringen överstiger

Ta aldrig ett lå ning för dem som har problem med sina skulder,

Då du tar ett lån i dag, betalar du en fast marginal på korttidsräntan som nu är så låg som cirka 2,1 procent. Marginalen var 0,25 procent i somras. I dag ligger den kring 0,8 procent. Nu skulle du alltså vara tvungen att betala 3,3 i stället för 2,7 procent!

Eftersom korttidsräntan och bankens primeränta är låga, är det i absoluta termer billigt att ta lån. Emellertid har finanskrisen dramatiskt sänkt priset på pengar, och det finns en stor risk att överdimensionerade ekonomiska stödpaket kommer att resultera i betydligt högre räntor. Regeringarna runtom i världen har behov av att låna upp enorma summor, och det pressar i sin tur upp räntorna. När du tecknar ett bostadslån bör du alltid vara uppmärksam på sådana trender.

Olyckligtvis är bankerna inte villiga att erbjuda en fast ränta för 10 eller 20 år då det gäller privatalåntagare. Nokia tog nyligen ett lån på tio år med en marginal på 3 procent på en fast ränta på 3,7 procent, Det betyder att bolaget kommer att betala 3,7 procent plus 3 procent eller nära 7 procent ränta varje år de följande tio åren.

Nokia anser att det är billigt, men glöm inte att bolaget sannolikt också har lånat korttidspengar till en euriborränta på 2,1 procent plus marginal. Om du kan förhandla dig till ett tioårsavtal med fast ränta från din bank borde du klara dig med en ränta på cirka 4,5 procent.

Det är svårt att säga om e hälften av din lön efter skatte- x Cd : bolåntagare borde köpa ett ränteavdrag. Det kan du bara göra om där den månatliga tak för att säkra att räntan inte du är säker på att erhålla en gåva låne- går över en viss prisnivå. Probleeller få ärva. Lättsinnig låntagning amort ering en met med dessa paket är att banär det som utlöst den nuvarande an . ln kerna har debiterat sanslösa prigigantiska finanskrisen. överstiger hälften ser med motiveringen att lånen är Om du förlorar ditt jobb eller av av din l ön eft er ‘små! Erfarenheten visar att ban annan orsak inte har råd att sköta amorteringarna bör du förhandla med banken eller hitta hjälp på annat håll, exempelvis av en släktin skatteavdrag kan du bara gör kerna i praktiken debiterar två till tre gånger mer än marknadspriset på lån med räntetak.

Den bästa räntelösningen är at .De - men aldrig av en vän, Bankenhar OM du är säker på hälften av lånesumman baseras på intresse av och ansvar för att hjäl- Cd 2 korttidsränta och den andra hälfpa dig att hitta en lösning. Staden att erhålla en Bava ten på en fast tioårsränta enligt eller kommunen har också rådgiv- eller få arva. ovan beskrivna koncept. a

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."