Pyramidstad för en miljon

av Ragnhild Artimo Forum 2008-09, sida 40, 25.09.2008

Taggar: Teman: samhälle

FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

NAMN AV TEMPEL.

Ziggurathar fått namn efter pyramidtemplen idetforna Mesopotamien, vilkas yttre form lånats till ett koncept för en futuristisk stad.

NR 93 2008

RAGNHILD ARTIMO

En miljon människor ska rymmas in i en pyramid som ska lösa framtidens boendeutmaning rumsoch energieffektivt. ZIGGURAT är ett djärvt samhälls- och stadskoncept som skapar bostadsoch arbetsutrymmen för en miljon på bara en tiondel av den areal en miljonstad upptar i dag.

En utgångspunkt är vad TIMELINES arkitekter kallar kolneutralitet, alltså att ‘kolspåret’ i miljön är så litet som möjligt. Ziggurats energibehov ska huvudsakligen tillgodoses med olika metader för sol- och vindkraft. Också odlingsarealen - inne i själva byggnaden! - ska så långt som möjligt möta livsmedelsbehovet.

Inga bilar behövs i denna stad: ett hissystem sköter transporter både vertikalt och i sidled. Gröna frilufts- och rekreationsområden kommer också att finnas i pyramiden.

Ekosamhälle, Ekologiskt håller konceptet måtttet och mer. En kompakt stad utesluter geno y Scape Dubai den oktober.

SINNIWIL

Pvramidstad för en mitio de korta avstånden egentliga trafikproblem är energieffektiv och skonar miljön. Planerar na menar att ‘seriesystem’av sådana ekologiska pyramidstäder också skulle svara resurseffektivt mot den globala befolkningsexplosionen.

Bikupa eller megamaskin., Kritiker har dock ställt sig tvekande till lösningens attraktivitet för tilltänkta invånare. Vem vill bo i en bikupa med en miljon grannar? Är en megamaskin för boende trygg eller tryckande? Själva den sociala förutsägbarheten kan bli kvävande: Ziggurat skulle bli en ganska begränsad värld där man bokstavligt talat lever i varandras ficka. Kan man åstadkomma tillräcklig sociokulturell mångfald i befolkningsprofilen utan en styrning som känns kränkande? Hur mycket oliktänkande tål pyramidstaden?

Historisk fotnot: man tror att Babels torn var format som en ziggurat.

= z å Få pd Ha

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."