Utgiven i Forum nr 1970-17

Radioisotoper från Otnäs

Forum 1970-17, sida 23, 04.11.1970

Taggar: Orter: Otnäs Teman: radioaktiva läkemedel

Detalj ur Tekniska högskolans kärnreaktor där isotoperna framställs. »Bubblorna» i mitten är topparna på de stavformade bränsleelementen.

Radioisotoper från Otnäs

Importerade radioaktiva isotoper har använts för medicinskt bruk hos oss sedan 1954. Värdet av de isotoppreparat som används per år är fn omkring 1 Mmk. Användningen ökar snabbt, takten är 20—25 procent per år. Efter ett års förberedelser har nu läkemedelsfabriken Oy Medica Ab i samarbete med Tekniska högskolan inlett framställningen av isotoper vid TH:s reaktorlaboratorium i Otnäs där de uppstår som en biprodukt vid den ordinarie forskningsverksamheten. De första leveranserna till sjukhus skedde i oktober. Finland räknas vara självförsörjande på detta område inom några år med undantag av vissa specialpreparat som blir för dyra att framställa hos oss.

Förutom att det från nationalekonomisk synpunkt är att föredra att produktionen sker i hemlandet framträder även andra uppenbara fördelar. För det första är livslängden för en del medicinskt viktiga isotoper kort, t ex jod 131 som används vid behandling av sköldkörtelsjukdomar sönderfaller så att endast hälften av radioaktiviteten återstår efter åtta dygn. Det är därför viktigt att framställningsplatsen ligger nära det sjukhus där isotoperna skall användas.

För det andra kommer den utvecklings- och forskningsverksamhet som anknyts till isotopframställningen våra forskare till godo. Slutligen tryggas tillgången på isotoper även i undantagstillstånd av den inhemska tillverkningen. Framställningen av isotoper för farmaceutiskt bruk ingår som ett led i den normala läkemedelstillverkningen, men både tillverkning

Forum 17/7 och förpackning sker i sin helhet i Otnäs, och preparaten levereras därifrån direkt till sjukhusen.

Medica har vid sin fabrik ett isotoplaboratorium, men detta är endast avsett för läkemedelsforskning.

Transporten av radioaktiva läkemedel ställer särskilt höga krav på förpackningen. Den aktuella jodisotopen 1311 förpackas i form av en isotoplösning i en liten glasflaska med gummipropp. Flaskan läggs i ett blyskydd som omslutes av skumplast och sätts i en tät plåtburk som hindrar innehållet i flaskan att sprida sig ifall denna skulle spricka. Plåtburken appliceras i mitten av en väl tilltagen pappask för att minska strålningsdosen på askens yta. Strålningen avtar nämligen med kvadratroten ur avståndet.

23

Utgiven i Forum nr 1970-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."