Rikssvensk entreprenör lär finnar tala svenska

av Sören Viktorsson Forum 2008-07-08, sida 44-45, 28.08.2008

Taggar: Personer: Christer Granlycke Teman: språk

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-8 200 ikssvensk entrepren är finnar tala svenska

Småföretagaren CHRISTER GRANLYCKE har varit coach d statsministern förberett sig för att hålla tal på svenska. Han har också följt med näringslivshöjdare på affärsresor för at lära dem svensk affärskultur och small talk.

SÖREN VIKTORSSON TEXT

MAX EDIN FOTO

Xx För tolv år sedan flyttade entreprenören CHRISTER GRANLYCKE från Stockholm till Helsingfors.

”Att komma in i det finländska samhället tar tid, men det är verkligen mödan värt att bygga upp ett företag här”, konstaterar rikssvensken som till och med blivit finsk medborgare.

På språk- och kommunikationsföretaget CONNECTARES kontor på Skarpskyttegatan i Helsingforsstadsdelen Eira förs ett lågmält planeringssamtal — på finska. Intervjuaren ”tjuvlyssnar” och konstaterar att det kunde ha varit två finnar - men en av dem har aningen svensk accent …

”Kvinnan jag talade med är en av mina styrelseledamöter. I möjligaste mån försöker jag använda finska i jobbet”, förklarar vd Granlycke.

Rikssvenskar som talar finska finns det få av. Och rikssvenska småföretagare i Finland är om möjligt än mer sällsynta.

”På rak arm kan jag faktiskt inte komma på en enda till”; säger Granlycke.

För hans egen del fanns det en finska med i spelet då han hamnade i det land de flesta svenskar mest ser som ett kryssningsmål. Frun HEIN! är ursprungligen från Finland.

”Redan i början av 1990-talet diskuterade vi att lämna Sverige för något annat europeiskt land. Men det var lågkonjunktur och vi hade bägge fasta, välbetalda jobb”

Sommaren 1996 gjorde de slag i saken. Christer Granlycke kom över först, efter att ha sagt upp sig från jobbet som koordinato ”Det finns ett väldigt stort intresse bland finnar att lära sig den svenska som talas i Sverige. och försäljare på företaget SPRÅKCENTRUM i Stockholm.

”Att verkligen flytta utomlands, för att bo och arbeta, är ett av de största steg man kan tailivet. Vi ville pröva något nytt och kanske också växa som människor”

Sommaren ägnade han åt intensivstudier i finska vid HELSINGFORS UNIVERSITET. Till hösten kom hustrun över och fick jobb på en resebyrå, samtidigt som Christer Granlycke kunde konstatera att i vissa lägen är det riktigt bra att vara rikssvensk ”Det finns ett väldigt stort intresse bland finnar att lära sig den svenska som talas i Sverige. Och att lära sig mer om svensk kultur, inte minst vad gäller affärer”

I september fick Granlycke arbete som svensklärare på språkföretaget KIELIPISTE, och efter ett par månader blev han fast anställd. I Sverige hade Christer Granlycke under en period drivit ett enmansföretag, och 1998 grundade han en finländsk firma, cAG INFORMATION.

”Idén var densamma, att undervisa i svenska språket och kulturen. Via djungeltelegrafen fick jag snabbt upp en kundkrets?”

Var det knepigt att som svensk starta företag i Finland ”Nej, inte alls. Det man i Finland kalllar ”toiminimi” motsvarar vårt svenska ’enskild firma? Du är personligen ekonomiskt ansvarig”

All information och blanketter från Patent- och registerstyrelsen fanns på svenska. Det samma gällde skattemyndigheterna.

”Fanns det vid något tillfälle inte svenskspråkig personal kunde jag vid den här tiden så mycket finska, att även det gick bra”

Christer Granlycke hade fått blodad tand, och hösten 2001 bildade han aktiebolaget

Connectare (från latinets ”förena”). Firman har idag tre anställda och affärsidén är att ”erbjuda flexiblautbildningsprogram byggda på kombinationen av tre hörnstenar; kulturell kunskap, lingvistisk kunskap och expertkunskap ”Att starta aktiebolagiFinlandinnebärnaturligtvis mer pappersexercis. Men även denna gång fick jag god hjälp med information på svenska och man kan till och med lämnain bolagsordningen på svenska”, säger Granlycke.

”Regelverket är i stort sett detsamma som iSverige. Men som utlänning kan det vara bra att känna till att ens styrelseledamöter måste vara finländska medborgare”

Vanhanen och Karhuvaara, Christer Granlycke använder ordet kommunikationsföretag när han ska beskriva Connectares verksamhet.

”Vilär inte enbart ut språk, utan även den kultur där språket talas. Vihar 12—15 fasta frilansmedarbetare och ytterligare ett tiotal på kortare kontrakt ”När jag själv undervisar i svenska handlar det inte enbart om ordförråd och grammatik. Bland annat sysslar jag mycket med att lära ut svensk affärskultur”

Till Granlyckes mer namnkunniga eleve hör statsminister MATT! VANHANEN, som han under flera år coachade.

”Viträffades exempelvis inför att han skulle hålla tal på svenska. Med tanke på att han annars sällan använder svenska, kändes det som ett ansvarsfullt och hedrande uppdrag”

En näringslivshöjdare Christer Granlycke coachat i många år är Mrv3:s koncernchef PEKKA KARHUVAARA. Han har även följt med denne på affärsresor i Sverige.

”Som många finländare är han en väldigt duktig affärsman. Purfinnar kan ibland ha litet svårt med inledande small talk på svenska. Även där har dock Karhuvaara blivit väldigt duktig?”

Epitetet ”duktig” får man väl även använda fören rikssvensk som byggt upp ett eget företag i Finland. Vad är viktigast för framgång ”Nätverkande är otroligt viktigt. Det finländska samhället är litet jämfört med det svenska och här är personliga kontakter A och OQO ”Jag är själv aktiv exempelvis i FöretagarnaiFinland. Dessutom hade jag tidigt förmånen att ha elever på mellan- och höga poster inom management”

Har du någon fördel av att vara rikssvensk iditt företagande?

KÄNNER SIG HEMMA.

Christer Granlycke har mött mycket uppskattning för att han som rikssvensk har lärt sig finska språket och kulturen.

”Ha ha, kanske har jag det. Jag blir nästan alltid väldigt positivt bemött. Det uppskattas att en svensk har sökt sig hit, lärt sig språket och kulturen?”

Kan en rikssvensk lyckas här även utan att bry sig om finskan ”De flesta av mina kunder är finskspråkiga. Jag misstänker att en svensk som efter tio år här inte ens kan säga ”kiitos” skulle betraktas som litet udda ..”

Första halvåret 2008 växte Connectares kundbas med 12 procent. Företaget rankas som ett av Finlands starkaste av SUOMEN ASIAKASTIETO.

”Vi vill fortsätta växa i ungefär samma takt”; förklarar Granlycke.

Hans egen framtid? Ett gott tips är att han stannar i sitt nya hemland. För det talar ett relativt färskt finskt medborgarskap samt en kärlek till det finländska samhället och folket.

71 dag känner jag mig faktiskt mer hemma här än i Sverige. Jag har på alla sätt blivit en del av och accepterats i det finländska samhället”

Ditt råd till andra nordiska affärsmän som redan har eller ska börja jobba mot Finland ”Lär dig ett par meningar på finska. Det ger dig ovärderliga pluspoäng!”

Utgiven i Forum nr 2008-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."