Utgiven i Forum nr 1991-10

Rivstart för Alfred Berg

av Erkki Olin Forum 1991-10, sida 06-07, 29.08.1991

Depressionen lockade hit svensk fondkommissionär

RIVSTART

FÖR ALFRED BERG

Text: Erkki Olin

Finland-öppnandet har redan länge bara varit en tidsfråga för Sveriges största utombankliga fondkommissionär Alfred Berg. I juni körde Helsingforskontoret igång och fick en rivstart. Det ligger nu på fjärde plats bland de finska mäklarföretagen — med en marknadsandel på 10 procent.

å Alfred Berg Fondkommission AB grundade sitt finska dotterbolag i juni, var tidpunkten den rätta, säger VD Peter Seligson på sitt ”down-town” kontor i översta våningen på Glogatan 3 i Helsingfors. Folket inom branschen visste att Alfred Berg redan en längre ti hade haft planer på att öppna i Helsingfors. Nu kändes det lättare än under de tidigare trevarna. Alfred Berg var redan år 1989 ute i Helsingforsärendet — men det året valde man istället att grunda kontor i London. Det blir alltid billigare att etablera sig i en lågkonjunktur, anser Seligson.

Foto: Leif Mäkelä

Alfred Berg har kört igång fyra dotterbolag i Finland: Moderbolaget Alfred Berg Finland AB och tre dotterbolag; ett för fondkommissionsverksamhet, ett finansbolag och ett bolag som är inriktat på kapitalförvaltning. Ett femte bolag ingår ännu i planerna, men Seligson vill inte gå händelserna i förväg utan säger bara att vi dags nog får se… Gissar man fel om man tippar på ren investment banking?

Folket kom från Arctos

Det är bankirfirman Arcetos som fått stå för åderlåtningen. Hela mäklargänget med Peter Seligson och analytikern-portföljförvaltaren Robert Sergelius i spetsen kom just därifrån. Personalstyrkan på Alfred Bergs Helsingforskontor uppgår till 20, ifall deltidsanställda också medräknas, säger Seligson.

Börsverksamheten har marscherat i rask takt. I juli låg Alfred Berg med en marknadsandel på hela 10 procent på fjärde plats i omsättning efter de ”två stora” bankerna och Oy Evli Ab.

Alfred Berg har sina främsta kunder bland inhemska och utländska institutionella placerare. Företaget har profilerat sig med något det kallar fö 10/1991 FRUN,

The Nordic Concept, där Finland var den sista ännu felande länken före juni. Londonkontoret grundades för omkring ett år sedan under namnet Alfred Berg, The Nordic Investment Bank.

Hela Alfred Berg-koncernen ägs av Volvo Group Finance Sweden AB, som är dotterbolag till Volvo AB.

Finland saknar egentlig kapitalförvaltning

Seligson och Sergelius räknar också med utsikterna på kapitalförvaltningssidan. en gren som de anser ännu har att trampa ur barnskorna i Finland. Portföljförvaltningen är just en av de nischer, där Alfred Berg har ett erkänt kunnande. Sammanlagt tio miljarder kronor omhuldas av Alfred

VD Peter Seligson väntar sig en hel del av kapitalförvaltningsmarknaden.

Berg i Norden. Av den jungfruliga inska marknaden väntar sig företage — Här finns just ingen långsiktig apitalförvaltning överhuvudtaget, säger Seligson. — I många fall kan man skönja en viss konflikt mellan kapitalörvaltarens och kundens intressen. Det är ytterst viktigt att kapitalförvaltningen är neutral, och att dess primära mål är att maximera kundens örmögenhet.

— Vi har proffsen som ägnar hela sin tid åt att se efter förmögenheten och spåra de riktiga kontakterna i Sverige och ute i Europa. Det finns två strategigrupper för ändamålet, en internationell och en nordisk.

Det är klart att särskilt de medelstora, men också de större företagen. ut F RUN 10/199 gör målgrupper för Alfred Bergs kapitalförvaltning. Och självfallet även privatpersoner. Hela utlandssidan är egentligen en nyhet för Finland. Trots vissa ansatser har den inte funnits i de tidigare modellerna, då ingen riktigt behärskat området här i landet.

För de större företagen har Sergelius dessutom i beredskap en produkt som kallas referensportföljer. Företaget låter Alfred Berg förvalta en del av sitt värdepappersinnehav, för att den vägen komma underfund med hur pass bra det själv klarat sig som förvaltare jämfört med proffsen på Alfred Berg. Det är klart att denhär ”sparringmetoden” kräver en viss fördomsfrihet bland kunderna, och Seligson befarar att det åtminstone till en början kan ta en aning emot på det emotionella planet.

Njuggt med informationen i Finland

Sergelius vill understryka betydelsen av direktkontakter mellan analytikerna och företagen. De njuggt informerande finska företagen har massvis att lära sig. I Sverige har man i allmänhet ett mycket närmare förhållande. Analytikern ses där t o m som en viktig rådgivare. De finska företagen aktar sig för att tala rent ut beroende på att ankdammen här är så liten, tror Seligson.

Rissanen-rapporten, som påyrkar avreglering av bestämmelser för utländskt aktieägande, var i Seligsons tycke naturligtvis ett steg i rätt riktning. De finska företagen är ju närmast anemiska 1 sin brist på riskkapital. Det blir en penningvolym av en helt annan storleksordning då vi åker över till Sverige och resten av Europa.

Men också härvidlag får vi till en början räkna med emotionella hinder,

Robert Sergelius bjuder ut ”sparringtjänster” åt de större företagen.

Glogatan 3, 7 våningen är adressen för Alfred Berg Finland AB. Kvarteret ligger alldeles intill Helsingfors” ”Wall Street”, Alexandersgatan.

fruktar Seligson. Negativa attityder är något som det överlag finns gott om i de finska företagen. Vad företagen här ska ta sig till med, tyngda som de är av en enorm skuldbörda, är ingen lätt fråga. De svenska företagen har ju knappt någon nettoskuld alls, tack vare en öppen och fungerande kapitalmarknad.

”Spelet komme igång på nytt — Här talar t o m personer i hög samhällelig ställning om den fördärvliga kasinoekonomin! Har man gjort bort sig på grund av oerfarenhet, så behöver man för den skull inte gå till den andra ytterligheten och fördöma allt vad börs och aktiemarknad heter.

Marknaden är inte dum, menar Sergelius. Ekonomer, för att inte nämna politikerna, visste inte som marknaden 18 månader i förväg att ekonomin var på väg neråt. Redan på våren 1989 var det just aktiemarknaden som först reagerade på den kommande recessionen. 1989 föll aktiepriserna med 16 procent, och sedan kom raset på 35 procent 1990.

— Snart är vi åter på väg uppåt. Varje hausse börjar under depressionen. Räntorna har kommit ner och börsföretagens pris ligger långt under deras motsvarande värde. Alternativen till aktieköp blir färre för var dag som går. Snart kommer spelet igång på nytt, säger Seligson med tillförsikt.

LJ

Utgiven i Forum nr 1991-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."