Utgiven i Forum nr 1996-12

Ryska turismen inom kort miljardaffär?

av Erkki Olin Forum 1996-12, sida 36-37, 12.12.1996

Taggar: Teman: turism

ANTALET RYSKA TURISTER TILL FINLAND ÖKAR KRAFTIGT. SHOPPINGTURISMEN HAR MINSKAT, MEDAN FLER RYSSAR KOMMER FÖR REKREATION OCH NÖJE.

Ryska turismen inom kor miljardar ar en ryska turistströmmen till

Finland blir allt stridare oc förgrenar sig redan prak tiskt taget över hela landet.

Den ryska turismen hålle på att ändra karaktär från ren shoppingturism till turism för rekreatior och nöje med välplanerade resmål. Ett annat drag i utvecklingen är att även Moskvaborna börjat få vittring på Finland.

Marknadsdicrektör Marina Krause-Holmström på Centralen för turistfrämjande MEK räknar försiktigtvis med att den ryska turistströmmen till Finland kan inbringa valuta- och andra intäkter omkring 750 Mmk årligen. Det är dock svårt att få belägg för den kalkylen utan en grundlig undersökning vid gränsövergångarna. I år har MEK inte haft råd att göra en undersökning. 1994, då shoppingivern bland ryssar var som störst, visade undersökningen att ryska turister i genomsnitt spenderade 1 260 mk per dygn under vistelsen i Finland.

Från shopping till service

Verkligheten i dag är en annan. Shoppingandelen har givetvis minskat, medan servicebiten troligen betydligt ökat. I fjol stod de ryska turisterna för 591 000 övernattningar i Finland och under perioden januari-juni i år för 218 000, vilket är 20,5 procent fler än under motsvarande period året innan. I år väntas totalt en stegring på 20 procent, vilket skulle ge en siffra för övernattning för ryska turister på 710 000.

Krause-Holmström räknar med att den snabba ökningen håller i sig, samtidigt som det bland ryssarna sker en strukturell förskjutning från shoppingturism till turism för rekreation och nöje med specificerade resmål.

Bland de utländska turister som övernattar i Helsingfors är ryssarna redan

Erkki Oli den största gruppen och den tredje i ordningen räknat för Finland totalt. Om två, tre år väntas de utgöra den klart största gruppen.

Just med tanke på den pågående strukturförändringen vore det enligt Krause-Holmström på sin plats med en ny undersökning vid gränsen för att klargöra hur mycket den ryska turistströmmen inverkar på sysselsättningen, varifrån turisterna kommer och hur länge de stannar i landet. För MEK skulle en undersökning innebära att man fick vederhäftig lägesinformation för ett ef fektivt dirigerande av den växande turistströmmen från öster. Men att få extra budgetmedel från handels- och industriministeriet är inte lätt i dessa dagar.

Enligt överdirektör Bo-Göran Eriksson på handels och industriministeriet får MEK ett statligt bidrag ur budgetmedel om 78 miljoner mark årligen. Beloppet har nu varit detsamma sedan år 1995

Foto: Erkki Olin

Pirkko Perheentupa, platschef för MEK i S:1 Petersburg, vill verka för en minskning av sboppingturismen till förmån för rekreation och nöje.

och tros förbli konstant också i fortsättningen. Ministeriet räknar med en successiv ökning av den privata satsningen på MEK:s verksamhet i likhet med den utveckling som skett i de nordiska grannländerna, kommenterar Eriksson.

Workshop i S:t Petersburg

Alla dessa sifferuppgifter och bakgrundsfakta framkom i samband med ett möte mellan finländska och ryska företag och organisationer inom turistbranschen. Mötet anordnades i oktober av MEK i S:t Petersburg. Själen bakom den s.k. workshopen är Pirkko Perheentupa, platschef för MEK i S:t Petersburg. Mötet ingår i en rullande och världsomspännande plan för marknadsföring som man gör upp inom MEK 1,5 år före evenemangen. I april-maj vet man vilka de finländska deltagarna blir och därefter skickas inbjudan till de ryska researrangörerna. Målsättningen för mötet detta år gick ut på att sträva efter en minskning av de s.k. 99-dollars shoppingturisternas andel och en ökning av rekreations- och nöjesresandet, säger Perheentupa, som tror att den pågående strukturella förändringen bland ryska turister håller i sig. Stugsemester, skidning i Lappland och välplanerade besök i finska städer är bl. a. vad MEK strävar efter.

Finlandvecka för USD 99-199

Perheentupas syn stimmer också delvis överens med hur man ser på saken inom den ryska resebyrån Neva, som i ”Vänskapens hus’, där workshopen gick av stapeln, representeras av byråchefen Elena Kostina. Antalet shoppingreso Ä

FORUM NR 12/96

Foto: Evy Nickströ minskar, medan de egentliga turistresoörna stadigt ökar uppger Kostina. ”Vi sänder varje vecka från $:t Petersburg iväg till Finland 6-7 bussar med 30-50 turister per buss”, säger Kostina.

I runt tal kommer man alltså inom byrån upp till över 10 000 resenärer årligen. Förutom Helsingfors är man bland stadsborna i S:t Petersburg intresserad av resor till Tammerfors och S:t Michel. Privat resande ryssar är särskilt förtjusta i insjödistrikten — i synnerhet i trakterna kring Saimen. Intressanta turistmål i huvudstadregionen är Högholmen; Sveaborg; kyrkan vid Tempelplatsen och Berghällkyrkan och förstås vattenparken Aqua Serena. Man är i allmänhet mycket nöjd med de tjänster man får i hotellen och de finska resebyråerna.

Enligt Kostina är emellertid potentialen för resenärer i S:t Petersburg nu närapå fullt utnyttjad. Resandet till Finland ökar inte längre volymmässigt. En veckas resa till Helsingfors. inklusive sightseeing och frukost, kostar mellan USD 99 och 199 beroende på hotell. Billigast är Eurohostel och dyrast Ramada President. I mellankategorin ligger hotellen Arthur och Aurora.

Heureka tror på kommande boom

Vetenskapscentret Heureka i Vanda är ett populärt mål bland ryska turister. ”Vi satsar på ryska marknaden under skolloven i november, till nyår och under påsken”, omtalar Lea Tuuli, kommunikationsdirektör för Finlands Yetenskapscenter Heureka i Vanda.

”Det gäller för oss att vara aktiva nu så att vi senare kan dra nytta av den förestående boomen. Skolelever som reser i grupp och familjer är målgrupper för vår marknadsföring i Ryssland. Ryssar är en tacksam målgrupp. eftersom de verkligen vill satsa på sin barn och intresserar sig för populärvetenskap, liksom japaner och tyskar. Att få hit en grupp svenskar innebär däremot numera ett enormt förarbete”. säger Tuuli.

Som turistattraktion har Heureka, besökt av 250 000 under ett normalår, ingen egentlig konkurrent, ifall nu inte vattenparken Aqua Serena i Esbo kan betecknas som en sådan. Men Serena är egentligen ett komplement till Heurekas verksamhet, eller tvärt om, i ett komplement till Serena. På så sätt stärks attraktionsförmågan hos bägge, och hotellen kring flygstationen får också vara tacksamma för att det växande antal ryska grupper som börjat logera i dem.

FORUM NR 12/96

SÅ MYCKET KÖPER TURISTER Mmk FÖR IFINLAN 800 600 400 2000 1 0 1990 91 92-93 94 95

Hur mycket ryska turister konsumerar för I Finland år svårt att veta. På MER räknar man med en nivå på 750 Mmk årligen, dvs.ca 10 procent av intäkterna från resebalansen är 1995.

S:t Michel, som på sistone blivit ett populärt resmål för ryska turister, tillskriver enligt Hannele Rautamäki, verksamhetsledare för traktens turistorganisation Mikkelin Seudun Matkailu Oy. följande faktorer sin nyvunna popularitet: moderna hotell, evenemang som intresserar en internationell publik —med bl.a. Marinskij-teatern från S:t Petersburg; baletten Ballet Mikkeli med över 50 aktörer och koreoagrafier utformade av självaste Maja Plisetskaija; Visulahti turistcentral som årligen besöks av över 200 000 gäster; goda shoppingmöjligheter och direkt tågförbindelse till S:t Petersburg, som ligger på endast 340 kilometers eller fyra timmars avstånd från S:t Michel.

”Detta är en turistmeny, som i kombi nation med en ren och rofull miljö och möjligheter till olika slag av verksamhet ute i det fria, går att sälja med framgång. Området har 20 000 fritidsbostäder, som i stor utsträckning kan användas för turiständamål”, framhåller Rautamäki. Därför är det inte att undra på att turismen uppvisar den snabbaste tillväxttakten bland näringarna i trakten och samtidigt utgör en inbringande bisyssla för lantbruket.

marknad Sburg und information om strukturförändringar i den ”Vi samarbetar med Handelshögskolan i Helsingfors” central för småföretag, som är stationerad i S:t Michel och numera också har kontor i S:t Petersburg. Turisteentralen kan ofta hjälpa till då det gäller att kombinera nytta med nöje. Det är många ryska företag som i turistsammanhang kommit på en finländsk avtalspart”, säger hon

Stadig uppgång för Sokos Hotels

Finlands största hotellkedja Sokos Hotels, som i workshopen representeras av sales executive Tanja Lalli från bolagets huvudkontor i Helsingfors och restaurangchef Kari Turunen från Sokos Hotel Tropiclandia i Vasa, kan rapportera att den ryska turistströmmen håller på att förgrena sig över hela landet ända upp till Kemijärvi. Ryska inslaget bland hotellgästerna har enligt Turunen på sistone särskilt förstärkts i Åbo Tammerfors och Vasa. samtidigt som grupperna blivit mindre. Ett drag i utvecklingen är också att samma resenärer återkommer i större utsträckning en tidigare.

Tahkovuori skidcentrum är ett populärt mål för ryska utförsåkare, och bussar från hotell Puijonsarvi i Kuopio kör i skytteltrafik mellan skidcentret och staden.

Enligt Tanja Lalli inkvarterade de 44 hotell Sokos driver sammanlagt 30 000 ryska gäster svarande mot 50 000 övernattningar, under 1995. Antalet växer stadigt intygar för sin del Sokos Hotels’ marknadsdirektör Pekka Törmälä.

En glädjande tendens i utvecklingen enligt Lalli är att man nu slutligen också lyckats öppna portarna till Moskva.

Sokos Hotels skall i vinter bjuda på en specialitet enkom för ryska turister. Det blir traditionell rysk jul i lappländsk miljö. Den ryska julen infaller som bekant i januari. -Hobuström, bår i Vänskapens hus i Si Hudersökning vid gränserna för att få et HFISIROH.

Utgiven i Forum nr 1996-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."