Utgiven i Forum nr 1987-11

Saab Cabriolet drar

av Håkan Nylund Forum 1987-11, sida 10, 18.06.1987

Taggar: Bolag: Saab Teman: bilar

Cabriolet-centru i Nystad

Soob-valmet i Nystad har allt mer utvecklats från en sammoansättningsfobrik till en fullfjädrad bilfabrik. Kopociteten har mer ä fyrfaldigats, och i våras fick fobriken me produktutvecklingsresurser då ett nytt teknisk utvecklingscenter invigdes. Centret sk utveckla Saabs öppna cabriolet-modeller.

ppna personbilar befinner sig so bäst i trendernas starka medvind och Saab har genom sin 900 Cabriclet-modell. kunnat slå mynt på utvecklingen. Eftersom modellen enbart tillverkas vid Saab-Valmet i Nystad har Finland dragit nytta av framgången och ökat produktionen och sysselsättningen. Cabriolet-produktionen har i år höjts till 20 bilar per dag, och totalproduktionen till 216 bilar. Produktionsökningarna ger i år 100 nya arbetsplatser, medan personalen i fjol ökade med 300 personer.

& Upp till 48 Ya högre effekt och 62 4 högre vridmoment får man genom en serie turbosatser för eftermontering på Mercedes dieselmotorer i bl a 190- och 200/300-serien. Satserna tillverkas av svenska STT Turbo Teknik AB. Med bara obetydligt högre bränsleförbrukning ökar turbosatsen effekten i Mercedes 190 D från 72 till 94 hk och vridmomentet frå 123 till 171 Nm — det höjer topphastigheten från 160 till 180 km/h, och halverar accelerationstiderna. Alla nya STT turbosatser uppfyller avgasbestämmelserna ECE24 för Europa.

10

Saab 900 Cabriolet utvecklades ursprungligen av moderbolaget Saab-Scania, men Saab-Valmets personal kopplades in på projektet då arbetet framskred. När tillverkningen förlades till Nystad blev det naturligt att Saab-Valmet övertog ansvaret för den vidare utvecklingen.

Cabrioleten är enligt VD Juhani Linnoinen för närvarande bolagets viktigaste planeringsprojekt, och betydelsen markeras av investeringen i ett eget produktutvecklingscentrum. Investeringen uppgår till 15 Mmk, varav 10 Mmk gått till själva byggnaden.

Centret har förutom planeringskontoret också utrymmen för prototypstillverkning, provinstallationer, mätningar samt design och mock-up-produktion. Centret är utrustat för datorstödd design, CAD, och utrustningen kan avläsa och mäta data från provstycken för vidare manipulation och utskrivning till ritningar. Datorn kan också styra en CNC-verktygsmaskin för tillverkning av stycken. 50 personer arbetar i centret.

Cabrioleten drar

Enligt arbetsfördelningen för produktutvecklingen koncentrerar sig Saab-Valmet förutom på Cabriolet-modellens utveckling också på att utveckla olika karosseri- och inredningsvariationer. Dessas betydelse har ökat i takt med att Saab arbetat sig uppåt till de lyxigare marknadssegmenien. Så har tex andelen av läderklädsel i interiörerna vuxit kännbart. Det är också rimligt att anta, att en cabriolet-modell av Saab 9000 hör till utvecklingsprojekten, även om några sådana planer inte bekräftats från bolagets sida.

Den nuvarande cabriolet-modeilen är en utpräglad exportbil, ca 99 procent av bilarna exporteras. USA är huvudmarknaden, men modellen har också börjat göra inbrytningar i Mellaneuropa. Försäljningen brom Saab 900 Cabriole sas främst av den bristande tillgången på bilen.

Saab-Valmet skall i år tillverka 43 000 bilar, vilket är en tredjedel av den totala Saabproduktionen. Kapacitetsökningen har varit stark då man beaktar att fabriken planerades för en årsproduktion på 15 000 bilar med en möjlighet att byggas ut till 30 000.

Saab-Scania har överlag gått in för att höja produktionskapaciteten starkt. Då produktionen så sent som år 1981 var 65 000 personbilar uppgick den i fjol till 127 000, och bolaget har beslutat att till början av 1990-talet bygga ut kapaciteten till 180 000 bilar. Scania-divisionen väntas I år producera drygt 30 000 lastbilar och bussar.

Vinstraden bryts

Saab-Scania har haft en tio års obruten rad av vinstökningar, och i fjol steg vinsten till 3,1 mrd SEK på en omsättning om 35,2 mr a

Andelen läderklädsel i interiörerna har vuxit i takt med att Saab arbetat upp sig i de lyxigare marknadssegmenten.

SEK. För i år har bolaget dock gett en prognos om ett vinstfall på drygt 10 procent till 2,9 mrd SEK. Den låga dollarkursen väntas ge mindre intäkter från USA-marknaden, där nästan 40 procent av personbilarna säljs, och kapacitetsökningarna medför kostnader som ännu inte ger motsvarande intäkter. Flygdivisionen förutspås också ha några svåra år framför sig. Svårigheterna sammanhänger dels med överföringen av SF 340-produktionen från Fairchild i USA till Linköping, och dels med produktionssvackan mellan stridsflygplanen Viggen och Gripen. Också Combitech-divisionen går trögare än väntat, men Scania väntas förbli en pålitlig vinstmaskin

De båda finländska intressebolagen Saab-valmet och Scan-Auto har ännu inte fastställt sina bokslut för år 1986. SaabValmet har under de senaste åren visat starka resultat, och det finns knappast skäl att tro att utvecklingen skulle ha brutits trots investeringarna. Scan-Autos resultat var svagt år I985, men enligt ekonomidirektör Sten Holmström väntar man sig nu ett hyggligt resultat. Håkan Nylund 11/1987 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1987-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."