Utgiven i Forum nr 1987-11

Personbilsmarknaden

av Peter Nordling Forum 1987-11, sida 06-07, 18.06.1987

Taggar: Teman: bilar

Det våras för lyxbilarna. Representanter för executivebilar förutspår en märkbar ökning ov försäljningen i år. Och med stor sannolikhet säljs den första Rolls Roycen åt e finlönask köpare.

Övrigt verkar det att bl marginella förändringar för personbils försäljningen.

et ser ut som om internationaliseD ringen av den finländska bilparken börjar ta fart på allvar. Intresset för sport- och executivebilar ökar hela tiden och det föder nya företag som importerar, för finländska förhållanden, nya bilmärken. Helsingforsföretaget Autorep är ett av dem som håller på att skriva ett stycke finländsk bilhistoria genom att sälja den första splitternya Rolls Roycen på den inhemska marknaden. Tidigare har Autorep levererat en Rolls till Sovjetunionen. Det var Washington Suns Moskvakorrespondent som ville ha en ny bil till sin Rolls Roycesamling år 1981. Sedan dess Autorep inte fått någon beställning på en Rolls

Två Follsar i år — Men vi har hunnit förhandla mycket långt med två potentiella kunder och av allt att döma kan vi leverera de första Rollsarna till finländska köpare I år, säger försäljningschef Tom Petrell.

Enligt honom är priset inte den avgöran de bromsen. Den billigaste varianten, Silver Spirit, kostar 1.350 000 mark. Petrell hävdar att man redan säljer bilar i den prisklassen hos oss och hänvisar till att de dyraste varianterna i Mercedes Benz” 500-serie ligger i miljonklassen.

— Problemet är, säger han, att ingen hittills vågat ta steget upp till statusbil nummer ett. Man är rädd för den nedärvda finländska avundsjukan.

Också Haka-Auto, som kom över Jaguarrepresentationen för ett och ett halvt år sedan som komplement till japanska Mazda och östtyska Wartburg, räknar med ett ordentligt uppsving i år.

Efter en synnerligen anspråkslös försäljning på några få bilar per år under första hälften av 8O-talet vände försäljningskurvan uppåt ifjol och stannade vid 23 nyregistrerade Jaguarer. Därmed överträffade man det uppsatta rmålet med två bilar. För i år är siktet inställt på mellan 35 och 40 sålda bilar. Och håller trenden från årets tre första månader med 9 nyregistreringar i sig når man målet.

I år väntas det första finländska företaget skaffa en Rolls Royce. Priset uppges inte vara något problem. Man aktar sig för att bli föremål för den finländska avundsjukan. På bilden Rolls Royce Silver Spirit.

Priset på Jaguarerna varierar från 380 000 mark för modell XV 6 med minsta motoralternativet och 610 000 mark för modell XJ 12 som går under namnet Daimler. Det betyder att Jaguar närmast konkurrerar om samma kunder som de större modellerna av Mercedes Benz, BMW och Volvo 780.

Något för banan Samtidigt som juppklimatet förbättras ökar även intresse för sportbilar — både gamia (Forum 13/86) och nya.

— Vi räknar med att trenden håller i sig och att försäljningen ökar, säger försäljningschef Pekka Jokisalo på Sportcarcenter som importerar Porsche. I fjol sålde företaget 25 exemplar och i år räknar man med att leverera 30 eller något fler.

Att bedöma försäliningsutvecklingen på basen av de bilar som sålts i år är vanskligt. Under årets tre första månader registrerades endast 4 Porsche. Men det kan ändå bli ett rekordår i år eftersom den egentliga säljsäsongen infaller under våren och sommaren. Under de sista veckorna i maj således 3 nya Porsche.

Prislistan för Porsche börjar vid 285 000 och slutar vid omkring 800 000 mark

Att det är få privatpersoner som har råd med executivebilar är klart — men det finns sådana. Det är också få storföreta 11/1987 FORUN som låter direktörerna köra med bilar av den här kalibern. Betydligt vanligare är det att SMFföretag, där VD kan bestämma, väljer lyxbilar. Motivet är då ofta att ge företaget en speciell framtoning, ofta i kombination med ett utpräglat bilintresse och statusmedvetenhet.

Marginella förändringar

Likaså är det vanskligt att förutspå hur totalförsäljningen av personbilar utvecklas i år. På Bilbranschens informationsbyrå har man inte ställt någon prognos bl a därför att ovanligt många bilar, omkring 5 000, som köptes i december i fjol registrerats först i år. Detta är sannolikt delvis en följd av tjänstemannastrejken i fjol. En annan orsak är att ca 1000 bilägare skjuter upp registreringen över årsskiftet för att få ett bättre andrahandsvärde.

Det finns dock ingen orsak att tro att fjolårets siffra på drygt 143 000 nyregistrerade personbilar skulle ändra märkbart i någondera riktningen. Statistiken för de tre första månaderna indikerar visserligen en ökning på ett par procent. Men mot bakgrunden av eftersläpande registrering är alltså årets närmare 44 000 nyregistreringar i själva verket färre än de knappt 43 000 nyregistreringarna under samma period i fjol.

Uppåt för Saab märkesstatistiken har det skett få förändringar sedan i fjol. På tio-i-topp-listan är det endast Saab som kört om Mitsubishi och därmed intagit nionde plats. Också om resen av positionerna är oförändrade kan ordentliga ökningar noteras. Toyota, som legat etta sedan 1985 då Nissan passerades uppvisar en registreringsökning på drygt 24 procent då man jämför de tre första månaderna med motsvarande period i fjol. Lada har gått ännu kraftigare framåt. lack vare den nya modellen Samara har registreringarna ökat med drygt 27 procent och om framgången fortsätter är Nissans andraplats hotad. På uppåtgående är också Volvo och Saab som noterar ökningar på ca 3 respektive ca 9 procent.

Största minskningen noteras av Mazda som gått tillbaka 12 procent.

En jämförelse av modellstatistiken för de re första månaderna med hela fjolåret ger vid handen att Nissan Sunny passerat Lad och placerat sig som tvåa efter Toyota Corolla. Detta hänger givetis samman med att Lada splittrat försäljningen på två modeller som ändå ligger förvånansvärt bra till.

En positiv nyhet för inhemsk bilindustri är att Saab 900 klättrat upp från nionde till sjätte plats.

Toyota Carina har fallit från sjunde till tionde plats.

Om personbilsförsäljningen ser ut att praktiskt taget starnpa på stället tyder tremånaders statistiken på att andra biltyper ökar betydligt. Ökningar på 12—13 procent noteras för last- och paketbilar. Bussar har registrerats över 38 procent mer och specialfordon 67 procent mer än under motsvarande period i fjol. Peter Nordling &x Peugeot har presenterat sin senaste modellserie som fått beteckningen 405. Peu geot 405 har ett tidstypiskt kilformat utseende med hög uppdraget — bagageutrymme och stora fönsterrutor. | Frankrike omfattar programmet 10 modeller med bensin FÖRUN, 11/198 motor. Då bilen i höst kommer till Finland blir det med fem bensinmotoralternativ. Den minsta motorn är på knappt 1600 cm? och ger 92 hästar. Den största motorn är en insprutningsmotor på 1900 kubik som ger 160 hästkfrafter.

Personbilsregistreringarna januari-mars enligt märke Märke enheter — andel Ya

Toyota 6 300 Nissan 4527

Lada 4 309 Opel 3 734

Ford 3 052 Mazda 2753 Volkswagen 2445 Volvo 2 403 Saab 2206 10. Mitsubishi 2110

OM NIMBRANA

Finlands mest sålda personbil för tillfället, Toyota Corolla, svarar för över hälften av Toyotas personbilsförsäljning i Finland. Nästan 3 700 exemplar såldes under årets tre första månader.

Trots högt inköpspris och trots att bilen är töga praktisk finns det uppenbarligen allt fler som är beredda att satsa på körglädje och fartresurser. Omkring 30 sålda Porsche skall ge importören nytt

Utgiven i Forum nr 1987-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."