Utgiven i Forum nr 1987-11

Konkurrenskraftig Omega

av Håkan Nylund Forum 1987-11, sida 09, 18.06.1987

Taggar: Teman: bilar

insatserna. Vi kan lättare se sambandet mellan olika områden, bedöma konsekvenser för hela företaget, undvika misstag, säger Wellemets.

Kvadranterna har en synnerligen flexibel utrustning. Merparten av den byts ut och kompletteras allteftersom projekten avlöser varandra. Som helhet motsvarar utrustningen och kommunikationsmöjligheterna i centret alla de nivåer som finns på Volvo Personvagnar.

Utveckling och produktion

Den första kvadranten representerar Volvo Personvagnars produktutvecklingsprocess. Produktutvecklingen förfogar idag över närmare 200 CAD-terminaler för datorstödd konstruktion. Via centrala databaser har många medarbetare redan nu tillgång til aktuell information.

I den här kvadranten ser man bl a över kommunikation mellan utrustningar från olika leverantörer , så att t ex elkonstruktören vid sin Hewliett-Packard-terminal kan hämta data ur databaser i den centrala IBM-miljön.

Den ökade användningen av 3D-terminaler har framkallat ett behov att från ritningen på bildskärmen snabbt få fram en modell i tre dimensioner, utan att man behöver anlita modellverkstaden. Utrustning för sådan tillverkning i kontorsmiljö finns, men behöver anpassas för att kunna kommunicera med övrig utrustning. Den anpassningen kan man göra i den första kvadranten utan att störa pågående datordrift i företaget. Den andra kvadranten representerar produktionen inklusive underleverantörer, inköpsfunktion och produktionsberedning. Projekten i den här kvadranten syftar bl a till att förbättra kommunikationen mellan Volvos centrala IBM-miljö, via de lokala fabrikssystemen i DEC-miljö, ner till verkstadsutrustning i form av carriers, automatkranar, streckkodläsare och robotar.

Produktionsberedarna skall tex själva kunna hämta konstruktionsdata ur centrala dalabaser och utnyttja dem för både simulering och programmering. Följden blir högre produktionskvalitet, ökad flexibilitet och kortare ledtid.

Kommersiellt och kreativt

Den tredje kvadranten står för det kommersiella systemet, dv s marknadsföring, distribution och service.

Effektivare marknadsföring och bättre kundserice är några av målsättningarna med projekten i denna kvadrant. Här har kommunikationsfrågorna hög prioritet. I Centret skall man bl a utveckla kommunikationsvägarna mellan Volvo Personvagnar i Göteborg och Volvo Car BV i Holland, ett 80-tal importörer och ungefär 2 500 återförsäljare över hela världen.

Den kommersiella kvadranten skall också användas för utbildning och demonstrationer, i syfte att öka förståelsen för den nya tekniken och användningen ute I organisationen.

Kvadrant nummer fyra har en mera visionär uppgift. I den skall man fånga upp nya tankar och trender för att ta ställning till om, och i så fall var, den nya tekniken kan användas inom företaget. Här tillåts ocks fortsättning på s 21

FÖRUN, 11/198 rustad med en sexcylindrig motor på 156 hp.

Omegea-serien toppas av 3000-modellen, som förutom de aerodynamiska tilläggen också är ut Konkurrenskraftig

Omega

Opel hor under de senaste åren avancerat på den finländska personbilsmarknaden, och ör Idag fyra möärkesstatistiken båd oetäffande försäljningen av nya bilar och den fotala biloarken. Bakom framgången ligger den målmedvetna förnyelse av modellsorimentet, jälot Opel at som hjö skaka av Imagen av ”Torbrorsbil”.

pels tidtabell för moderniseringen av modellerna har passat den finländs ka marknaden väl. Den inleddes med Corsa och Kadett, vilka till pris och storlek konkurrerat i de volymmässigt största segmenten på marknaden. I de litet högre segmenten har Opel haft välsäljande ”mellangenerationens” — Ascona, medan man i de högre prisklasserna kört fram först Rekordens ersättare Omega, årets bil 1986, och nyligen Senator. Sortimentet täcker därmed effektivt både företags- och privatbilsmarknaden.

Omegan lanserades i Finland efter att Forums Foövwroom-serie med presentationer av företagsbilar avslutats, men ligger så nära modellerna i serien att en senkommen uppföljning är befogad.

Omega är en typisk modern Opel, dä man använt den senaste — men inte banbrytande eller oprövade — tekniken och designen utan att ändå ge avkall på den rejäla normalitet som kännetecknar märket. Resultatet är en balanserad helhet, som befogat ledde till utmärkelsen årets bil.

Välbalanserad helhet

Utseendemässigt är Omegan en utpräglad representant för dagens formgivning, och påminner klart om konkurrenter i samma klass från Ford, Audi, Saab, Renault oc fortsättning på s 3 & Toyota har fått den japanska maskin ingenjörsföreningens — teknologimedalj för utvecklandet av ett CAD-system för bildesign: nu kan konstruktören för första gången sitta och designa vid bildskärm i stället för att arbeta med ritningar och lermodeller. Systemet möjliggör snabbare och effektivare utvecklande av bilmodeller.

Utgiven i Forum nr 1987-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."