Utgiven i Forum nr 1979-13

Satellit för telekommunikation - billigare dataöverföring

av Ragnhild Artimo Forum 1979-13, sida 26-27, 12.09.1979

Taggar: Teman: dataöverförning

Satellit för telekommunikation - billigare dataöverföring

Dataöverföring per satellit blir billigare och snabbare än nuvarande metoder — exempelvis kabel.

Vem har så bråttom?

Företag med geografiskt spridda enheter. Företag med geografiskt spridda kunder. Affärsmän som har svårt at synkronisera sina tidtabeller — lösningen är telekonferenser.

Xerox i USA har lösningen på papperet — man väntar bar på klarsignal.

ee Xerox planerar ett telekommunikationsnät som skall täcka hela USA. Tanken är att kunna erbjuda företagen efektivare dataöverföring än hittills med hjälp av satellit. Bolaget har i år inlämnat en anhållan

Tryck dagens kvalitetstidningir med

Nylands Tryckeri Ab har investerat i automatik. | P7 FORUM, liksom många TT andra tidskrifter v- produceras snart med utnyttjande av en alldeles ny teknik. Automatik, ADB, mmikroprocessorer och fjärrstyming garanterar kvalitet och säkra leveranser. Läsekretser erbjuds rykande färska nyheter, annonsörerna garanteras högklassig flerfärgsteknik och kortare produktionstid.

Våra investeringar tar sikte på dagens behov och gagnar också våra kunder på längre sikt genom ökad konkurrenskraft.

NYLANDS TRYCKERI AB UUDENMAAN KIRJAPAINO OY

Siömansgatan 36 00150 HELSINGFORS 15 tel 628411, 65

Vi kan erbjuda Er fömyad teknik och smidigare service.

broschyrer, blanketter, årsberättelser och böcker. Som specialservice kan vi erbjuda en mångsidig dupliceringsavdelning och ADB-baserad postningstjänst.

Ni på! Be offert eller ta kontakt, så berättar vi vilka alternativ vi kan erbjuda och till vilka kostnader.

till USA:s telekommunikationskommission om att få utnyttja en viss radiovåglängd för att kunna upprätta ett bredbandigt digitalt dataöverföringsnät som täcker huvudparten av Förenta Staterna. Om kommissionen

Ni behöver högklassiga tryckalster.

Förutom tidskrifter trycker vi bla

Utnyttja vår kapacitet — det vinne beviljar bolaget den föreslagna våglängden, skulle den också stå till förfogande för andra bolag som planerar liknande service. Enligt Rank Xerox i Finland har USA:s myndigheter i augusti preliminärt godkänt förslaget.

Det nät Xerox planerar bygger i huvudsak på hyrd satellitkapacitet och på mottagarantenner som installeras hos kundföretagen. Systemet möjliggör avsändande och mottagande av digital information synnerligen snabbt och till konkurrenskraftiga kostnader — de låga kostnaderna gör metoden lämplig även för små företag. Genom att frekvensen är större än den analoga informationsöverfö ANVÄNDARTERMINAL

JAG

SATELLIT

T

CENTRALENHET

CA = ANVÄNDARAA

N AS | TERMINA ringen via vanlig telefon, uppnår man kännbart större hastighet, och kvaliteten på t ex grafiska framställningar är bättre.

Systemet inkluderar följande element: Kundföretagen har en centralenhet, dit information från olika punkter insamlas — exempelvis från kundens datorer, dataterminaler och textbehandlingsanläggningar. De information som skall sändas överförs i centralenheten i digital form och sänds via en takantenn till en närliggande lokalstation (tex i samma stad) där all ”lokal information” uppsamlas, och kan lagras, prioriteras och ”adresseras” enligt kundens önskemål. Behandlade data transmitteras med en antenn till en satellitstation, därifrån de via en satelli sänds vidare till mottagarna via motsvarande satellitstationer, lokalstationer och slutligen via mottagarens takantenn till mottagarens centralenhet, därifrån data matas ut till exempelvis datorer, terminaler och textbehandlingsanläggningar för att ta formen av ADB-rapporter, papperskopior, och tom videobild och ljud.

Det nya telekommunikationssystemet kommer bl a att kunna utnyttjas för dokumentering, dataöverföring och telekonferenser. Kunden kan tex snabbt informera samtliga verksamhetspunkter om prisändringar eller produktnyheter, organisatoriska manövrar etc. Ingenjörer kan snabbt utbyta ritningar och konstruktioner. För dataöverföring mellan datorer erbjuder systemet samma möjligheter som telefonlinjerna, men snabbare och billigare. Genom det planerade systemet kommer olika avsändar- och mottagarenheter, som tidigare inte kunnat kommunicera, att kunna sammankopplas.

I USA överförs tills vidare endast en procent av alla data elektroniskt, men man emotser en årlig ökning på 35 procent. Om kommissionen ger sin välsignelse, kommer Xerox att kunna erbjuda de första städerna den nya servicen 1981.

morgondagens teknik!

Utgiven i Forum nr 1979-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."