Utgiven i Forum nr 1971-04

Satsa på export undvik restriktioner

Forum 1971-04, sida 05, 03.03.1971

Taggar: Teman: export

    1. 1971

Forum 4/71

Satsa på expor undvik restriktioner

Underskottet i handelsbalansen steg 1970 till 1390 miljoner mark, Motsvarande siffra för 1969 var 160 miljoner mark. En anälys visar följande:

Handelsbalansen 1970 (milj. mark) Export Import + 1970 +1969

Hela 9 687 11 076 —1 390 —160 EEC 2253 3082 — 829 —383 EFTA 4308 4895 — 587 —333 Öststaterna 1528 1794 — 265 + 57 Övriga 1597 1305 + 292 -+499

Det finns självfallet många orsaker till denna utveckling. Den stora importökningen 1970 beror delvis på tillfälliga omständigheter såsom en strävan att öka lagren, betydande prisstegringar på vissa importvaror framförallt bränslen. Trots att exporten värdemässigt steg från 8345 miljoner mark till 9687 miljoner mark minskade exporttillväxten märkbart 1970 beroende på bla otillräcklig kapacitet. |

Under årets senare hälft inverkade det försvagade konjunkturläget på exportutvecklingen.

Hur kan vi då styra import- och exportutvecklingen så balansen i vår utrikeshandel återställs?

Finlands Bank har som sitt recept rekommenderat finanspoalitiska åtgärder kompletterade med monetära. Finlands Bank har bett regeringen medverka till att lätta på trycket mot betalningsbalansen genom att förbättra jämvikten i stats hushållningen. Finansministeriet har svarat att det inte i år är aktuellt med skattejusteringar.

Vi är alla medvetna om att underskottet 1970 var onaturligt stort och att man utan direkta åtgärder kan räkna med att underskottet minskar. Det är direkt farligt att vara alltför optimistisk 1971 när vi vet att dels oljeprisen stiger, metallstrejken direkt påverkar vår exportutveckling. Trots att man kortsiktigt kan påverka importutvecklingen med olika restriktioner kan man fråga sig om vi inte i stället borde satsa mera målmedvetet på exporten.

Är det omöjligt att öka exporten till Västtyskland, Österrike, Sverige, Schweiz, Polen, Sovjet, Japan, Brasilien och Colombia. Underskottet uppgår till 2127 miljoner mark för dessa länder.

Underskott i handelsbalansen för vissa länder:

Västtyskland 851 milj mark Sverige 380 Österrike 65 Schweiz 193 Polen 50 Sovjet 230 Japan 174 Brasilien 75 Colombia 110

Vårt recept är alltså; satsa på export, i stället för att enbart planera nya restriktioner. 5

Utgiven i Forum nr 1971-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."