Utgiven i Forum nr 1988-12

Skatteprogram med 600 års erfarenhet

av Hans Sandberg Forum 1988-12, sida 71, 25.08.1988

Taggar: Teman: skatter

Skatteprogram == med 600 års erfarenhe ra även den nyaste av noviser tillgån till de gamla rävarnas kunnande om skatteplanering. Allt han eller hon behöver göra är att ladda sin persondator med datorprogrammet Fxpertax.

Expertax är ett exempel på en ny typ av program som blir allt mer populära i USA. De kallas expertsystem, eftersom de ska göra vad som det normalt krävs en expert för att klara av. Ett bra expertsystem måste vara packat med relevanta kunskaper, kunna dra slutsatser när det konfronteras med verkligheten, och dessutom vara lätt att använda för icke-experten

Skattestrategier Coopers & Lybrand (C&L), som är en av de åtta stora (The Big Eight) i den amerikanska revisions- och konsultbranschen, har satsat runt en miljon USD på att utveckla Expertax. Det kanske låter mycket, men det behövs inte så många procents ökad effektivitet hos företagets 4 000 revisorer vid de 95 avdelningskontoren i USA för att den ekvationen ska gå ihop.

En viktig bit i Coopers & Lybrands verk Pr Coopers & Lybrand i USA har nume samhet går ut på att upprätta finansiella och skattemässiga strategier för tiotusentals företag. Rent praktiskt går det oftast till så att C&L:s revisorer besöker kundföretaget skatfar det faktaunderlag som man behöver. Det gäller för revisorn att ställa rätt frågor — och helst redan vid första besöket. Upprepade återbesök och missade frågor är in te populärt, eftersom det slösar såväl med kundens som konsultens dyrbara tid. För en erfaren revisor är det kanske lätt men bristen på folk med lång yrkeserfarenhet är stor i denna bransch. Det var bara ett trettiotal personer inom Coopers & Lybrand som hade verklig expertkunskap på detta område.

Sparar tid

Före Expertax innebar revisorns ankomst till ett företag ofta en svettig tid för dess administration, Det kunde dra ut på tiden i dagar och veckor. Idag kan utfrågningen klaras av på tre, fyra timmar och risken att något ska vara förbisett är liten.

— Det här är frågeformuläret vi använde förut, säger Harry Schatz, en av de tre männen bakom Coopers & Lybrands expertsystem, Expertax, och håller upp en 200 sidor tjock bok i A4-format.

Expertax används för att beräkna företags skattemässiga ställning; hur mycket man är skyldig i skatt, eller hur stor skattekredit man har.

FÖRUN, 12/1988

Harry Schatz tar oss med på en session med Expertax, som på skärmen framträder som ett slags intelligent frågeformulär. Vi får börja med att presentera oss för datorn. De första frågorna är mycket allmänna. Vi anger vilken verksamhet vi bedriver (fabrikstillverkning) och målet med skatteplaneringen (att minimera den beskattningsbara inkomsten). Dessa inledande frågor ger datorn en bild av klienten, till grund för den vidare utfrågningen. Vi besparas en mängd frågor som inte är relevanta, en besparing som inte är lika lätt att åstadkomma när man sitter och slår i en handbok eller ett tjockt frågeformulär .. .

Om man inte hänger med, är det bara att trycka på en funktionstangent (F3) som ställer frågan WHY? till systemet. Då kommer

Harry Schai en förklaring på några rader som motiverar frågan och anger vilka konsekvenser svaret får. Expertax påminner också om ifall man missat att besvara någon fråga.

Om man vill spara en fråga till senare, är det bara att trycka på F2-tangenten. Det finns också utrymme för att göra egna kommentarer till ett svar man gett (via F1-tangenten för noteringar).

Inga rekommendationer

När vi matat in vår information, tar Expertax jälp av sin kunskapsbas för att peka ut vila åtgärder som kan vara aktuella I vårt fall (t ex vilka data vi behöver ta fram) och vilka agar och förordningar som gäller. Expertsystemet ger dock inga rekommendationer, utan nöjer sig med att peka ut viktiga frågor och samband. Det slutliga avgörandet fatas av den mänskliga experten.

Varför kan kunden inte helt enkelt få hyra programmet och själv fylla i formulären och sända in disketten till revisorn, när det är så ätt — Det här systemet skapades med ambitionen att användaren knappt skulle behöva kunna hantera ett tangentbord. Vi har e mycket stor skara användare och där finns alla nivåer av datamognad, svarar Harry Schatz.

Några planer på att sälja eller hyra u systemet har man dock inte.

— Det finns fiera skäl. Den här produkten representerar ungefär 600 års erfarenhet inom företaget av skatteplanering. De är svårt att sätta ett pris på detta och produkten är dessutom mer intressant för våra revisorer än för våra kunder, säger han

Rena självbevarelsedriften gör att man måste undvika att programmet sprids ti konkurrenter genom piratkopiering. Därför är det försett med ett avancerat skydd mo kopiering och tillgången på ”nyckeldiske ter” är strikt kontrollerad.

När Coopers & Lybrands A-ab skulle utveckla Expertax startade man med att bestämma vad systemet ska uträtta, vilket i sin tur avgjorde vilken kunskap systemet behövde.

Att ”fånga” kunskap

När man identifierat vilka experters kunskaper man ville komma åt, hade man nått fram till den kanske svåraste nöten i byggandet av expertsystem: hur plocka av experterna deras expertkunskaper?

Det är en fråga med många dimensioner. Även om man lyckas få experterna med på att dela med sig av sitt kunskapskapital, så är det inte säkert att de vet exakt vari detta kapital består. Ofta gör man saker utan att veta exakt varför. Vid sidan om regelboken finns åratal av erfarenheter som inte så lätt låter sig förklaras. Coopers & Lybrand hade stora svårigheter med att intervjua sina experter, berättar Harry Schatz. Men så fann man en snillrikt enkel lösning på detta problem — Vi lät våra experter agera som om de vore ett expertsystem.

Man delade av ett långt konferensbord med ett ogenomskinligt skynke och placerade två experter på ena sidan och en novis på den andra sidan, med all nödvändig injormation.

Experterna fick i uppdrag att instruera den oerfarna revisorn, men bara genom att tala genom skynket. Hela processen videoilmades, sammanlagt hade man femton immar på videoband att studera.

Den första versionen av Expertax blev klar strax innan president Reagan skrev under den senaste skattereformen.

— Vi beslöt att inte släppa ut Expertax örrän efter att presidenten skrivit under agförslaget. Det tog sex veckor från det att han gjort det, tills vi uppdaterat kunskapsbasen i Expertax. Och det var den mest omfattande förändringen i skattesystemet vårt land har sett på länge, säger Harry Schatz.

— Vi fortsätter också att utveckla programmet i takt med att vi upptäcker nya saker. Vi utvecklar också branschspecifika versioner av Expertax, t ex för finanssektorn, vars skattesituation skiljer sig mycket från tillverkningsindustrins.

71

Utgiven i Forum nr 1988-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."