Utgiven i Forum nr 1988-11

Staten fick finansvalp

av Peter Nordling Forum 1988-11, sida 08, 16.06.1988

Taggar: Teman: ekonomi

STATEN

Text: Peter Nordling

FICK

FINANSVALP

Finska staten har anställt en egen finansvalp. Sedan början av maj sitter dealern Heikki Pelto-Arvo på Statskontoret och placerar statens likvida kassamedel för att få ut högst möjliga avkastning.

akgrunden till den här nya placeB ringsverksamheten står att finna i d senaste årens snabba utveckling av finansieringsmarknaden.

— Speciellt ifjol var utvecklingen snabb. Då ville staten vara med i leken och lade om placeringstrategin för sina likvida kassamedel, berättar biträdande avdelningschef Antero Järvilahti.

Tidigare opererade staten på dagslånemarknaden. Men då bankcertifikaten kom upplevdes de som intressanta kortsiktiga placeringsinstrument och finansministeriet reagerade snabbt och justerade budgetförordningen så att den här verksamheten blev möjlig.

Nu placeras pengarna i bankcertifikat med en löptid på mellan 1 och 12 månader.

8

Tidigare krävde förordningen att staten endast gjorde avistaplaceringar.

Främmande miljö

I princip är det Heikki Pelto-Arvo som suveränt sköter den nya placeringsverksamheten. Han har titeln specialforskare. Men förskandet begränsar sig till att söka de förmånligaste alternativen bland bankcertifikaten som noteras på Reuters, Då han identifierat ett köpobjekt på datorskärmen gör han affären per telefon.

Backofficetunktionen sköts av Byrån för inhemska skulder.

I princip jobbar Pelto-Arvo som vilken dealer som helst på en bank eller bankirfirma. Olikheterna är ändå många. Han sitter inte vid Alexandersgatan utan vid Sörnäs

Biträdande avdelningschef Antero Järvilahti och specialforskare Heikki Pelto-Arvo (vid bordet) svarar för statens placeringar i bankcertifikat. Beträffande affärernas volymer är de synnerligen hemlighetsfulla.

strandväg, med skatteverket och olika statliga ämbetsverk i det närmaste grannskapet.

Arbetsrummet är fortfarande så spartanskt inrett att Forum inte släpps in I det. På skrivbordet finns en av Reuters skärmar, en räknemaskin, en telefon, papper och penna, Frånsett detta och Pelto-Arvos stol är rummet naket

Pelto-Arvo är inte heller bortskämd med provision på affärerna. Än mindre kan han teckna aktier eller konvertibler | det egna företaget

Svårt optimera

Trots jämförelsevis snäva yttre ramar utför han ett synnerligdn kvalificerat arbete som egentligen gagnar varje finländsk medborgare.

— Enligt Järvilahti har Pelto-Arvo, trots avsaknad av tidigare erfarenhet av värdepappershandel, gjort rätt goda affärer från början. Själv säger Pelto-Arvo anspråkslöst att han klarat sig någorlunda.

— Det är svårt att hitta exakt rätt köpläge då priset på papperen kan variera flera tiondels procent under dagen. Därför gör man knappast någonsin den optimala atfären, förklarar han.

I huvudsak är det tänkt att staten behåller de inköpta bankcertifikaten under hela löptiden och kvitterar ut vinsten | form av ränta. Beroende på löptiden ger certifikaten en ränta från ca 9 till ca 10 procent.

Den effektiva avkastningen hänger sedan samman med ränteutvecklingen.

Hemlighetsmakeri

Vad detta betyder i pengar vill Järvilahti inte uppge. Han vill varken säga hur stora statens placeringar är eller hur många affärer som gjorts sedan starten. Det enda som går att få ur honom är att affärer i princip görs varje dag och att minsta parti som kan köpas och säljas är på 10 Mrmk.

— Mera kan jag inte avslöja eftersom det kunde få återverkningar på marknaden, säger han.

Statskassans storlek kan variera med 5—6 miljarder mark på en månad beronde på hur mycket som kommer in i skatter och går ut i form av löner, barnbidrag etc. Då det omedelbara penningbehovet fastställts kan återstoden placeras.

Även om statens placeringsverksamhet — i den här tappningen fortfarande är i inkörningsskedet tror Järvilahti inte att enheten kommer att expandera märkbart.

— Med dagens volymer räcker det med ett par anställda. Och några nya instrument kan vi knappast ta ibruk eftersom placeringarna måste vara totalt riskfria, säger han. L 11/1988 FORUN

Utgiven i Forum nr 1988-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."