Svenska FöreningsSparbanken är ingen modell för Finland

av Peter Ehrström Forum 1997-04, sida 18-19, 24.04.1997

Taggar: Personer: Johan Horelli Teman: banker

29

VD Johan Horelli tror inte på sammanslagningar

Svenska FöreningsSparbanken är ingen modell för Finland

AKTIAS VD JOHAN HORELLI SÄGER NEJ TILL EN SAMMANSLAGNING AV DE FINLÄNDSKA SPAR- OCH ANDELSBANKSRÖRELSERNA. DET BLIR ÄVEN TUMMEN NER FÖR ANDRA SAMGÅNGSSCENARIER.

ela bankvärlde är stadd i sto omstrukturerin och det finn oerhört många osäkerhetsmoment. När vi ser framåt är det viktigast att “stick to the basics’, det är basbankverksamheten som är vår grund och den har sina rötter i 170-åriga sparbankstraditioner”, säger VD Johan Horelli vid Aktia Sparbank.

170 år minus några, kunde man kanske tillägga, åren när Scab blev fartblinda och så när tog kål på sparbanksrörelsen.Sedan dess har rörel sen rest sig igen till en liten, men allt mera välmående, grupp med Aktia som överlägset största en-skilda bank.

Decentraliserad organisation

Horelli framhåller att Aktia håller fast vid en decentraliserad organisation, ett starkt ägande ute i bygderna och tvåspråkig service.

”Vi har kunnat ge en ny, modern dimension till sparbanksideologin. Vi är i allra högsta grad en folkets bank”, fastslår Horelli.

Peter Ehrströ ”Vi bar kunnat ge en ny, modern dimension till sparbanksideologin”, hävdar VD Johan Horelli vid Aktia Sparbank Enligt honom är Aktia “I allra bögsta grad en folkets bank”.

Men Aktia är ett aktiebolag i dag, avgifterna ligger på samma nivå som i andra banker. Hur märks denna förankring i praktiken ”I en tjänsteorganisation rör det sig om ganska fina differenser. Men för oss är 70 procent av affärsverksamheten privatpersoner och vi fokuserar oss uttryckligen på det segment vi har. Vi talar kundens språk och vår personal är säkert den språkkun nigaste i Finland”, säger Horelli efter en kort tvekan.

Aktia har en balans på 10,3 mrd mk, depositioner på 7,2 mrd, krediter på 5,7 samt 557 anställda i 63 kontor (1996). I sommar Öppnar nya kontor i Träskända och Tammerförs.

Hösten 1995 valdes Aktia till sparbankernas nya centrala finansiella institut och överföringen av uppgifterna från Scab skedde i februar 1996. I år utdelas också för första gången dividend på aktierna, 0,15 mk/aktie. Aktia ägs till 50,9 procent av Sparbanksstiftelserna. Sparbanken Sveriges starka ägarandel på 25 procent kvarstår, men Horelli avvisar bestämt tanken på att nuvarande FöreningsSparbanken skulle köpa upp hela Aktia. ”Vi har ett samarbete som vi är nöjda med och vi har sett det som en styrka att de

FORUM NR 4

Foto: Peter Ehrsträm

Fota: Peter Ehrström

Betalautomaterna är en döende trend, anser Johan Horelli, Han väntar på en ny internationell standard.

är med som ägare. Bankorganisationen liknar alltmera en försäljningsorganisation som säljer finansiella tjänster och en fusion har inte samma stordriftsfördelar som den tidigare skulle ha haft. Det finns inga synergieffekter”, fastslår Horelli.

Tanken på en fusion mellan spar- och andelsbanksrörelsen har värmts upp i olika sammanhang, I Sverige har det blivit en realitet, hur är det i Finland “I Finland befinner vi oss oerhört långt från en sådan lösning”

Hur är det med andra alternativ, t.ex. Handelsbanken? Eller S-E-Banken ”Vad skulle hindra en sådan tankegång? Om det vore någon av de svenska storbankerna så skulle det på en gång förändra bankernas situation högst avsevärt. De är väldigt starka banker. Men det finns inga sådana planer bland våra ägare. Du vill förstås jag skall säga vad som är möjligt, men allt är ju möjligt. Det finns ingen som kan säga hur marknaden ser ut om fem år och jag anser det vara fel att komma med sådana spekulativa uttalanden. ”Talas det för mycket om fusioner och uppköp av Aktia “Nej, jag tycker inte det talas för mycket, men vi har inte alls pratat om det internt Tiderna förändras, men

FORUM NR jag tycker att sparbanksgruppen har visat att man kan fungera kostnadseffektivt i små banker. Sparbanksrörelsen har gått genom en hård pärs och det som finns kvar i dagens sparbanksgrupp är väldigt livskraftigt.”

Hur skulle du beskriva förhållandet till de självständiga sparbankerna i dag ”Vårt affärssamarbete med sparbankerna är baserat på marknadsmässiga villkor. De festa är väldigt välskötta och solida. Vi jobbar hårt för att ta ut alla skalfördelar ur gruppsamarbetet och undvika Överlappningar. Bankchefer med fokus på sin 10kala bank är en styrka ”Kustsparbanken”

Aktia betyder kust på latin och dagens Aktia Sparbank har en hel del gemensamt med den kustsparbankstanke som lanserades redan på 80-talet av bl.a. Vasa Sparbanks dåvarande VD Hugo Skott. Idén vann inget större understöd då och Horelli, som på den tiden jobbade i industrin, känner inte ens till förslaget. Men om en kustsparbank hade skapats redan på 80-talet skulle sannolikt livskraftiga sparbanker som Depo sita i Jakobstad ha över levt. Istället splittrade fältet när både Aktia gp, och Sparbanken Finland 33

VÄLJ GYLLENBERGS FONDER .

Gyllenbergs heltäckande fondfamilj erbjuder mångsidiga möjligheter att förbättra avkastningen och balancera riskerna i enlighet med kundens behov och önskemål. Minimiplace ringen är 30.000 mark.

Gyllenbergs placeringsfonders vinstandelskorrigerade avkastning under 12 mån! (Källa: FOM Fondrapport april 1997) Aktiefonder SL1 54,5 4

Gyllenberg Finlandia Gyllenberg Small Firm

Gyllenberg Bond 10,7 Gyllenberg Money Manager 3,2 4 Blandfonder Gyllenberg Industri 27,3 hn Gyllenberg International — 12,3 2 pe

Den historiska avkastningen garanterar inte en framtida avkastningsutveckling.

Tilläggsinformation samt fondbroschyrer får Ni genom att ring vårt konstnadsfria servicenumme 2800-2191 är

GYLLENBERG

Funds

Gyllenbergs Fond Ab, Alexandersgatan 44, 00100 Helsingfors Tel. (09) 131 551, fax (09) 1315 5222

Utgiven i Forum nr 1997-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."