Utgiven i Forum nr 1989-12

Svenska hus allt populärare i Finland

av Bo Ingves Forum 1989-12, sida 47, 31.08.1989

Taggar: Teman: ekonomi

TYPFALLET MYRESJÖ:

Svenska hu allt populärare i Finland

Importen av s k småhuspaket från

Text: Bo Ingves

Sverige har ökat betydlig de tre-fyra senaste åren i Finland. Deras sammanlagda marknadsandel i sin sektor närmar sig tio procent. Ett tydligt tecken på att inställningen till svenska hus har ändrats är att 70 procent av kunderna nu har finska som modersmål, medan kunderna tidigare främst var finlandssvenskar.

ermen ”svenska småhus” ger å [ många säkert visioner av billiga oc därför säkert inte särskilt bra hus.

På importörhåll är man medveten om den na uppfattning även om man inte förstå hur den har slagit rot här. De konstatera att de svenska husen i genomsnitt inte ä särskilt billiga och att de svenska standard kraven uppfyller eller t o m överstiger de finska motsvarande bestämmelserna.

Importstart 1977

Svenska hus började importeras redan på 40-talet efter kriget. Efter hand dog dock aktiviteten ut och de finska tillverkarna tog helt över marknaden. På 70-talet började svenskarna dock komma på nytt. Av de nuvarande importörerna är Myresjöhus den äldsta, det första huset monterades upp i Finland 1977.

En förklaring till varför de svenska husen först nu på allvar har lyckats slå sig in på den finska marknaden är givetvis många. Enligt Myresjöhus” marknadschef i Finland. Roger Juslenius, är en förklaring att de finska småhustillverkarna gjorde bort sig genom en överdriven priskonkurrens åren 1984-1986.

  • Det viktigaste säljargumentet verkade vara hur förmånliga husen var. Detta i sin tur ledde till att tillverkarna blev tvungna att skära ner på innehållet i sina huspaket för att kunna knipa bort ytterligare tusenlappar från priset. konstaterar Juslenius, som i fem års tid hade sålt Jukka-hus innan han gick över till Myresjö.

FÖRUN, 12/1989

Enligt honom ledde ”rabattverksamheten” till att många kunder 1987 började tappa förtroendet för de finska huspaketen. Vid samma tid började som känt också efterfrågan på bostadsmarknaden öka. och de svenska småhustillverkarna var inte sena att utnyttja det vacuum som hade uppstått på grund av det pyrande missnöjet med de finska tillverkarna.

Fast den dåvarande marknadssituationen givetvis underlättade marknadsföringen, är detta ändå endast en del av hela sanningen. T ex Myresjöhus har haft samma importör. Ov Insinööritotmisto IKK Ingenjörsbyrå Ab, ända sedan starten 1977, men försäljningen hade närmast karaktären av sidoverksamhet under de tio första åren. För att få mera sprutt på försäljningen knöts Juslenius 1987 till den finska organisationen för att bygga upp en effektivare säljorganisation.

Skild huskatalog för Finlan — En central uppgift för mig har varit att plocka ut rätt produkter för Finland, nu har vi t ex en egen huskatalog för Finland som tillgodoser de speciella krav som ställs här. T ex i Sverige säljs endast fem procent av husen med bastu, medan andelen i Finland är 95 procent. En annan viktig uppgift har varit att hitta lämpliga agenter, vilket inte är det lättaste. berättar Juslenius.

Så många lämpliga kandidater har dock hittats att antalet agenter har ökat från fyra till sexton. Eftersom de seglivade

Vi konkurrerar med kvalitet och välutrustade hus. Inte med priset, fast många ännu tycks tro det, säger Myresjöhus” marknadschef Roger Juslenius framför sitt nybyggda hus i Sibbo. Gissa vilken hustillverkare fördomarna mot svenska hus också kan tänkas reflekteras mot myndigheterna. var ett drag i strategin också att inleda samarbete med den ansedda ingenjörsbyrån Finnmap Oy. Den finska samarbetspartnem ansvarar för konstruktionerna och sköter alla kontakter med myndigheterna i konstruktionsfrågor.

— Tack vare detta system har vi kunnat koncentrera oss på att sälja hus utan att behöva kämpa med andra myndigheter än planeringsmyndigheterna. Redan de är ju mer än nog, konstaterar Juslenius.

I skenet av försäljningssiffrorna har arbetet burit frukt. Under de tio första åren såldes sammanlagt ca 200 Myresjöhus i Finland, medan enbart årets skörd enligt Juslenius blir ca 170. Svensk marknadsledare i Finland är dock Alvsby, som enbart säljer uppe i norra Finland. Alvsbys marknadsandel är ca 200 hus. Sammanlagt säljs i år ca 700 svenska huspaket. medan den totala marknaden med prefabricerade småhus är drygt 10 000 hus.

Bra och dålig kvalitet finns i alla länder

Pratet om genomgående god finsk kvalitet stämmer enligt Juslenius lika lite som pratet om dålig svensk kvalitet. Sanningen är ju att det finns av båda slagen i båda länderna, fast alla tillverkare givetvis talar om sin ”höga kvalitet”. Rent konkret konsta terar han att Myresjöhus t ex har bättre värmeilsoleringsvärden (k-värden) än de flesta finska hus.

—- En annan sak är ytterligare att leveransomfånget är ett helt annat än vad som är normalt i Finland. Förutom det vanliga innehållet här, dvs ytterväggar och vttertak och en hög med osågat virke, ingår det i de svenska huspaketen som standard bl a köksskåp och —maskiner, innerdörrar, rännor, beslag, parketter, skruvar, spikar. järntråd o dyl. Eftersom innehållet är så gott som komplett innebär det t ex att kunden mycket exakt vet vad huset totalt kommer att kosta, betonar Juslenius.

Han understryker också att byggsystemet även i verkligheten, och inte bara i reklamsloganerna, till stor del är prefabricerat. T ex bräderna är till största delen färdigt sågade, olika vinklar och vrår levereras som färdiga element och s g s allt som behövs i byggandet finns med.

— I vårt huspris ingår också alltid montering. I själva verket är det ett krav från vår sida att våra egna yrkesmän kommer för att montera upp huset. Det överlåts först i det skedet när det är vattentätt och man kan låsa alla dörrar och fönster. understryker Juslenius.

Och priset = För ett medelhus på 130 m” är själva huspaketets pris ca 2 700 mk per m” och den totala kostnaden är 4 500 till 6 000 mark per m?, beroende av lokala faktorer upplyser Juslenius.

NORDEN S 47

Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."