Utgiven i Forum nr 1991-13

Swatch och Volkswagen ska göra det!

av Lars-Gunnar Larsson Forum 1991-13, sida 08-09, 10.10.1991

Taggar: Teman: bilbranschen

“Clockwork Car”:

SWATCH OCH VOLKSWAGEN SKA GÖRA DET rr

Text: Lars-Gunnar Larsson

Ta ett stycke bil och sett stycke armbandsur. Vad får Du? En bil som drivs fram av ett urverk. Om det varit lek.

Men här är det allvar. Den tyska biltillverkaren Volkswagen och den schweiziska urtillverkaren Swatch ska tillsammans bygga morgondagens bil — och tillsammans hjälpa Europa att stå emot konkurrensen från Fjärran Östern.

et är nära till hands att tänk på de villkor som ställdes up för andra klassiska bilbyggen. Till exempel för den bil som “skulle kunna frakta en fransk bonde och två potatisäckar även där det inte finns någon väg. Resultatet blev Citroens ula ankunge CV2, som med alla fel och brister producerats tills helt nyligen. Eller på Hitlers uppdrag till Ferdinand Porsche om att bygga en ”folkvagn”. Med känt resultat. Nu handlar det åter om att göra en bil för folket. fast efter de krav som gäller idag och i morgon. Bilen ska åter vara billig och ändamålsenlig, fast raven är andra än för femtio år sedan. Nytt är att den ska vara liten, för att få plats i en trång urbaniserad värld. och ekologisk, för att minimera den extra miljöbelastning som varje extra bil orsakar.

Denna gång är det inte en tysk eller en fransman som sätter upp kraven utan en schweizare. Nicolas Hayek heter han. skapare av klockmärke 8

Swatch och därigenom räddare av den schweiziska urindustrin från att krossas av billig japansk elektronik.

”Bromsa Japan”

Hayeks mission är inte bara att ge folket en bil i tiden utan också att möta den japanska anstormningen. Hans misstro mot konkurrenterna från Fjärran Östern är bottenlös. på gränsen till hat.

— Japan vill förinta den europeiska industrin och ta över världsherraväldet.

För att nå detta mål är alla medel heliga, enligt Hayek. Han fick vatten på sin kvarn när det koreanska företaget Hyndai ville döpa en ny bilmodell till ”Swatch”. det namn som gjort Hayek rik och viktig. Med domstolshjälp förhindrades detta intrång.

— Det vi inte får göra är att kopiera plagiaten från Fjärran Östern, Då är vi dömda att gå under. Europa måste gå på offensiven, tro och visa att de europeiska kraften och kulturen lever. Den filofiska synen hos (den från Libanon invandrade) Hayek är naturigtvis för enkel. Och visst kan man skaka på huvudet åt drivfjädern både bakom den ena och den andra verksamheten i dagens ekonomi. Men det är resultatet som räknas. Hur ser då Hayeks nya stora projekt ut i praktiken? Under lång tid avfärdades hans idéer som drömmerier. “Framgångarna med urverken har stigit honom åt huvudet. Att bygga bilar är en annan sak. Om sådant har han ingen aning,” sas det.

Begravda prototyper

Idén om att bygga miljövänliga och billiga småbilar är sannerligen inte nv. På varje bilmässa finns det en uppsjö av prototyper. Det faktum att ingen av dem gått i serieproduktion beror på att tillverkarna ännu inte ser någon chans att få tillbaka kostnaderna plu 13/1991 F RU normal vinst, enligt marknadsekonomins enkla lagar.

ÅAndå måste det ligga något i Hayeks bilidé. Efter att ha knackat på hos tre biljättar fick han självaste Volkswagen med på noterna.

tarkt bidragande till detta jättenapp är att Hayek har något av en själsfrände i Wolfsburg, i managern och andremannen Daniel Goedevert. Denne fransman var litteraturprofessor innan han blev chef för tyska Ford. Som sådan utmärkte han sig med radikala ställningstaganden om behovet av att tänka 1 nya banor om framtiden och trafiken. Och nu står Goeudevert på tröskeln till att ta över i VW.

Hayek och Goedevert har tillsammans trummat ibop kapital och en trupp av tekniker som ska förverkliga visionen om den nya tidens bil.

Konturerna börjar klarna. Den nya folkbilen ska väga runt 500 kg. ha plats för ”två personer och två backar öl.” alternativt mineralvatten. Den ska klara 0 till 100 på 15 sekunder och ha en toppfart på 140. alltså väl hänga med i dagens trafiktempo.

Hybridteknik?

Elektriciteten kommer att spela en avgörande roll för framdrivningen. Men det är för tidigt att bara satsa på eldrift. Det blir troligen en hybridversion, där en bensin- eller möjligen en liten dieselmotor får dela på jobbet tillsammans med uppladdningsbara ackumulatorer. På den sistnämnda punkten hoppas man på en ny generation av mindre och effektivare batterier. som tas fram av den svenskschweiziska koncernen ABB.

F RUN 13/1991

Formgivningen ska vara sådan att ägaren kan identifiera sig med sin bil och vara stolt över den. Här litar Hayek till den pseudofilosofi han skapat kring Swatch-klockan, vilken till och med lett till att samlare betalar fantasisummor för ut med speciell design och i liten upplaga.

Och bilen ska bli billig. Maximalt 10 000 DEM, ca 25 000 FIM, är kravet. Medlet blir att tillverka bilen i ett låglöneland. Ett gott alternativ är de av VW nyförvärvda tjeckiska Skodafabrikerna…

Succén med Swatch kan knappast upprepas, åtminstone inte vad gäller antalet. 84 miljoner ur har sålts. Men beställningarna rullar redan in till den nya bilen — Kunderna anmäler redan vilka färger de vill ha, säger entusiasten Hayek, som vill komma igång med serieproduktion 1993.

Enligt traditionella beräkningssätt borde inte produktionsstarten kunna ske före 1905. Men att tokiga entreprenörer kan förflytta berg har vi sett förr. LJ

SER Tre alternativa batterisystem har testats i hybrid-Golfen (diesellelektriska): t v nickellkadmiumbatteri, i mitten sodalsvavelvarianten och t h bly/gelebatteriet.

Diesellelektriska hybridversionen av Golf. En ”provflotta” åker omkring i Zlrich sedan maj för att få fram bruksegenskaper i daglig körning — och kartlägga potentiellt kundaccepterande av tekniken.

Utgiven i Forum nr 1991-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."