Volvo kör hårt för miljön

av Betty Marschan Forum 1991-13, sida 21, 10.10.1991

Taggar: Bolag: Volvo Personer: Sigvard Höggren Teman: bilar

Volvo kör hårt för miljön

Text: Betty Marscha ”Ursäkternas tid är förbi”. Ett av kulten P.G. Gyllenhammars (styrelseordförande i AB Volvo) bevingade uttryck får symbolisera Volvos filosofi. Där andra ännu förnekar, kamouflerar eller misstror, där framhäver Volvo. Miljömedvetenheten har blivit ett starkt säljargument.

tt Volvo-landskap breder ut si på ön Hisingen utanför Göte borg. Mellan de omfattande produktionsenheterna rullar färgglada smakprov på 940/960 -serien fram. Då och då ser man skymten av årets storsatsning Volvo 850.

Förutom löften om familjeidyll och körsäkerhet, vill Volvo av idag också ta ansvar för de negativa miljöeffekter de bidrar till. Miljödirektör Sigvard Höggren svarar för att den i Volvo uppställda miljöpolitiska linjen verkställs — Som bas för vår hållning ligger viljan att ta ansvar för vår verksamhet. Volvo-koncernens egen miljöpolitik är en viljeyttring från företaget, och företaget kan ju aldrig bli något annat än sina människor.

EEE Volvokoncernens miljöchef, Sigvard Höggren, har en fartfylld höst. Efterfrågan på praktiska exempel i miljöekonomi för honom från TV-uppträdunde i Singapore till Hanken i Helsingfors.!

FRUN, 13/1991

Minimistandard

Enligt Höggren är det ett välförberett program koncernens respektive bolag har förpliktat sig till.

— Varje företag bör ställa upp minimistandard för följande års föresatser gällande miljön. Likaså sammanställs årligen en rapport om miljöfrågornas utveckling, menar Höggren, som sedan presenterar materialet för koncernens ledningskommitté.

Intern utbildning och systematisk information är naturliga delar av programmet. En utvärdering av effekten av Volvos miljöpolicy görs genom miljörevision — 8—10 stycken per år. En handfull experter detaljgranskar produktionsföretag för att avge sitt utlåtande några veckor senare.

Volvos miljöpris (premiären år 1990 betydde 1.5 miljoner SEK åt professorerna John V Krutilla och Allan V Kneese) är ett exempel på hur Volvo deltar i och stöder forskning inom miljöområdet. I år är det den holländska forskaren Paul Crutz som tilldelas denna summa.

Den första tydliga milstolpen inom produktutvecklingen på detta område nåddes i mitten av 70-talet då Volvo och Bosch introducerade en trevägskatalysator med lambdasond. Detta innebär en 80—90-procentig minskning av koloxid, kväveoxid samt kolväten. Avgasnormerna US 83 (tillämpas i Finland) och US 87 (i Sverige) har i praktiken lett till installering av Volvos lösning i alla nya personbilar.

Lagstiftningen går dock mot ytterligare förbud genom Kalifornien-normen; år 2007 bör miljöfarliga utsläpp ha minskat till nära noll.

Elbilen — hm…

Även om elbilen inte alstrar avgaser, har den nackdelar. Laddningen av batterierna kräver tid och energi. Dessutom är batterierna i sig inte nedbrytbara ) naturen. Men Volvo är väl framme i utvecklandet av alternativa bränslen.

— Om 10—20 år har vi så gott som helt rena diesel- och bensinmotorer. Dessutom experimenterar man idag med att blanda olika mängder meta ) Direktör Sigvard Höggren fö pi intensivkursen ”Euvironmemal Economies” på Svenska Handelshögskolan 28 oktober — 22 november 1991.

nol eller etanol i bränslet för att få en renare förbränning.

Som ett annat alternativ ligger naturgasbussarna allra närmast runt hörnet. Gasens energiinnehåll är dock lågt och även som komprimerad krävs stora, tunga behållare. Men problemen med de fossila bränslena kvarstår — de förnyar sig inte och de alstrar växthusgasen CO,. Och andra drivmedel är oftast väldigt dyra att framställa. Vätgasbilen är t ex helt ofarlig i användning, då oxidationen enbart producerar vatten, berättar Höggren, men bland annat explosionsrisken gör den vådlig.

Volvo avväpnar snabbt ett grönt anfall med parollen ”Våra produkter skapar föroreningar, buller och avfall”. Initiativet till miljötänkandet kom från Gyllenhammar i ett projektuppdrag år 1988. I projektet ingick ett miljösymposium 1 januari 1989, där världsexpertis samt 450 av Volvos högre chefer samlades till debatt i Göteborg.

Det var väldigt effektivt att börja med en sådan diskussion där man frågade sig vad Volvo nu hade att göra.

Pluskonto

Idag kan Volvos granna pamfletter (icke-klorblekt papper) skryta med otaliga små förbättringar i miljöhänseende Ö Freonanvändningen har minskats radikalt i flere enheter. Till planerna hör att år 1994 helt ha avstått från skadliga freoner.

9 Det nya måleriet i Göteborg är världens hittills renaste med en total reningsgrad på 82 procent.

9 Plastbitarna i de nya bilarna märks för att möjliggöra effektiv återvinning vid en framtida skrotning.

€ Volvo hör till de främsta att beskära mängden utsläpp i distributionstrafiken. Det nyaste är cityfiltret som monteras på lastbilar och bussar och märkbart reducerar bla partikelutsläppen. Naturgasmotorer körs in i ett samnordiskt bussprojekt. I Finland har några av de nyaste Volvo-bussarna partikelfiltret och nästa vår får vi vår första naturgasbuss från Volvo.

Alla företag borde reducera produktens såväl som produktionens skadliga inverkan på omgivningen så långt som möjligt, anser man på Volvo.

— Orsaken till vår miljömedvetenhet är delvis de nationella bestämmelserna — att böta är dyrt i Sverige! Delvis är det en ansvarskänsla som vi har. Marknadsmässigt är vi dessutom ute i god tid, ler Sigvard Höggren.

Och om drivkraften bakom Volvos miljörespekt är lagstiftning, moral eller ökad försäljning är kanske egalt så länge resultatet blir detsamma. 21

Utgiven i Forum nr 1991-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."