Utgiven i Forum nr 2007-02

Terrorfri olja fyller tanken

av Leif Bergström Forum 2007-02, sida 19, 28.02.2007

Taggar: Orter: USA Teman: olja

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2007

VÄRLDEN: USA

Terrorfri olja fyller tanken

LEIF BERGSTRÖM TEXT

Kanske kommer debatten om mm växthuseffekten så småning om att ge amerikanska bilar nya, miljövänliga drivmedel. Men på kortare sikt är det terrorhotet och viljan att minska beroendet av Mellanösterns olja som ser ut att förändra vad amerikanska bilister fyller tanken med.

I mitten av februari öppnade THE TERROR FREE OIL INITIATIVE Sin första bensinstation. Stationen i Omaha, Nebraska, är enligt gruppens planer den första av flera i en kedja som vill locka kunder med den amerikanska flaggans färger och orden Terrorfri olja: Kemiskt sett får konsumenten samma kolväten som i vilken bensinstation som helst. Men gruppen köper sitt bränsle från SINCLAIR OIL CORPORATION, som tar det mesta av sin olja från källor i USA och Kanada.

Syftet med Terror Free Oil är att undvika att bidra en endaste amerikansk cent till Mellanösterns diktaturregimer, kända för att antingen direkt stödja terrorgrupper, eller för att göra det indirekt genom att subventionera islamistisk fundamentalism. I vilken grad Terror Free Oil lyckas i sin föresats är oklart. Talesmän för Sinclair Oil uppger nämligen att de kompletterar den nordamerikanska utvinningen med uppköp på oljebörsen, NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, Där är det omöjligt att kontrollera från vilket land ett fat kommer.

Bränsle och inte tortillas, Säkrare på ursprunget kan konsumenter av det helt plötsligt hett efterfrågade biobränslet vara. I USA framställs etanol i första hand av majs. Effekten på andra delar av jordbruksnäringen är redan kännbar. Uppfödare av kycklingar, svin och boskap klagar över fördubblade priser för djurens huvudsakliga föda.

I Mexiko är situationen än värre. Majsmjöl är huvudingrediensen i tortillas, och när efterfrågan på majs plötsligen sköt i höjden tredubblades priset på tortillas på kort tid. Demonstranter har kritiserat Mexikos president för barnamord, sedan fattiga familjer inte längre sägs kunna livnära sina små.

Den amerikanske jordbruksministern MIKE JO HANNS har i sin nya budget anslagit 1,6 miljarder dollar för utveckling av produktionsprocesser för cellulosabaserad etanol, vilket skulle tillåta raffinering från vilken växt som helst och frikoppla majsodlingen från energibehovet. Problemet i dag är att framställning av biobränsle från andra växter är dubbelt så dyr som raffinering av majs. Men det kanadensiska företaget IoGEn hoppas redan i år kunna presentera planer för det första stora kommersiella raffinaderi som avser att producera biobränsle ur vanligt präriegräs. Hittills svarar biobränslen för bara 4 procent av den amerikanska bensinmarknaden. Men president GEORGE w BUSH har lagt fram en plan som innebär en sjufaldigande till år 2025. Effekten på den amerikanska landsbygden kan bli dramatisk.

”Energidebatten tangerar ständigt två helt separata faktorer å ena sidan kampen mot terrorismen å andra sidan miljöhot och växthuseffekt.”

Hittills är det relativt småskaliga kollektiv och privata initiativ som byggt raffinaderier. De har skapat nya arbetstillfällen på orter som lidit av avflyttning under mer än ett halvsekel.

Terrorism eller växthuseffekt. Energidebatten tangerar ständigt två helt separata faktorer: å ena sidan kampen mot terrorismen, å andra sidan miljöhot och växthuseffekt. Medan den ökade efterfrågan på biobränslen må vara till fördel för kampen mot terrorismen, är den positiva effekten på miljön mer tveksam. Aktivister i USA fruktar att behovet av nya åkerarealer blir så stort att vildmarker plöjs, och att konstgödning och bevattning ytterligare bidrar till uppvärmningen av vår planet. m

Annons

Amos

Anderson

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."