Utgiven i Forum nr 1995-06

Turbulenta chefslöner

av Leif Bergström Forum 1995-06, sida 26, 04.05.1995

Taggar: Teman: löner

Turbulenta

CHEFSLONER

NEW YORK. Charles Sanford genomled en lönesänkning på 57 procent förra året. För Deryck Maughan var siffran — 87 procent. Deras ekonomiska dilemma orsakade inga fackliga protester — de är ordföranden vid Bankers Trust respektive Salomon Brothers.

n annan orsak till att deras öde inte resulterade i vidspridd indig nation kan vara alt de även efter den relativa standardsänkningen plockade hem 3,95 miljoner respektive I miljon dollar — 29 respektive 7,3 miljoner kronor.

Men den amerikanska affärsvärlden ser Charles Sanfords och Deryck Maughans ersättningsresultat som bevis för en ny trend i näringslivet. Under det senaste årtiondet har en allt större andel av företagsledarnas ersättning kommit från bonus knutet till företagets resultat. Från början sågs bonussystemet enbart som en morot som skulle få de högsta cheferna att ständigt fokusera sig på slutresultatet.

Bra år ger bonus

Under framgångsrika år är det just så systemet ännu fängerar. IBM:s ordförande Louis Gerstner tog förra året hem12,4 miljoner dollar — varav 7,8 miljoner var kompensation för aktieoptioner han gav upp när han lämnade RJR Nabisco för datajätten. De 4,6 miljoner han fick för arbetet hos IB kom sedan företagets aktie stigit 30 procent.

leif Bergströ 26

AT&T betalade miljonbonus då vinsten ökade.

AT&T betalade Robert Allen 2,3 miljoner i bonus på toppen av hans 1,1 miljoner dollars grundlön. Trots att aktiekursen sjönk med drygt 4 procent ökade vinsten med 27 procent och Allen nådde flera andra företagsmål.

Systemet slår tillbaka

Tidigare har sådana mångmiljonersättningar följts av en i avundsjuka baserad frän kritik. Men nu har också chefer i storföretag fått erfara att systemet har ett piskmoment inbyggt. Om fjolårets resultat inte uppnås får chefen lägre ersättning.

Det kan tyckas vara en naturlig följd av bonussystemet. Andå har både en del chefer och deras tidigare kritiker reagerat närmast yrvaket. Den mest namnkunnige kritikern är Graef Chrystal, vars universitetskurs vid Berkeley fått öknamnet “Grundkurs i girighet”.

Nu har Chrystal funnit att 48,5 procent av ersättningen till USA:s verkstöllande direktörer 1993 var knuten till företagens omsättning, vinst, aktiepris, utdelning per aktie, eller liknande fak torer. Bonusandelen hade ökat med 5,7 procent på bara ett år.

— Grunden för VD-lönerna blir alltmer rationell, säger Chrystal nu.

Missade miljoner

Sanford straffades när Bankers Trusts aktiepris föll med 29,9 procent, sedan avkastningen på kapitalet halverats — till 13,5 procent. Hans bonus föll till 7 100 dollar från över 3 miljoner ett år tidigare. Investmentbanken Salomon Brothers noterade en förlust före skatt på 963 miljoner dollar, firmans sämsta resultat på 84 år, och Maughan kunde inte undgå effekterna.

Bedömare säger att styrelseledamöter nu allt mer hårdhänt granskar toppchefernas lönepaket. Den ökande bonusdelen är en följd av styrelsernas strävan att slå vakt om sina egna intressen. Kodak ger styrelsen rätt att utbetala bonus helt eller delvis i aktier. IBM kräver att företagets toppchefer äger aktier uppgående till 2-4 gånger deras grundlön.

Den tidigare hätske kritikern Graef Chrystal granskade 105 företag vars aktiekurs föll 1993. Inom 58 av dessa noterade de verkställande direktörerna nettoförluster då deras aktieinnehav förlorade mer än de tog in i lön och bonus. Bland dessa fanns detaljhandelsgiganterna Wal-Marts David Glass och Limiteds Leslie Wexner.

Vinster, löner uppåt?

Experter påpekar dock att dessa tillhör undantagen. Och att chefslönerna i allmänhet kan förväntas stiga ytterligare — företagens vinster ökade förra året med 34 procent. — När vi ser att en allt större del av chefskompensationen är prestationsbaserad, är det lätt att tro att allt är gott och väl. Men en del exempel på den överdrivna lönenivån chockar mig, söger lönekonsulten Alan Johnson. &

Här avgörs allt flera amerikanska toppchefers årsinkomster…

Forum nr 6/95

Utgiven i Forum nr 1995-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."