Utgiven i Forum nr 1995-10

Turistströmmen till Island fortsätter öka i jämn takt

av Christian Schönberg Forum 1995-10, sida 29-30, 24.08.1995

Taggar: Orter: Island Teman: turism

Turistströmmen till Island fortsätter öka i jämn takt

Christian Schönberg

Aaltos ande vila också över Reykjavik

I start- och landningsbanan fö isländska inrikesflyge gger det stiltypiska Aalto-bygget.

ven Islands huvudstad Reykjavik stå tar med ett ege “Nordens Hus”. Huset som är beläget i centrum av sladen med Islands Universitet som närmaste granne skall enligt statutterna stimulera såväl nordisk kultur på Is land som sprida isländska kulturströmningar till det övriga Norden. I praktiken sker det genom en omfattande program-, biblioteksoch utställningsverksamhet. Huset ordnar också språkkurser i isländska och ger ut ett flertal publikationer o isländskt kultur- och samhällsliv. Likaså initierar och samordnar Nordens Hus isländska kulturrepresentationer runtom i Norden.

Nordens Hus i Reykjavik. som för övrigt är ritat av den icke helt okända finländska arkitekten Alvar Aalto, invigdes 1968 och har ända från starten haft en central plats i det nordiska kultursamarbetet. Huset är öppet sju dagari veckan året runt och har årligen över 100 000 besökare. Så gott som varje dag är det något arrangemang i huset: konserter, föreläsningar, konferenser, tealerföreställningar, filmförevisningar etc. På somrarna ordnas specialprogram för de nordiska turister som besöker Island, en verksamhet som byggs ut i takt med att den nordiska besöksströmmen ökat. Mötes och konsertsalen rymmer cirka 150 personer. därtill finns ett mötesrum med ett 20-tal platser.

Det inbjudande ljusa och centralt belägna biblioteket innehåller cirka 30 000 nordiska böcker på originalspråk, både skönlitteratur och fack litteratur. I biblioteket finns också en stor samling nordisk musik och nordisk grafik till utlåning samt ett nystartal videotek.

Totalt har cirka 25 personer, alla inriktade på nordiskt samarbete i olika former, sina arbetsplatser i Nordens Hus. Av dessa ingår 15 i husets egen administration. Verksamheten leds av en styrelse som utnämns av de nordiska regeringarnas kulturministrar. Driftkostnaden är omkring 5 miljoner danska kronor (ca 4 miljoner finska mark) per år och bekostas samfälll av de fem nordiska länderna via Nordiska ministerrådet, som också tillsätter en direktör för fyra år i taget.

Nordens Hus i Reykjavik är för Islandsresenären värt ett besök. Om inte för annat så för att kolla upp senaste, eller åtminstone nästsenaste nytt på hemmaplan. Ett fyrtiotal dagstidningar flygs nämligen dagligen in från hela det övriga Norden. Varför Hufvudstadsbladet inte syntes till i raden, förblir en gåta. ChS 9

Norden toppar

Island erbjuder många m gheter till bergsklättring, fotvandring och sportfiske — men också bad i klyftor fler bassänger med naturligt varmt vatten året runt,

Var ligger hemligheten i att turist urismen är Islands näststörsta industrigren efter fiskerinäringen strömmen till Island ökar så markant och hämtar årligen in en försvarlig mängd utändsk valuta till landet. För två år sedan redovisade turismnäringen för 12,6 miljarder ISK (drygt 900 miljoner FIM) och i fjol var man redan uppe i 16.8 miljarder ISK (ca 1,25 mrd FIM) — en uppgång på ca 30 procent på två år.

— Men vi nöjer oss inte med detta, säger ambitiösa turismdirektören Magnus Oddsson. Vi har i år planerat håva in över 20 miljarder ISK (1,5 miljarder FIM), vilket ser ut att hålla.

200 000 i år — De första fem åren efter världskriget hade vi ungefär 5 000 turister per år — samma antalsom vi snart kommer att ta emot per vecka, småler den normalt rätt barska men nu uppenbart nöjda turistdirektören. I fjol hade vi redan 180 000 utländska besökare, en fördubbling på tio år, ochi år räknar vi med att passera den första magiska gränsen 200 000 utländska gäster på ett år.

Går man på i samma takt som hittills räcker det inte länge innan man når nästa intressanta gräns på 230 000 besökare, vilket motsvarar antalet fast bosatta islänningar i landet.

Forum ar 10/95

Turistchefen ger tre förklaringar till fenomenet.

— Islands Turistråd har de senaste åren satsat stort på att effektivera sin utländska marknadsföring. Kontor har etablerats bl.a. i Frankfurt, USA och Tokyo. Vägar är viktigt — Produktutveckling är det andra stora modeordet. De senaste tio åren har utvecklingsprogrammet mest gått ut på att förbättra vägsystemet i landet. Enligt turistchefen ligger grunden för fortsatt utveckling av turismnäringen i landet just i ett förbättrat vägnät. I dag kan man med fördel exempelvis hyra en bil för att rulla på de i dag 2 300 km asfalterade vägarna på ön.

— Den tredje förklaringen på att vi så kraftigt kunnat utveckla turismen i Island är den indirekta goodwill som skapats runt vårt land de senaste åren, menar Oddsson, Internationella media har exempelvis givit mycken publicitet åt Island tack vare fenomenet Vigdis Finnbogadottir, den isländska kvinnliga presidenten som med sin positiva framtoning varit kanske den mest fram vänd

Turismdirektören Magnus Oddsson arbetar för högtryck med att försök er att besöka Isla d r den egentliga turi: songen. Lättare sagt än gjort, men trägen vinner.

aktivera 2 fortsättnin stående ambassadören för Island någonsin.

Bland övriga fenomen som hjälpt Turistrådet på traven är prisbelönta TV-filmer som visats runtom i världen om det exotiska landet i norr, storsatsningen på landets 50-års jubilect i fjol och världsmästerskapen i handboll för en kort tid sedan som samlade över 300 internationella journalister i Reyk javik. Sådana storsamlingar hjälper til alt sprida namnet Island över världen.

Samtidigt som det amerikanska intresset för Island som turistland svalnat en aning har de nordiska länderna gått upp iklarledning, också tyskarna har passerat amerikanarna i besöksstatistiken. Tyskarna som för tio år sedan noterade sig för 14 000 besök når enligt prognosen upp till 40 000 i år. En remarkabel förbättring alltså.

Var går gränsen för hur många turister Island kan ta emot — Vi ligger redan nu på gränsen vid högsäsong eftersom hela 52,6 procent

Rid på de små fromma islandshästarna i den karga naturen är en alldele spe ipplevelse fö » Hästen har en egen särpräglad gångstil vilket gör de lätt också ör en ovan ryttare att hållas i sadeln.

3 av besöken koncentrerar sig till de tre sommarmånaderna. Men vi är på väg mot det bättre eftersom motsvarande siffra för tio år sedan var nästan 60 procent. samtidigt som den totala mängden över hela året fördubblats. Turismnäringen på Island går nu in för att förlänga sommarsäsongen, vilket redan delvis har lyckats, närmast genom att marknadsföra Reykjavik och hela Island som ett attraktivt kongressalternativ. Maj och september har redan införlivats med sommarsäsongen, april och oktober står i tur.

Paradis för natvrälskare

Resor och camping ute på landsbygden hör till islänningens favoritsysselsättningar. verksamhet som också uppmärksammas allt mer av naturälskande turister. Det ges många möjligheter till bergsklättring, fotvandring, sportfiske av lax och forell i älvar, forsar och sjöar.

Det är också möjligt att ta sig ett bad i klyftor eller simbassänger med naturligt varmt vatten i alla delar av landet året runt. Också ridning på islandshästar har blivit en populär syssla under de senaste 20-30 åren. Det finns en mängd ridklubbar utspridda över hela landet som organiserar längre eller kortare ridturer genom landets vilda inre. 9

Forum nr 10/95

Utgiven i Forum nr 1995-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."