Utgiven i Forum nr 1989-15

Urex, finsk bildguru

av Christian Schönberg Forum 1989-15, sida 44, 12.10.1989

Taggar: Teman: ekonomi

Text: Christian Schönberg

Företaget Urex Oy:s grundare Rolf Söderström med hustru tar emot det nyländska företagarpriset ur kanslichef Bror Wahlroos hand den 29.9.1989 i Helsingfors.

Företagspris till Urex Oy Finländsk bildguru kändis i Europ ”Herr Rolf Söderström, har genom sin personliga bildfilosofi fört stordia-producenten Urex Oy från Borg -. oe in på europakartan.

kelsen ”årets företag i Nyland” le vererar stordiabilder till en kundkrets som sträcker sig från skolboksförlag, banker och försäkringsbolag ända till storindustrin, ideella sammanslutningar av typ Röda Korset samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer både i Sverige och Finland.

För professionella avnämare inom Skandinavien och Europa är herr Bild redan välkänd medan Urex Oy som företag torde vara en okänd storhet för den stora allmänheten i Finland.

Långt utvecklad teknologi i kombination med VD:s personliga visioner har givit borgåföretaget en internationell specialiststatus som bara förstärkts med åren.

Genom köpet av svenska Databild Ab i fjol tredubblades företagets omsättning. Vilken i år beräknas uppgå till 32 miljoner mark. Företaget sysselsätter för närvarande 42 personer i Finland. 38 får sin utkomst i Sverige.

Urex Oy i Borgå hör till de få undantag i dagens affärsliv som budgeterar 000 i kolumnen för marknadsföringskostnader. I stället har VD Rolf Söderström lagt ner en hel del pengar och arbete på att skapa ett fungerande ”testlaboratorium”. Ett ställe där kunderna i praktiken kan testa bildernas tillförlitlighet som undervisningsunderlag. Inför publik.

B olaget som nyligen tog emot utmär Hur fungerar bildmottagningen i den mänskliga hjärnan?

Frågan har sysselsatt Rolf Söderström under alla de år han verkat inom reklambranschen på -50 -60 talen och sedan des 4 inom det grafiska verksamhetsområdet.

År 1982 förverkligades idén om ett eget laboratorium. En experimentverkstad som i dag, endast sju år senare, håller sig med ett arkiv omfattande tusentals timmar av studiematerial. Som forskare och kunder har tillgång till när helst de önskar.

Urex grundare har personligen konstruerat behändiga ”svarsanordningar” med tryckknappssystem genom vilka testdeltagarnas intryck och reaktioner registreras och automatiskt sammanfattas till användbar statistik.

— Vi känner fortfarande alltför litet till om människans förmåga att ta emot bildinformation. Vi vet inte heller exakt hur olika individer reagerar på kombinationen OH-bild förenad med verbal information. Men ibland skrämmer det mig ordentligt när jag noterar vilken enorm kraftresurs bilden de facto inrymmer.

Laboratorieverksamhet ersatte marknadsföring

Satsningen på laboratorieverksamhet visade sig vara ett lyckat drag. Aven ur marknadsföringssynpunkt. Trots att den ursprungligen inte var uppbyggd för att tjäna som ett direkt försäljningsargument.

Tack vare lång, praktisk erfarenhet från sitt specialområde som rör människans förmåga att ta emot bilders budskap, noterar man numera ofta Rolf Söderströms namn som föredragshållare inom utbildningssektorn. Speciellt i Sverige.

I månadsskiftet september-oktober föreläste han för 200 lärare i Västerås under rubriken ”bildanalys” och kontrakterades under samma veckoslut av ABB-koncer nen för en specialseans med företagets ledargrupp — För att ro hem de två första affärskontrakten i början av Urex Oy:s verksamhet år 1975 måste jag givetvis ty mig till normala marknadsföringsmetoder. Men sedan dess har initiativen tagits av kunderna själva. Vi har inte någonsin sedan starten mera behövt marknadsföra våra tjänster. Men trots det tar, för oss helt okända, företag kontakt med oss från olika håll i Europa.

För närvarande torde det inte finnas fler än ett tiotal företag inom denna specialbranch på vårt ekonomiområde.

Europa är vår hemmamarkna - För att kunna möta morgondagen med gott samvete bör siktet vara inställt på ett integrerat Europa. Företag som har för avsikt att överleva integrationen måste specialisera sig i allt högre grad än tidigare. Ofta nog krävs det koncentration inom en synnerligen snäv sektor. Där både kvalitet och pris skall matcha den övriga europeiska marknaden.

Denna filosofi gör det möjligt för det Söderströmska företaget, med sin välutvecklade teknologi att i dag fördubbla eller till och med tredubbla sin produktion om situationen skulle kräva det.

sthandeln ligger däremot av förståeliga skäl nere.

Overhead-filosofin saknas nästan helt i Sovjetunionen. Och i det övriga Europa är situationen i stort sett inte mycket bättTe. Och utan OH-filosofi — ingen stordiabusiness.

Avskaffa alla andliga förmyndare

Dagstidningen är på god väg att förlora sin plats som förmedlare av aktuella dagsnyheter. Anser Rolf Söderström.

— Jag kan inte acceptera att tidningarnas redaktionssekreterare på sikt skall få fortsätta att verka som andliga förmyndare för en stor läsarkrets. Det är ju sekreterarna som bestämmer vad jag skall läsa i tidningen följande dag. Dessutom är deadline för dagstidningarna numera alltför lång för att nyheterna skall kunna sägas vara up-to-date.

När artikelskribenten besökte företaget stod Söderström i beråd att via sin PC ansluta sig till Tele-Sampo-nätet där han erbjuds bland annat tidningarnas ledarskriverier och Otavas ”suuri tietosanakirja”. Via bildskärm eller ansluten laserprinter kan han när som helst plocka ut ledarskribenternas alster. Som sedan kan tjäna som grund för personliga ställningstaganden.

Det är alltså via bildskärmar den moderna människan i framtiden skall få ta del av dagsnyheterna.

— Javisst. Ett nyhetsflöde som ständigt är up-to-date. Med en kontinuerlig uppföljning av påbörjade händelseförlopp.

Rolf Söderström anser det också vara helt obefogat att så stora mängder skog och olja skall spenderas på en informationsverksamhet som snarast möjligt borde omstruktureras till snabbare och billigare, elektroniska distributionsmetoder.

15/1989 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1989-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."